Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MEHMET ASIL

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : masil@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Hematolojik malignitesi olan hastalarda serum siyanokobalamin düzeyi ve öneminin değerlendirilmesi
ESRA ZEYNELGİL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
2. Hematolojik malignitelerde kemoterapilerin serum elektrolit düzeylerine etkisi
ELİF KERİMOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
3. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi yapılan hastalarda işlem öncesi ve sonrası dinamik tiyol disülfid dengesinin araştırılması
YUSUF AVCI
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018