Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ARŞ.GÖR.DR. MEHMET ŞAHİN DURAK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi Bölümü
Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

E-posta : msdurak@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Hava Kargo Taşımacılığı Sürecinde Karşılaşılan Risk Faktörlerinin Analizi
YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİKONFERANSI
DURAK MEHMET ŞAHİN,TANRIVERDİ GÖKHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Covid-19 Pandemisinin Havacılık ve Turizm Sektörüne Etkisi
1st INTERNATIONAL ANKARA MULTIDISCIPLINARY STUDIES CONGRESS
DURAK MEHMET ŞAHİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. Türkiye’deki Havaalanları İş Modellerinin Analizi
VII. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU
ALICI ABDULKADİR,DURAK MEHMET ŞAHİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Türkiye’xxde Hizmet Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi Alanında Yapılan Çalışmaların ve Bu Çalışmalarda İncelenen Temaların Analizi
7th International Conference on Business Administration (icba7th2018)
KARAKUŞ GÜZİDE,ALICI ABDULKADİR,DURAK MEHMET ŞAHİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. “Düşük Maliyetli Havayolu İş Modelinde Değişimin Kurumsal Kuram PerspektifindenDeğerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”
YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİKONFERANSI
DURAK MEHMET ŞAHİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. Linkages between Risk and Human Resources Management in Aviation An Empirical Investigation and the Way Forward in Selection of Ideal Airport BusinessExecutive
The 6th Multidisciplinary Academic Conference
Flouris Triant,KÜÇÜK YILMAZ AYŞE,DURAK MEHMET ŞAHİN,TANRIVERDİ GÖKHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
24. Hava Kargo Taşımacılığı Sektöründe Havayolu Seçim Kriterlerinin İncelnmesi
1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences
DURAK MEHMET ŞAHİN,KÜÇÜK YILMAZ AYŞE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce