Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. PEMBE OLTULU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

E-posta : poltulu@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Plevranın dev soliter fibröz tümörü
28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
ÇELİK ZELİHA,OLTULU PEMBE,TÜRK NAZLI,KILINÇ FAHRİYE,VATANSEV HÜLYA,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Pulmoner Kisthidatik ve aspergillus birlikteliği
28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
ÇELİK ZELİHA,KILINÇ FAHRİYE,ESEN HACI HASAN,OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,KÖKBUDAK NAİLE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Adrenal Bezde Miyelolipom, Nadir Bir Olgu Sunumu
29. Ulusal Patoloji Kongresi
AYDIN ÖZGE,KILINÇ FAHRİYE,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Evaluation of tear function test and conjunctival impression cytology findings in patients with gout
25. ESCRS Winter Meeting
TÜRK HÜSEYİN BUĞRA, OLTULU PEMBE, TÜRK NAZLI, MİRZA ENVER, OLTULU REFİK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. DAPAGLİFİLOZİN İLİŞKİLİ NODÜLER VASKÜLİT: OLGU SUNUMU
56. ulusal diyabet metabolizma ve beslenme hastalıkları kongresi
KOCABAŞ MUHAMMET,YARAR ZELİHA,KARAKÖSE MELİA,ÇORDAN İLKER,CAN MUSTAFA,ÇALIŞKAN BURGUCU HATİCE,AYDEMİR HARUN,OLTULU PEMBE,KULAKSIZOĞLU MUSTAFA,KARAKURT FERİDUN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Behçet Tanısı Alan Hastaların Paterji Pozitif ve Negatif Alanlarının Histopatolojik Olarak Karşılaştırılması
Dermatolojide kozmetolojide gelismeler kongresi,
TEMİZ SELAMİ AYKUT,BALEVİ ŞÜKRÜ,OLTULU PEMBE,ÖZER İLKAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Bipolar Black Runner Spatula Loopu Kullanılarak Mesane Tümörlerinin En Bloc Rezeksiyonu
Uluslararası katılımlı 29. Ulusal üroloji Kongresi
KILINÇ MUZAFFER TANSEL,ECER GÖKHAN,OLTULU PEMBE,BALASAR MEHMET,SÖNMEZ MEHMET GİRAY,GÜVEN SELÇUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. International Pathart photomicrography contest: Artistic reflections of pathologists’ colorful Daily lives through the microscope and introducing pathology to the public
32. Congress of the ESP and XXXIII international congress of the IAP
GÜN EYLÜL,OLTULU PEMBE,OLGER UZUNER HATİCE,ÇINAR İLKAY,ÇALIŞKAN SULTAN,ÇOBANOĞLU ÜMİT,AYKUTLU UMUT,USUBÜTÜN ALP
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. EVALUATION OF THE OCULAR SURFACE BY IMPRESSION CYTOLOGY IN PATIENTS WITH LICHEN PLANUS
IDEA,2020
OLTULU REFİK,TÜRK HÜSEYİN BUĞRA,OLTULU PEMBE,TÜRK NAZLI,BELVİRANLI SELMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Çocuk vakada nadir bir tonsil lezyonu: Tonsiller lenfanjiamatöz polip
COVID19Symposium Online-Uluslararası-Multidisipliner/ Journal of Biotechnology and Strategic Health Research
OLTULU PEMBE,YILMAZ OKANCAN,AYDIN ÖZGE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. Boyun bölgesinde nadir bir tümör: Paratrakeal rabdomyom, olgu sunumu
COVID19Symposium Online-Uluslararası-Multidisipliner/ Journal of Biotechnology and Strategic Health Research
OLTULU PEMBE,AYDIN ÖZGE,YILMAZ OKANCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Treatment Of Gastroesophageal Reflux In Children With Lipid-Laden Macrophage.
1. uluslarası rumi pediatri kongresi
EĞİL OĞUZ,SARI MEMDUHA,OLTULU PEMBE,PEKCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Transüretral rezeksiyon sonrası oluşan üretral darlıklarin patogenezinde prostat enflamasyonunun rolü..
Uluslararası katılımlı 29. Ulusal üroloji Kongresi
AYDIN ARİF,OLTULU PEMBE,BALASAR MEHMET,SÖNMEZ MEHMET GİRAY,TAŞKAPU HAKAN HAKKI,özkent mehmet sekan,KILINÇ FAHRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Covıd-19 pandemisi sırasında üriner sistem taş hastalığının yönetimi: Tek merkez deneyimi
29. ULUSAL ÜROLOJİ ONLINE KONGRESİ
ECER GÖKHAN,SÖNMEZ MEHMET GİRAY,GÖKSOY İBRAHİM,ARSLANER MERT METEHAN,TAŞKAPU HAKAN HAKKI,AYDIN ARİF,BALASAR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Nadir Bir Olgu Apendiks Sarkoidozu
Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Belek, Antalya
KORKMAZ CELALETTİN,TEKE TURGUT,POYRAZ NECDET,OLTULU PEMBE,DEMİRBAŞ SONER,ZAMANİ ADİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Effects of Botulinum Toxin A and Papaverine in preventing spasm of human saphoneus vein and internal mammary artery grafts: An invitro study.
67 th international congress of the European Society of Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS)
DUMAN İPEK,TANYELİ ÖMER,DERELİ YÜKSEL,OLTULU PEMBE,TOY HATİCE,ŞAHİN AYŞE SAİDE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. EBUSTwitter:Primer estudio multiinstitucional e internacionalelaborado gracias al uso profesional de las redes sociales.
39. SEAP IAP
LABİANO TANİA,JIANG XIAOYIN ASARA,FONT ALBERT SANCHEZ,LEPE MARCOS,MARIANA CANEPA,AMY DEEKEN,ALEX DEEPU,DINARES CARME,ERİKA DOXTADER,FİTZHUGH VALERİE,GARDNER JERAD,JEAN BAPTİSTE GİBİER,DEEPALİ JAİN,JANAKİ NAFİSEH,ALEKSİS JELİNEK,KUMAR SUNİL,VİNCENZO LIMPERİO,CLAİRE MİCHAEL,MUKOPADHYAY SANJAY,OLTULU PEMBE,FABİO PAGNİ,PANİZO ANGEL,LİZA QUİNTANA,SİNCHİTA ROY CHOWDHURİ,İRENE SANSANO,JENNİFER SAUTER,SKİPPER DANİEL,SPRUİLL LAURA,TOROUS VANDA,WU ROSEANN,PİJUAN LARA
Aktif
Yayımlanmış
İspanyolca
23. Neoadjuvan tedavi sonrası opere olan rektum kanserinde patolojik yanıtı etkileyen faktörler
Konya Multidisipliner Onkoloji Sempozyumu
AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Arı sokması sonrası Kounis Sendromu gelişen, sekonder mast hücre aktivasyonusendromu olgusu
XXVI. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ,9-13 KASIM 2019,ANTALYA,TÜRKİYE
AYTEKİN GÖKHAN,ÇÖLKESEN FATİH,YILDIZ ERAY,OLTULU PEMBE,ARSLAN ŞEVKET
Aktif
Türkçe
25. Nadir görülen paratestiküler liposarkomunakciğer metastazı- Olgu sunumu
TÜRK TORAKS DERNEĞİ 22. YILLIK KONGRESİ
SARIÇOBAN BARIŞ,ALTINOK TAMER,OLTULU PEMBE,POYRAZ NECDET,KOŞAL GÜRCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Büyük taklitçi kutanöz sarkoidoz
24. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 2019
IŞIK BEGÜM,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,TEMİZ SELAMİ AYKUT,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. ATIPIK FIBRÖZ HISTIOSITOM (FIBRÖZHISTIOSITOMUN NADIR GÖRÜLEN BIR VARYANTI)
29. Ulusal Patoloji Kongresi
UĞUR KILINÇ AYŞENUR,ŞENER BETÜL DUYGU,BAYRAMOĞLU ZEYNEP,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. DEV KSANTOM: OLGU SUNUMU
29. Ulusal Patoloji Kongresi
GÜLPER UĞUR,OLTULU PEMBE,KILINÇ FAHRİYE,FINDIK SIDDIKA,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. GLOMUS CISIMCIĞI IÇEREN RETROREKTAL KISTIKHAMARTOM, NADIR BIR OLGU
29. Ulusal Patoloji Kongresi
KILINÇ İBRAHİM,ALAKUŞ RABİA,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. HISTOLOJIK ÖZELLIKLERIYLE AYIRICITANIDA NADIR BIR MEME TÜMÖRÜ, INVAZIVMIKROPAPILLER KARSINOM
29. Ulusal Patoloji Kongresi
KILINÇ FAHRİYE,AYDIN ÖZGE,OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. KAS LIFLERI ARASINA YERLEŞEN IĞSI HÜCRELIMIKSOID BIR LEZYON: MIKSOID DEĞIŞIKLIKLERGÖSTEREN INTRAMUSKULER İĞSI HÜCRELI LIPOM
29. Ulusal Patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,KARAKAYA HATİCE BEYZA,FINDIK SIDDIKA,KILINÇ FAHRİYE,TÜRK NAZLI,GÜNGÖR SALİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. KLINIK ÖN TANILARI UYUMSUZ KANLICAMANTARI ZEHIRLENMESI CILT BIOPSISI:HASTA KULLANDIĞI BAZI ILAÇ VE MADDELERIKLINISYENE AÇIKLAMAMIŞ OLABILIR!!!
29. Ulusal Patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,KÜPELİ RABİA,TÜRK NAZLI,KILINÇ FAHRİYE,FINDIK SIDDIKA,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. NADİR BİR ANTİTE: KONJENİTAL UTERİNARTERİOVENÖZ MALFORMASYON
29. Ulusal Patoloji Kongresi
FINDIK SIDDIKA,DEMİRKIRAN DENİZ,OLTULU PEMBE,KILINÇ FAHRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. OVERIN SERÖZ BORDERLINE TÜMÖRÜNDEMIKROPAPILLER ALANLA KARŞILAŞILIRSA!
29. Ulusal Patoloji Kongresi
ALAKUŞ RABİA,KILINÇ FAHRİYE,OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,TAVLI LEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. PACINIAN NÖROMA
29. Ulusal Patoloji Kongresi
UĞUR KILINÇ AYŞENUR,ŞENER BETÜL DUYGU,BAYRAMOĞLU ZEYNEP,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. PALATIN TONSILDE PAPILLER LENFOIDHIPERPLAZI, NADIR BIR OLGU SUNUMU
29. Ulusal Patoloji Kongresi
AYDIN ÖZGE,KILINÇ FAHRİYE,TAVLI LEMA,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
37. PANKREASTA MÜSINÖZ KISTIK NEOPLAZI VENÖROENDOKRIN TÜMÖR BIRLIKTELIĞI, NADIRBIR OLGU SUNUMU
29. Ulusal Patoloji Kongresi
KILINÇ FAHRİYE,AYDIN ÖZGE,YILDIRIM MEHMET AYKUT,OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,GÜNGÖR SALİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. PARATESTIKÜLER FIBRÖZ PSÖDOTÜMÖR:İKI OLGU SUNUMU
29. Ulusal Patoloji Kongresi
DEMİRKIRAN DENİZ,OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,KILINÇ FAHRİYE,TÜRK NAZLI,TAVLI LEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. PRIMER PTERJIUMLARDA HHV-8 (HUMAN HERPESVIRUS-8)’IN DEĞERLENDIRILME
29. Ulusal Patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,OLTULU REFİK,TÜRK NAZLI,TÜRK HÜSEYİN BUĞRA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
201. Çocuk Olguda Kutanöz Layşmanyazis
14. Ege Dermatoloji Günleri
IŞIK BEGÜM,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,ÖZDEMİR ASLIHAN,TEMİZ SELAMİ AYKUT,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
202. Graft-versus-host Disease Following Autologous Stem Cell Transplantation for Multiple Myeloma
International Dermatology Dermatopatology Esthetics Academy (IDEA) Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,OLTULU PEMBE,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
203. Sweet Syndrome Case Associated with Myelodysplastic Syndrome
International Dermatology Dermatopatology Esthetics Academy (IDEA) Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,IŞIK BEGÜM,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
204. Cutaneous vasculitis after Radiotherapy: Case Report
27th EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) Congress - Paris
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,KANYILMAZ GÜL,ATASEVEN ARZU,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
205. Analysis of KRAS, NRAS and BRAF mutations via pyrosequencing in metastatic colorectal cancer cases and the need to establish an NGS system for a specific cancer panel.
7th International Congress on Molecular Biology and Biotechnology
BALASAR MİNE,OLTULU PEMBE,KARAAĞAÇ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
206. Larenksin squamöz hücreli karsinomlarında Cd44 ve P53 ekspresyonunun prognostik öneminin değerlendirilmesi
13. Uluslararası Baş Boyun Cerrahisi ve Kulak Burun Boğaz Kongresi
ARICIGİL MİTAT,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
207. Etil alkol ve Botulinum toksin A etkinlik karşılaştırılması: Tavşan auricular kas modelinde görsel ve histopatolojik çalışma
Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40. ulusal kurultayı
UYANIK ORKUN,İNCE BİLSEV,OLTULU PEMBE,DADACI MEHMET,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
208. EBUSTwitter: Novel Use of Social Media for Conception, Coordination and Completion of an International, Multi-Center Pathology Study
ASCP 2018 Annual meeting
Marcos Lepe,wu Roseann,OLTULU PEMBE,Alex Deepu,Canepa Mariana,Deeken Amy,Doxtader Erika,Fitzhugh Valerie,Gibier Jean Baptiste,Jain deepali,Janaki Nafiseh,Jelinek Aleksis,Kumar Sunil,Labiano Tania,LImperio Vincenzo,Michael Claire,Mukopadhyaya Sanjay,Pagni Fabio,Panizo Angel,Pijuan Lara,Quintana Liza,Roy Chowdhuri Sinchita,Sanchez Font Albert,Valero İrene,Sauter Jennifer,Skipper Daniel,Spruill Laura,Torous Vanda,Gardner Jerad,Jiang Xiaoying Sara
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
209. Coexisting type 2 truncus arteriosus with type VII variation of the aortic arch: a case report
ITAC Sciencejustice 2. İnternational congress
DİNÇ AHMET HAKAN,OLTULU PEMBE,ERDEN MERİÇ,KUT BEYTULLAH,DEMİRCİ ŞERAFETTİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
210. SOSYAL MEDYA VE PATOLOJİ: TWİTTER DA TAKİP EDİLMESİ FAYDALI BAZI ULUSLARARASI HASTHAG’LER
28.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
211. Ankilozan spondilit hastalarında oküler yüzeyin değerlendirilmesi
5. Fırat romatoloji sempozyumu
OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
212. TİROİDDE FVPTK, İEFVPTK VE NIFTP’LERDE MORFOLOJİK VE İMMUNHİSTOKİMYASAL ANALİZ
28.ulusal patoloji kongresi
YAPAR ZELİHA,OLTULU PEMBE,KILINÇ FAHRİYE,GÜNGÖR SALİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
214. Deneysel kornea neovaskülarizasyonunda Bevacizumab, Ranıbizumab veAfliberceptin tedavisi sonrası kandaki VEGF Düzeylerinin karşılaştırılması
TOD. 52. ULUSAL KONGRESİ
ESKİ MEHMET TAHİR,TEBERİK KUDDUSİ,OLTULU PEMBE,ANKARALI HANDAN,KAYA MURAT,ALPAY MERVE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
215. SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI NOKTALAR
28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
216. MEMENİN TÜBÜLER ADENOMU: OLGU SUNUMU
28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
GÜLPER UĞUR,FINDIK SIDDIKA,KILINÇ FAHRİYE,OLTULU PEMBE,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
217. ADENOİD KİSTİK KARSİNOM, NADİR BİR MEME KANSERİ
28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
KILINÇ FAHRİYE,KÜPELİ RABİA,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
218. MESANENİN LENFOEPİTELYOMA BENZERİ KARSİNOMU, NADİR BİR OLGU SUNUMU
28.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
KILINÇ FAHRİYE,GÖKALP FULYA,OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,GÜNGÖR SALİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
219. DIŞ KULAK YOLUNUN PİLONİDAL SİNÜSÜ: OLGU SUNUMU
28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
OLTULU PEMBE,GÜLPER UĞUR,KILINÇ FAHRİYE,ERYILMAZ MEHMET AKİF,TÜRK NAZLI,TAVLI LEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
221. YENİDOĞANIN ORAL KAVİTEYE UZANAN DEV MAKSİLLOFASİYAL TERATOMU: OLGU SUNUMU
28.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
GÜLPER UĞUR,OLTULU PEMBE,TAVLI LEMA,KILINÇ FAHRİYE,FINDIK SIDDIKA,GÜNGÖR SALİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
222. PRİMER KUTANÖZ CD4 POZİTİF KÜÇÜK-ORTA T HÜCRELİ LENFOPROLİFERATİF HASTALIK
28.ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ
UĞUR KILINÇ AYŞENUR,OLTULU PEMBE,KILINÇ FAHRİYE,BOZDOĞAN ÖNDER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
223. Lichen Striatus at Unusual Location an Adult
3rd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS)
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
225. Ratlarda hiperbarik oksijen tedavisi başlama zamanının sinir iyileşmesi üzerine etkilerinin incelenmesi
Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 37. Ulusal kurultayı.
İNCE BİLSEV,ARSLAN ABDULLAH,DADACI MEHMET,OLTULU PEMBE,BİLGEN FATMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
226. İnflamatuar barsak hastalığını taklit eden malign peritoneal mezotelyoma.
27. Ulusal patoloji Kongresi
KILINÇ FAHRİYE,UĞUR KILIÇ AYŞENUR,OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
227. Hiperbarik oksijen tedavisinin silikon meme protez çevresinde kapsül oluşumu üzerine etkisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,ARSLAN ABDULLAH,OLTULU PEMBE,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
229. Sarcomatoid carcinoma of the ovary arising in a background of an ovarian borderline mucinous cystic tumor: case report
25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology and 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology
FINDIK SIDDIKA,ERCAN FEDİ,OLTULU PEMBE,KILINÇ FAHRİYE,ACAR ALİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
230. Vezikoüreteral reflü nefropatisine n-asetilsistein ve selenyumun etkisinin araştırılması: deneysel çalışma
9. ulusal pediatrik üroloji kongresi, Adana
CANBAZ FURKAN ADEM,YURTÇU MÜSLİM,OLTULU PEMBE,TAŞTEKİN GÜNGÖR,KOCABAŞ RAHİM,DOĞAN METİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
237. Endometrioid adenofibroma arisingfrom Adenomyozis
TAJEV 2016 kongresi
OLTULU PEMBE,GEZGİNÇ KAZIM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
238. A rare cause of death: cardiac tamponade originating from asymptomatic primary pericardial synovial sarcoma
ITAC Sciencejustice 2. İnternational congress
OLTULU PEMBE,DİNÇ AHMET HAKAN,ERDEN MERİÇ,KUT BEYTULLAH,DEMİRCİ ŞERAFETTİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
239. FFPE AND FRESH KIDNEY TISSUE GEL-BASED PROTEOMICS COMPARATIVE STUDY
TBS biochemical days
KILINÇ İBRAHİM,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
240. iliak kemiğe lokalize kist hidatik olgusu.
16. Ulusal Patoloji Kongresi
AVUNDUK MUSTAFA CİHAT,OLTULU PEMBE,ÖZDEMİR HACI MUSTAFA,tosun emine,karatepe Ekrem,öğün tunç cevat
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
241. Intraductal papillary neoplasia of the bile duct (IPNB): A Case Presentation
14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahi Kongresi, 1st Euroasian Gastroenterological Association Symposium
ASIL MEHMET,DERTLİ RAMAZAN,BIYIK MURAT,OLTULU PEMBE,ATASEVEN HÜSEYİN,POLAT HAKKI,DEMİR ALİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
242. EZRİN, MOESİN, SURVİVİN,ICAM-1, NCAM(CD56): ALTERNATİVE İMMUNOHİSTOCHEMİCAL MARKERS FOR PAPİLLARY THYROİD CARCİNOMA.
MEDİTERRENEAN MULTİDİCİPLİNARY ONCOLOGY FORUM 4. KONGRESİ
KOZACIOĞLU SÜMEYYE,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE,YILMAZ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
243. Conjunctival Impression Cytology and Dry Eye in Patients With Ulcerative Colitis: A Pilot Study
ESCRS
OLTULU PEMBE,OLTULU REFİK,ASIL MEHMET,ŞATIRTAV GÜNHAL,MİRZA ENVER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
244. ANTIOXIDANT EFFECTS OF BISPHOSPHONATES IN SMOKING-INDUCED LUNG INJURY INA RAT MODEL
ERS international congress 2015
KORKMAZ CELALETTİN,yavşan durdu mehmet,DEMİRBAŞ SONER,OLTULU PEMBE,KILINÇ İBRAHİM,UYAR MEHMET,gök mehmet,uzun kürşat
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
245. Kondroid syringom, olgu sunumu
21. ulusal patoloji kongresi
OLTULU PEMBE,DEMİREL MERT,çitil rana,altıntaş süleyman
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
246. Auriküler anjioleiomyoma: Olgu sunumu
20. Ulusal Patoloji Kongresi
ÇİTİL RANA,ÇIRALIK HARUN,GÜL ASİYE,OLTULU PEMBE,SAYAR HAMİDE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
247. Dev ekstrakraniyal uzanım gösteren intrakraniyal menenjiom: olgu sunumu
20. Ulusal Patoloji Kongresi
çitil rana,DEMİREL MERT,OLTULU PEMBE,altıntaş süleyman
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
248. Göz kapağının trikoepitelyoması, olgu sunumu
21. Ulusal Patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,OLTULU REFİK,çitil rana,altıntaş süleyman
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
249. İleri yaştaki bir duedonum duplikasyon kisti vakası.
20. ulusal gastroenteroloji haftası
toy hatice,OLTULU PEMBE,yol serdar,yakut zeynep,ESEN HACI HASAN,YILMAZ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
250. Unilateral multikistik displastik böbrek: olgu sunumu
21 ulusal patoloji kongresi
ÇİTİL RANA,GÜL AHMET BORA,OLTULU PEMBE,ALTINTAŞ SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
251. Nazal kavitenin vasküler leiomyomu (anjiomyom), olgu sunumu
21 ulusal patoloji kongresi
OLTULU PEMBE,ERGİN TUĞRUL,ÇİTİL RANA,ALTINTAŞ SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
252. Nüks eden intramusküler interkostal arteriyovenöz hemangiom: olgu sunumu
21 ulusal patoloji kongresi
OLTULU PEMBE,ÖNER BİLGİN,ÇİTİL RANA,ALTINTAŞ SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
253. Folliküler sistitits: olgu sunumu
22. Ulusal Patoloji Kongresi
ÇİTİL RANA,GÜL AHMET BORA,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
254. Baş ve boyun kitleli 349 olgunun retrospektif analizi
22. ulusal patoloji kongresi
çitil rana,OLTULU PEMBE,altıntaş süleyman
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
255. Gözkapağı trikoadenoması
22. Ulusal Patoloji Kongresi,
OLTULU PEMBE,OLTULU REFİK,inal halil ibrahim,çitil rana
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
256. Konjonktival ektopik lakrimal gland
22. ulusal patoloji kongresi
OLTULU PEMBE,ÇİTİL RANA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
258. Lichen striatus at unusual location an adult
3nd INDERCOS National Dermatology Cosmetology Congress with International Participants
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
259. Beş olgu nedeniyle hipersensitivite pnömonisinin güncel literatür eşliğinde değerlendirilmesi
Türk Toraks Derneği, Pulmoner Vasküler ve İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler Sempozyumu
KORKMAZ CELALETTİN,ZAMANİ ADİL,ÇELİK HALİMENUR,DEMİRBAŞ SONER,POYRAZ NECDET,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
260. İnterstisyel akciğer hastalıkları konseyinde değerlendirilen olgularda multidisipliner yaklaşım sonuçları
Türk Toraks Derneği, Pulmoner Vasküler ve İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Güncel Gelişmeler Sempozyumu
ZAMANİ ADİL,KORKMAZ CELALETTİN,ÇELİK HALİMENUR,POYRAZ NECDET,YOSUNKAYA ŞEBNEM,TUNÇ RECEP,DEMİRBAŞ SONER,CERAN SAMİ,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
261. Fournier gangreni sonucu oluşan skrotal defektlerin limberg flebi ile olnarımı.
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39.Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İNCE BİLSEV,OLTULU PEMBE,İSMAYİLZADE MACİD
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
262. Sosyal medya araçları ve patoloji: zaman-mekan-kişi kısıtlaması olmadan bilgiye mükemmel erişim
27. Ulusal patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,USUBÜTÜN ALP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
263. A RARE CASE OF PRIMARY SYSTEMIC AMYLOIDOSIS PRESENTING WITH WAXY SKIN LESIONS
2nd INDERCOS Congress
TUNÇEZ AKYÜREK FATMA,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
264. CUTANEOUS BULLAE AS A RESULT OF CARBON MONOXIDE INTOXICATION IN TWO MARRIED PATIENTS
2nd INDERCOS Congress
DURMAZ KORAY,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
265. A case of subcorneal pustular dermatosıs no assocıated wıth gammopathy succesfully treated wıth acıtretın and narrowband uvb.
2nd INDERCOS Congress
DURMAZ KORAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
266. ERYTHEMA ANNULARE CENTRIFUGUM ASSOCIATED WITH COLON CANCER: A CASE REPORT
2nd INDERCOS Congress, Istanbul/TURKEY
DURMAZ KORAY,ÖZER İLKAY,GÜLOĞLU FULYA,OLTULU PEMBE,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
267. Deneysel kornea neovaskülarizasyonunda bevacizumab, ranıbizumab ve afliberceptin etkinliğinin karşılaştırılması.
TOD 41. Ulusal kongresi
ESKİ MEHMET TAHİR,TEBERİK KUDDUSİ,OLTULU PEMBE,ANKARALI HANDAN,KAYA MURAT,ALPAY MERVE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
268. Aspirasyon Süresinin Ultrason Yardımlı Liposakşın ve Konvansiyonel Liposakşınla Elde Edilen Yağ Greftlerinin Canlılığı Üzerindeki Etkisi.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
ıSMAYİLZADE MAJİD,İNCE BİLSEV,OLTULU PEMBE,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
269. Poliorşidizm Tek taraflı, biri atrofik inmemiş çift testis
26. ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ KIPRIS
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,BALASAR MEHMET,OLTULU PEMBE,KANDEMİR ABDÜLKADİR,KILIÇ MEHMET,GÖGER YUNUS EMRE,ÖZKENT MEHMET SERKAN,ECER GÖKHAN,PİŞKİN MEHMET MESUT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
270. Mesane tümörünü taklit eden dev ksantogranülomatöz sistitolgusunda parsiyel sistektomi ile tam tedavi
26 ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,BALASAR MEHMET,OLTULU PEMBE,KANDEMİR ABDÜLKADİR,KILIÇ MEHMET,ÖZKENT MEHMET SERKAN,ECER GÖKHAN,GÜRBÜZ RECAİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
271. İlk olarak nodüler cilt tutulumu ile ortaya çıkan konjenital lösemi: olgu sunumu
27. Ulusal patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,TERCAN ERGÜN,ATASEVEN ARZU,KÜPELİ RABİA,FINDIK SIDDIKA,KILINÇ FAHRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
272. Vezikülobüllöz mikozis fungoides: olgu sunumu.
27. Ulusal patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,YAPAR ZELİHA,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,FINDIK SIDDIKA,KILINÇ FAHRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
273. Eozinofili ile birlikte kutanöz anjiolenfoid hiperplazi: olgu sunumu
27. Ulusal patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,TÜRK NAZLI,TAVLI LEMA,FINDIK SIDDIKA,KILINÇ FAHRİYE,GÜNGÖR SALİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
274. Kolesistektomi materyallerinde insidental safra kesesi kanserinin risk yönetimi
27. Ulusal patoloji Kongresi
KILINÇ FAHRİYE,GÜLPER UĞUR,OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
275. Karaciğer nakli olan hastada sirotomimetik hepatosellüler karsinom
27. Ulusal patoloji Kongresi
YAPAR ZELİHA,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE,KILINÇ FAHRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
276. Pankreasın kistik ekstra gastrointestinal stromal tümörü: olgu sunumu.
27. Ulusal patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,TAVLI LEMA,AYDIN ÖZGE,GÜNGÖR SALİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
277. Bir sosyal patoloji olgusu: uluslararası katılımlı ulusal facebook patoloji grubumuz ’patoloji platformu’
27. Ulusal patoloji Kongresi
ÖLGER UZUNER HATİCE,OLTULU PEMBE,KÜÇÜK ŞİRİN,ŞENER BETÜL DUYGU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
278. Patoloji ve facebook grupları
27. Ulusal patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,ÖLGER UZUNER HATİCE,USUBÜTÜN ALP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
279. Castleman hastalığı benzeri histopatolojik görünümün eşlik ettiği klasik hodgkin lenfoma
27. Ulusal patoloji Kongresi
YAPAR ZELİHA,FINDIK SIDDIKA,KILINÇ FAHRİYE,OLTULU PEMBE,KÖKBUDAK NAİLE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
280. Non-hodgkin lenfoma subtipleri ve genetik bulguların analizi.
27. Ulusal patoloji Kongresi
FINDIK SIDDIKA,ZAMANİ AYŞEGÜL,KILINÇ FAHRİYE,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
281. Tiroid sitolojisinde kolon adenokarsinom metastazı
27. Ulusal patoloji Kongresi
KÖKBUDAK NAİLE,OLTULU PEMBE,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
282. Sitolojik ve histolojik yönleriyle derinin kistik bazal hücreli karsinomu, olgu sunumu
27. Ulusal patoloji Kongresİ
KILINÇ FAHRİYE,TÜRK NAZLI,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
283. Dev hücreli fibroblastom
27. Ulusal patoloji Kongresi
UĞUR KILIÇ AYŞENUR,FINDIK SIDDIKA,KILINÇ FAHRİYE,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
284. Göz kapağında anjiolipom
27. Ulusal patoloji Kongresi
KILINÇ FAHRİYE,AYDIN ÖZGE,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
285. Müsinöz diferansiasyon gösteren low grade solid nöroendokrin karsinom
27. Ulusal patoloji Kongresi
FINDIK SIDDIKA,YAPAR ZELİHA,KILINÇ FAHRİYE,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
286. Memenin primer taşlı yüzük hücreli karsinomu
27. Ulusal patoloji Kongresi
FINDIK SIDDIKA,UĞUR KILIÇ AYŞENUR,OLTULU PEMBE,KILINÇ FAHRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
287. Memenin nadir bir insitu duktal karsinom paterni, kistik hipersekretuar tip.
27. Ulusal patoloji Kongresi
KILINÇ FAHRİYE,TÜRK NAZLI,OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,KÜPELİ RABİA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
288. Ektopik pankreas dokusu içeren enterik duplikasyon kisti:olgu sunumu
27. Ulusal patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,TERCAN ERGÜN,AYDIN ÖZGE,KILINÇ FAHRİYE,FINDIK SIDDIKA,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
289. Sarkoidoz tanısı ile takipli hastada pankreasta kistik lenfanjiom: olgu sunumu.
27. Ulusal patoloji Kongresi
YAPAR ZELİHA,OLTULU PEMBE,TAVLI LEMA,KILINÇ FAHRİYE,FINDIK SIDDIKA,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
290. Akut pankreatit komplikasyonu gelişen mide duvarında yerleşmiş dev heterotopik pankreas dokusu:olgu sunumu.
27. Ulusal patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,uğur Ayşenur,TAVLI LEMA,KILINÇ FAHRİYE,FINDIK SIDDIKA,GÖKALP FULYA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
291. Tonsilde kartilajinöz koristom
27. Ulusal patoloji Kongresi
Naile kökbudak,OLTULU PEMBE,uğur Kılınç Ayşenur
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
292. Endometrial karsinom olgusunda insidental saptanan adenomatoid tümör.
27. Ulusal patoloji Kongresi
uğur kılınç ayşenur,KILINÇ FAHRİYE,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
293. Akciğerde plasental transmogrifikasyon.
27. Ulusal patoloji Kongresi
FINDIK SIDDIKA,YAPAR ZELİHA,OLTULU PEMBE,KILINÇ FAHRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
294. Dirsekte şişlik ile başvuran yaşlı erkek hasta
4. Ulusal vakalarla eğitim sempozyumu
ARSLAN ŞEVKET,OLTULU PEMBE,BAŞTÜRK ABDÜLKADİR,KÜÇÜK ADEM,ÖZBEK ORHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
295. Ratlarda tekrarlayan trombositten zengin plazma uygulamaları sonucunda hipersensitivite ve hiperaljezi gelişmesinin araştırılması.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İNCE BİLSEV,OLTULU PEMBE,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
296. Kıkuchı-fujımoto hastalığı tanısı sonrasında hemolitik anemi ve böbrek yetmezliği gelişen SLE olgusu
2. Selim Hematoloji Güncelleme Sempozyumu
YILMAZ SEDA,BEKTAŞ ÖZLEN,ÇENELİ ÖZCAN,DEMİRCİOĞLU SİNAN,OLTULU PEMBE,YILMAZ MEHMET ALPARSLAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
297. Liken Planus pigmentozus inversus: bir olgu
12. Ege dermatoloji günleri
ÖZER İLKAY,OLTULU PEMBE,ATASEVEN ARZU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
298. Uterin anjioleiyomyom: olgu sunumu
24. ulusal patoloji kongresi-trabzon
OLTULU PEMBE,ESEN HACI HASAN,UĞUR AYŞENUR,GÜNGÖR SALİM,KÖKBUDAK NAİLE,BALCI OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
299. cd 30 ve cd8 koekspresyonu gösteren primer kutanöz large t-cell lenfoma ve ikinci bir lezyon olarak malign melanomu mevcut olan nadir bir vaka: olgu sunumu
24. ulusal patoloji kongresi-Trabzon
OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,ER ZEHRA,KÖKBUDAK NAİLE,KARABACAK MUSTAFA,YILMAZ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
300. Retroperitoneal schwannoma:olgu sunumu
24. ulusal patoloji kongresi-Trabzon
FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE,ÖRKAN GÜLŞAH,KÖKBUDAK NAİLE,ESEN HACI HASAN,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
301. liken simpleks kronikus zemininde insidental fokal akantolitik diskeratoz: olgu sunumu
24. ulusal patoloji kongresi-Trabzon
OLTULU PEMBE,DAYE MUNİSE,YAPAR ZELİHA,FINDIK SIDDIKA,KÖKBUDAK NAİLE,TAVLI LEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
302. insizyonel herni onarımı sonrası geliĢen batın ön duvarının dev psödokisti:olgu sunumu
24. ulusal patoloji kongresi-Trabzon
KÖKBUDAK NAİLE,OLTULU PEMBE,KARGIN SÜLEYMAN,AKSOY FARUK,GÜNGÖR SALİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
303. Serviks ca yı taklit eden servikal tüberküloz: olgu sunumu
24. ulusal patoloji kongresi-Trabzon
FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE,UĞUR AYŞENUR,KÖKBUDAK NAİLE,ETLİ ÖZLEM,YILMAZ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
304. ikiz gebeliklerde nadiren gelişen bir durum: teratoid fetus
24. ulusal patoloji kongresi
OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,kökbudak naile,YILMAZ OSMAN,ACAR ALİ,kozacıoğlu sümeyye
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
305. VERRÜKÖZ HEMANJİOM: NADİR GÖRÜLEN VASKÜLER BİR TÜMÖR (OLGU SUNUMU)
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
UĞUR AYŞENUR,OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,ESEN HACI HASAN,YILMAZ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
306. TRAKEOPATİA OSTEOKONDROBLASTİKA
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE,UĞUR AYŞENUR,GÜNGÖR SALİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
307. ÇOCUK VAKADA GELİŞEN TELANGİECTASİA MACULARİS ERUPTİVA PERSTANS (OLGU SUNUMU)
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
UĞUR AYŞENUR,OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,ESEN HACI HASAN,YILMAZ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
308. YÜZ CİLDİNDE GELİŞEN STEATOKİSTOMA MULTİPLEKS: NADİR BİR LEZYON VE NADİR BİR LOKALİZASYON (OLGU SUNUMU)
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,ÖRKAN GÜLŞAH,KÖKBUDAK NAİLE,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
309. KEMİK İLİĞİ İNFİLTRASYONU GÖSTEREN DEPO HASTALIĞI; ASPİRATTA SEA BLUE MAKROFAJLAR
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE,ESEN HACI HASAN,TÜRK NAZLI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
310. PROSTATIN PRİMER EKSTRAGASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRÜ (OLGU SUNUMU)
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
OLTULU PEMBE,ÖRKAN GÜLŞAH,ÇAKIR MURAT,TÜRK NAZLI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
311. POLİSTEMİA VERADA MULTİPLE CİLT LEZYONLARI
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
FINDIK SIDDIKA,UĞUR AYŞENUR,OLTULU PEMBE,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
312. PAROTİSİN ENFEKTE DUKTUS KİSTİ: MÜKÖZ RETANSİYON KİSTİNDEN AYIRICI TANISI İLE BİRLİKTE (OLGU SUNUMU)
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
OLTULU PEMBE,GÜLPER UĞUR,FINDIK SIDDIKA,TAVLI LEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
313. İLERİ YAŞTA BİR HASTADA BAŞ BOYUN BÖLGESİ CİLDİNDE MULTİPLE BCC, SKUAMÖZ KARSİNOMA İN-SİTU VE TRİCHİLEMMOM BİRLİKTELİĞİ (OLGU SUNUMU)
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA,GÜLPER UĞUR,TÜRK NAZLI,YAPAR ZELİHA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
314. LARENGEAL NÖROFİBROMA: LARENKSİN NADİR GÖRÜLEN BENİGN MEZENKİMAL TÜMÖRÜ (OLGU SUNUMU)
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
OLTULU PEMBE,UGUR AYŞENUR,GÖNÜL YASEMİN,KÜPELİ RABİA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
315. FFPE VE TAZE KARACİĞER DOKUSUNDA JEL TEMELLİ PROTEOMİK KARŞILAŞTIRMA
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
KILINÇ İBRAHİM,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
316. @TWİTTER VE @PERİSCOPE: PATOLOJİ EĞİTİM VE TOPLANTILARINDA KULLANMALI MIYIZ
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi 02 - 06 Kasım 2016, Susesi Hotel, Antalya
OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
317. #PATHART: HİSTOPATOLOJİK MİKRO DÜNYAYA FARKLI BİR BAKIŞ…
26. Ulusal Patoloji & 7. Ulusal Sitopatoloji Kongresi-antalya
OLTULU PEMBE,USUBUTUN ALP,ÖZER ERDENER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
318. ADRENAL MİYELOLİPOM
25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi-Bursa
GÜNGÖR SALİM,ETLİ ÖZLEM,OLTULU PEMBE,ESEN HACI HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
319. RETROREKTAL BÖLGEDE İNTRAPERİTONEAL KİSTİK TERATOM
25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi
ÇELİK ZELİHA,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE,TAVLI LEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
320. SANTRAL NÖROSİTOM
25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi-bursa
ETLİ ÖZLEM,ESEN HACI HASAN,FINDIK SIDDIKA,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
321. DERİNİN BENİGN MİKST TÜMÖRÜ(KONDROİD SİRİNGOMA): OLGU SUNUMU
25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi-Bursa
OLTULU PEMBE,KOZACIOĞLU SÜMEYYE,KÖKBUDAK NAİLE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
322. KARACİĞERDE KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ METASTAZI
25. Ulusal Patoloji Kongresi ve 6. Ulusal Sitopatoloji Kongresi-Bursa
KÖKBUDAK NAİLE,YILMAZ OSMAN,OLTULU PEMBE,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
323. The role of oxidative stress in α-amanitin induced hepatotoxicity in an experimental mouse model
11. ulusal acil tıp kongresi
DÜNDAR ZERRİN DEFNE,ERGİN MEHMET,KILINÇ İBRAHİM,ÇOLAK TAMER,OLTULU PEMBE,CANDER BAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
324. valproik asit kullanımına bağlı gelişen sialadenozis olgu sunumu
18. ulusal çocuk nörolojisi kongresi,
DERİN HATİCE,DERİN SERHAN,OLTULU PEMBE,özbek orhan,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
325. Diffuz idiopatik pulmoner noroendokrin hucre hiperplazisi(dipnech):olgu sunumu
24. Ulusal Patoloji Kongresi
ESEN HACI HASAN,OLTULU PEMBE,kökbudak naile,kozacıoğlu sümeyye
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
326. Polipoid gelişimli vajinal malign melanom: olgu sunumu
22. ulusal patoloji kongresi
OLTULU PEMBE,özer ahmet,çitil Rana
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
327. Nadir bir meme tümörü: Adenomyoepitelyoma
22. Ulusal Patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,çitil rana,yüzer hatice
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
328. kronik taşlı kolesistit, adenomyoma ve ektopik pankreas birlikteliği: olgu sunumu
21 ulusal patoloji kongresi
ÇİTİL RANA,KARGI HÜRKAN,OLTULU PEMBE,ALTINTAŞ SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
329. papiller renal hücreli karsinom tip 1 ve kronik pyelonefritis birlikteliği: olgu sunumu
21. ulusal patoloji kongresi
ÇİTİL RANA,EMİRMAHMUTOĞLU SERDAR,OLTULU PEMBE,ALTINTAŞ SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
333. kronik eozinofilik pnömoni: olgu serimiz ve literatür incelemesi
ulusal akciğer sağlığı kongresi belek/antalya
KORKMAZ CELALETTİN,TEKE TURGUT,OLTULU PEMBE,POYRAZ NECDET,yavşan durdu mehmet,DEMİRBAŞ SONER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
334. Patoloji egitimi pratigi ve toplantilarinda twitter kullanimi 2016 USCAP twitter kullanim istatistikleri ile birlikte
26. Ulusal Patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
335. A case of Trisomy 4 with AML M5
ESHG 2016 BARCELONA, SPAIN
OLTULU PEMBE,TAŞDEMİR PELİN,BALASAR MİNE,ÇİPİL HANDAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce