Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

DOÇ.DR. ÖMER FARUK KESER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü
Uzay ve Uydu Mühendisliği Anabilim Dalı

E-posta : ofkeser@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Assessment of The Constructivist Learning Environment With Qualitative and Quantitative Methods
First International Education Conference, Changing Times and Changing Needs IEC 2002
AKDENİZ ALİ RIZA,KESER ÖMER FARUK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. The Usability of PV-TEG Hybrid Systems on Space Platforms
2019 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST)
KESER ÖMER FARUK,İDARE BUĞRAHAN,Bulat Bayram,Okan Altuğ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Concentrated Photovoltaic Solar Power Investigation in Space Application
2019 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT)
KESER ÖMER FARUK,İDARE BUĞRAHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Ortaöğretimde Öğrenme Ortamlarını Etkileyen Faktörler
2000’li Yıllarda Lise Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu
AKDENİZ ALİ RIZA,KESER ÖMER FARUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Fen bilimleri öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun örnek rehber materyallerin geliştirilmesi
19. Fizik Kongresi
ÇEPNİ SALİH,AKDENİZ ALİ RIZA,KESER ÖMER FARUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe