Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEMİHA SULTAN TEKKANAT

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sseryilmaz@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Konya City in the Context of Belief Tourism
1st International Conference on Tourism and Architecture
TEKKANAT SEMİHA SULTAN,Gazel Bilge
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. The European Union Tourism Policies of Spatial Reflections in Turkey
1st International Conference on Tourism and Architecture
TEKKANAT SEMİHA SULTAN,Öncüer Mustafa Rahman
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Kent- Kır Ortaklığında Sürdürülebilir Turizm: Adana Üzerine Bir Değerlendirme
5.KENTSEL VE ÇEVRESEL SORUNLAR VE POLİTİKALAR KONGRESİ
TEKKANAT SEMİHA SULTAN,Nükte Simge
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Bir Planlama Sorunsalı Olarak Bölgelerarası Eşitsizlik: Türkiye Örneği
5.KENTSEL VE ÇEVRESEL SORUNLAR VE POLİTİKALAR KONGRESİ
TEKKANAT SEMİHA SULTAN,Mermer Hanife
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Yerel Halk ve Suriyeli Sığınmacılar Arasında Bir Kent: Elazığ Örneği
5.KENTSEL VE ÇEVRESEL SORUNLAR VE POLİTİKALAR KONGRESİ
TEKKANAT SEMİHA SULTAN,Taş Duygu
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Tarih Boyunca Kent Formlarının Biçimlenişi Üzerine Bir İnceleme
5.KENTSEL VE ÇEVRESEL SORUNLAR VE POLİTİKALAR KONGRESİ
TEKKANAT SEMİHA SULTAN,Türkmen Seda Nur
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. How is Konya City Marketing in the Tourism Sector? An Overview in Terms of Administrative Structure and Marketing Strategies
57th ERSA Congress _Social Progress for Resilient Regions
TEKKANAT SEMİHA SULTAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. The Importance of Cultural Tourism in the EU Integration Process
42nd IsoCaRP Congress
CENGİZ HÜSEYİN,TEKKANAT SEMİHA SULTAN,ERYILMAZ YAŞASIN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN BÖLGESEL PLANLAMADA KULLANIMI
16. BÖLGE BİLİMİ KONGRESİ
CEYHAN SEHER,TEKKANAT SEMİHA SULTAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. The Urban Sprawl Model for an Affected Metropolis: Bursa - Istanbul Example
44th ISoCaRP Congress, China.
TEKKANAT SEMİHA SULTAN,CENGİZ HÜSEYİN,ERYILMAZ YAŞASIN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. akademide kadın olma statüsü ve rol çatışması
uluslararası katılımlı sosyal yaşam ve kadın sempozyumu
TEKKANAT SEMİHA SULTAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe