Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. FARUK UĞUZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : fuguz@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. ŞİZOFRENİ, ŞİZOAFEKTİF BOZUKLUK VE PARANOİD BOZUKLUK TANISI OLAN HASTALARDA KOMBİNE VE TEK ANTİPSİKOTİK KULLANANLARIN METABOLİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Şeyma Gül Böke
/ /
Tıpta Uzmanlık
2016
2. Kadın hastalıkları polikliniğine başvuran menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda duygudurum ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığı ve ilişkili etkenler
MİNE ŞAHİNGÖZ
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Psikiyatri Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2008
3. Gebelik başlangıçlı obsesif kompulsif bozukluk: klinik özellikler, komorbidite ve ilişkili etkenler
VELİ KAYA
Selçuk Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Psikiyatri Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010
4. Ötiroid Hashimoto tiroiditli hastalarda depresyon ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığı
MEDİNE GIYNAŞ AYHAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Psikiyatri Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2012
5. Anksiyete bozuklukları tanılı hastalarda premenstruel disforik bozukluk komorbiditesi ve ilişkili faktörlerin araştırılması
HÜDA MURAT SOYAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2013
6. Postpartum dönemde obsesif kompulsif bozukluk seyrinin demografik ve klinik özellikler ile ilişkisi
EDA FERAHKAYA
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
7. Postpartum dönemde panik bozukluğun seyri ve ilişkili sosyodemografik ve klinik özellikler
SEMRA AYDOĞAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020