Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEDEF ERYİĞİT

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : seryigit@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Sürdürülebilir Ulaşım Türlerine Yönelik Algıların Ölçülmesinde Metafor Analizinin Önemi
4. Balkan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
ŞENDOĞDU SEDEF, AVCI ŞEYMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Cinsiyet Faktörünün Trafik Güvenliğine Etkisi: Ankara Örneği
IV. International Academic Research Congress
YİĞİTEL ZELİHA,ERYİĞİT SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Açık-Yeşil Alanlara Erişilebilirliğin Sosyal Dışlanmışlıktaki Rolü-Konya Örneği
II. International Academic Research Congress (INES 2017)
ERYİĞİT SEDEF,TAŞ DUYGU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. İlkokulların Erişebilirlik Performansının ve Yer Seçim Kriterlerine Uygunluğunun İrdelenmesi - Burhaniye Örneği
II. International Academic Research Congress (INES 2017)
ERYİĞİT SEDEF, ADIGÜZEL METE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Ulaşım Türlerinin Çevre Algısı Üzerindeki Etkileri
II. International Academic Research Congress (INES 2017)
ERYİĞİT SEDEF,ACAR BÜŞRA,TÜRKMEN SEDA NUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Beyşehir ve Yöresinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu
DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM,ŞENDOĞDU SEDEF,TOPÇU KADRİYE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. Konya’daki Hafif Raylı Toplu Taşım Sisteminin İrdelenmesi
II. Trafik Ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi
ÇİFTÇİ ÇİĞDEM,ŞENDOĞDU SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Examining The Effects Of Transportation Planning On Social Exclusion Through Shopping Malls – The Example Of Konya
2017 Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science
ERYİĞİT SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. Alışveriş Merkezlerinin Erişilebilirliğinin Kentsel Ulaşıma Etkileri
III. INES Education and Social Science Congress
ÖZTOKLU Büşra Alper,ERYİĞİT SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Kent İçi Ulaşım Problemlerine Çözüm Önerisi: Bütünleşik Ulaşım Planlaması
IV. International Academic Research Congress
KOÇ Burcu,ERYİĞİT SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Eğitim Çağı Çocukların Ulaşımdan Kaynaklı Sosyal Dışlanmışlığının İrdelenmesi Konya Örneği
1. ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
ERYİĞİT SEDEF,KAPTAN AYŞE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
12. Kentsel Yayılma Ve Toplu Taşımanın Ölçeği: Konya Kentsel Gelişme Süreci İçinde Toplu Taşım Sistemi Zarif Büyümenin Aracı Olabilir Mi?
3. Trafik Ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi
ÖZBEK OĞUZ,ŞENDOĞDU SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Bisiklet Ulaşımının Kesişim Noktalarda Güvenliğinin İrdelenmesi- Konya Örneği
Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Fuarı
ŞENDOĞDU SEDEF,DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Kent Merkezlerinde Gerçekleştirilecek Yayalaştırma Uygulamaları İle Yaşanabilir Mekanların Oluşturulması Konya Kazım Karabekir Caddesi Örneği
Trafik ve Yol Güvenliği 3. Ulusal Kongresi
DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM,ŞENDOĞDU SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Kentsel Yayılma Ve Toplu Taşımanın Ölçeği: Konya Tramvay Sistemi Ve Kentsel Gelişme Stratejisinde Yeni Yönelimler
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu
ÖZBEK OĞUZ,ŞENDOĞDU SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Examining The Cycling Habits Of Children In Education Age When Planning Sustainable Transportation
3 rd International Conference on Social Responsibility Ethics, and Sustainable Business
ŞENDOĞDU SEDEF,DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. The Significance Of Bicycle Use In Sustainable Transportation To Educational Areas: Case Of Konya
International Journel of Arts Sciences : International Conference for Academic Disciplines
ŞENDOĞDU SEDEF,DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. Understanding The Impact Of Transportation On Quality Of Life: Case Of Konya
International Journel of Arts Sciences : International Conference for Academic Disciplines
DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM,ŞENDOĞDU SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. Operation Time Of Mass Transit And Accessibility: A Case Of Night Tram In Konya
III. Traffic And Road Safety International Congress
ÖZBEK OĞUZ,ŞENDOĞDU SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. Study of the pedestrians’ security at Konya tram line stops
Traffic and Road Safety 2. International Congress
ŞENDOĞDU SEDEF,DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
21. A Study On The Potentials Of Beyşehir National Park Within The Framework Of Environment Sensitive Tourism Ecotourism Approaches
International Conference on Environment: Survival and Sustainability
DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM,TOPÇU KADRİYE,ŞENDOĞDU SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
22. Environmentally Friendly Transportation Systems Integration Of Pedestrian Bicycle Rail Systems
ICURPT 2010: The International Conference on Urban, Regional Planning and Transportation
ŞENDOĞDU SEDEF,DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. The Importance Of Equity For Cycling In Sustainable Transportation Planning The Case Of Konya
2015 International Conference on Health, Economics and Management (IHEM 2015)
ERYİĞİT SEDEF,TER ÜMMÜGÜLSÜM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
24. Kentsel Ulaşım Türleri Entegrasyonunun Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri Konya Örneği
Korumak ve Savunmak, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 33. Kolokyumu
ŞENDOĞDU SEDEF,DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. İlköğretim Tesisleri Çevresinde Çocuk Güvenliğinin İrdelenmesi Konya Örneği
Kent ve Sağlık Sempozyumu
DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM,ŞENDOĞDU SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Tarihi Kent Dokularında Mekan Kalitesinin İyileştirilmesinde Ulaşımın Rolü Konya Örneği
Trafik ve Yol Güvenliği 4. Ulusal Kongresi
DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM,ŞENDOĞDU SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. İlköğretim Okullarının Çevrelerinde Yaya Güvenliğinin Önemi Konya Örneği
Trafik ve Yol Güvenliği 4. Ulusal Kongresi
DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM,ŞENDOĞDU SEDEF,DAĞLIOĞLU YUZUF ZİYA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. The Significance Of Integrated Transportation Planning ForSustainable Urban Development-The Konya Rail System Sample
International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development
ŞENDOĞDU SEDEF,DAĞLIOĞLU ÜMMÜGÜLSÜM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
48. Discussion on the light railway systems in Konya in the process of transportation planning
Traffic and Road Safety 2. International Congress
ŞENDOĞDU SEDEF,ÇİFTÇİ ÇİĞDEM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
50. Sürdürülebilir Ulaşımın Sosyal Boyutunda Eşitliğin Önemi-Konya Örneği
International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development
ERYİĞİT SEDEF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce