Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEMİHA SULTAN TEKKANAT

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sseryilmaz@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. 6360 sayılı kanunun kırsal alanlara etkileri: Elmadağ örneği
SEHER CEYHAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
2. Güneybatı Ankara Bölgesindeki kentsel yayılmaya üniversite yatırımlarının etkisi
SEDA NUR TÜRKMEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
3. Ekonomik, sosyo-kültürel ve mekansal boyutlarıyla suriyeli mülteciler:Elazığ örneği
DUYGU TAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
4. İkonik mimarlık kapsamında Konya'daki modern mimari yapılarının kent kimliğine etkisi
SADDAM MOHAMMED ABDULWALI HAZAEA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2020