Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEMİHA SULTAN TEKKANAT

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sseryilmaz@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Tarihi Kent Dokusu Kapsamında, İçerişehir (Beyşehir) Yerleşmesinin İrdelenmesi
TEKKANAT SEMİHA SULTAN,YAVUZ FADİM
Uluslararası
Hakemli
2017
2. Tarih Boyunca Kent Formlarının Biçimlenişi Üzerine Bir İnceleme
TEKKANAT SEMİHA SULTAN,Türkmen Seda Nur
Ulusal
Hakemli
2018
3. Yerel Halk ve Suriyeli Sığınmacılar Arasında Bir Kent: Elazığ Örneği
TEKKANAT SEMİHA SULTAN,Taş Duygu
Ulusal
Hakemli
2018
4. Bir Planlama Sorunsalı Olarak Bölgelerarası Dengesizlik: Türkiye Örneği
TEKKANAT SEMİHA SULTAN,Mermer Hanife
Ulusal
Hakemli
2018
5. 6360 Sayılı Kanun ve Ankara İline Etkileri
Ceyhan Seher,TEKKANAT SEMİHA SULTAN
Ulusal
Hakemli
2018
6. City and Regional Planning Undergraduate Students AttitudesTowards Learning Outcomes
TEKKANAT SEMİHA SULTAN
Uluslararası
Hakemli
2017