Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. FARUK UĞUZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : fuguz@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Gebelik Döneminde Maternal Depresyon Tedavisinin Birinci Kuşak Sıçanlarda Hipotalamik Beslenme Regülasyonundaki Etkisi
Maternal depresyon ve obezite
Tamamlandı
Aktif
2. Gebelik Döneminde Maternal Depresyon Tedavisinin Birinci Kuşak Sıçanlarda Hipotalamik Beslenme Regülasyonundaki Etkisi
Maternal depresyon ve obezite
Tamamlandı
Aktif
3. BİPOLAR BOZUKLUK DEPRESİF EPİZODDA ELEKTROKONVULZİV TERAPİNİN BDNF ÜZERİNE ETKİSİ
Tamamlandı
Aktif