Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. PEMBE OLTULU

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

E-posta : poltulu@erbakan.edu.tr
Projeler
2. Bap No: 171218019 Trombositten Zengin Plazmanın İatrojenik Üretra Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Üretral İyileşmeye ve Fibrozise Etkisi
Trombositten Zengin Plazmanın İatrojenik Üretra Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Üretral İyileşmeye ve Fibrozise EtkisiProje No: 171218019
Tamamlandı
Aktif
3. Küratif Radyoterapi Uygulanmış Nazofarenks Kanserli Hastalarda Mini-Kromozom Maintenance Protein2-7 (MCM2-7) Ekspresyonun Prognostik Önemi
Devam Ediyor
Aktif
4. Primer pterjiumlarda human herpes virus-8 (HHV-8) değerlendirilmesi
Tamamlandı
Aktif
6. GASTRIK ADENOKARSINOMLARDA TÜMÖRAL BUDDING’xxIN DEĞERLENDIRILMESI, KLINIKOPATOLOJIK PROGNOSTIK PARAMETRELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE CERB B2(HER2), H PYLORI ILE ILIŞKISININ ARAŞTIRILMASI
No:181218003
Tamamlandı
Aktif
7. İNVAZİV FOLLİKÜLER VARYANT PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU (FVPTC), İNVAZİV ENKAPSÜLE FOLLİKÜLER VARYANT PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU (IEFVPTC) VE YENİ BİR ANTİTE OLAN PAPİLLER NÜKLEER ÖZELLİKLİ NONİNVAZİV TİROİD NEOPLAZMLARINDA (NIFTP) MORFOLOJİK VE iMMUNHiSTOKiMYASAL ANALiZ
No:171518014
Tamamlandı
Aktif
8. Trombositten Zengin Plazmanın İatrojenik Üretra Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Üretral İyileşmeye ve Fibrozise Etkisi
No:171218019
Devam Ediyor
Aktif
9. Fetus Kadavralarında Appendix Vermiformis’xxin Morfometrik Ölçümleri ve Histopatolojik Özellikleri
no: 181218009
Devam Ediyor
Aktif
10. Yüksek Yağlı ve Yüksek Sükrozlu Diyetle Beslenen Sıçanların Testislerinin Anatomi, Biyokimyasal ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
no:181218006
Devam Ediyor
Aktif
11. Alkol Enjeksiyonunun Tavşan Kulak Modelinde Kas Fonksiyonu Üzerine Etkisi
no: 181218004
Tamamlandı
Aktif
12. Ratlarda Tekrarlayan Trombositten Zengin Plazma Uygulamaları Sonucunda Hipersensitivite ve Hiperaljezi Gelişmesinin Araştırılması
No:171218005
Devam Ediyor
Aktif
15. TİMOKİNON UN TAVŞANLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL SPİNAL KORD İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE İKİNCİL HASAR ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
no:161218009
Devam Ediyor
Aktif
16. İnternal mammarian arter ve safen ven greftlerinde in vitro botilinum toksin A nın etkisi
No:161218008
Tamamlandı
Aktif
19. METANOL İNTOKSIKASYONUNA BAĞLI SEREBELLAR DOKU VE OPTIK SİNİR HASARI ÜZERINE QUERSETİN VE TİMOKİNON’xxUN ETKİSİ
No:151218006
Devam Ediyor
Aktif
20. mide adenokarsinomlarinda sish yöntemi ile her2 sinyal değerlendirmesi altyapı projesi D8
No:162018003
Tamamlandı
Aktif
21. EPİDERMİSİN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU, KERATOAKANTOM, VERRUKA VULGARİS, SEBOREİK KERATOZ VE İRRİTE SEBOREİK KERATOZLARINDA GATA-3 RESEPTÖR EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
No:161218001
Tamamlandı
Aktif
22. Psödoeksfoliasyon sendromu olan olgularda katarakt cerrahisi sırasında elde edilen ön kapsül materayalindeki lens hücrelerinde apopitozisin incelenmesi bireysel araştırma
proje no: 151218019
Tamamlandı
Aktif