Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ BERRİN BENLİ YAVUZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

E-posta : byavuz@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Factors affecting survival outcomes in breast cancer patients younger tan 40 years old.
3thNational Immunotherapyand Oncology Congress, 30- Ekim-3 Kasım 2019
KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KARAAĞAÇ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Kranial radyoterapi sonrası gelişen eritema multiforme: Empact Sendromu
Türk Radyasyon Onkolojisi Sanal Kongresi
YILMAZ TUĞBA,BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,TEMİZ SELAMİ AYKUT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Adjuvan radyoterapi uygulanan üçlü negatif meme kanserli hastalarda prognostik faktörler: 10 yıllık tek merkez deneyimi
Türk Radyasyon Onkolojisi Sanal Kongresi
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Meme kanserli hastalarda Ki-67 proliferasyon indeksinin prognostik önemi
Türk Radyasyon Onkolojisi Sanal Kongresi
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Glioblastom hastalarında postoperatif radyoterapinin gecikmesinin sağ kalıma etkisi
Türk Radyasyon Onkolojisi Sanal Kongresi
BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Factors Affecting Survival Outcomes in Breast Cancer Patients Younger than 40Years Old
3th National Immunotherapy and Oncology Congress
KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KARAAĞAÇ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. 65 Yaş altı ve üstü glioblastom hastalarında sağ kalımı belirleyen faktörler: Retrospektif gözlemsel çalışma
12.Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu
BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Neoadjuvan kemoradyoterapi uygulanan 65 yaş üstü rektum kanserli hastalarda sağkalım sonuçları ve prognostik faktörler
23.Ulusal Kanser Kongresi
KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,KARAAĞAÇ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Nazofarenks kanserlerinde sağ kalım sonuçlarımız ve prognostik faktörler: Tek merkez deneyimi
Konya Multidisipliner Onkoloji Sempozyumu
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Neoadjuvan tedavi sonrası opere olan rektum kanserinde patolojik yanıtı etkileyen faktörler
Konya Multidisipliner Onkoloji Sempozyumu
AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Yüksek gradlı beyin tümörlerinde beden kitle indeks ve diyabetin prognostik önemi
12.Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Neoadjuvan kemoradyoterapi uygulanmış ancak opere olamamış rektum kanserli hastaların sağkalım sonuçları
23.Ulusal Kanser Kongresi
AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,KARAAĞAÇ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Treatment results and prognostic factors in elderly women with breast cancer: Single center experience
2nd International and 12th Academic Geriatrics Congress
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,KARAAĞAÇ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. İnvaziv meme kanseri tanısı ile küratif radyoterapi uygulanan hastalarda tedavi sonuçlarımız ve prognostik faktörlerin belirlenmesi
5.Karadeniz Meme Kongresi
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,KARAAĞAÇ MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. Yüksek gradlı beyin tümörü nedeni ile radyoterapi uygulanan hastalarda tedavi sonuçlarımız ve prognostik faktörler
12.Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu
BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
78. NAZOFARENKS KANSERİ TANISIYLA KÜRATİF RADYOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA YAN ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ
13. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
79. LARENKS KANSERLİ OLGULARDA SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
13. ULUSLARARASI KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
80. MEME KANSERİNDE pT1-2N1 EVRE HASTALARDA EKSTRAKAPSÜLER EKSTANSİYONUN PROGNOSTİK ÖNEMİ
7. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,FINDIK SIDDIKA,BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
81. DEFİNİTİF KEMORADYOTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLMİŞ EVRE III KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SUVMAX DEĞERİNİN SAĞKALIMI ÖNGÖRMEDEKİ ETKİSİ
ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
82. NEOADJUVAN KEMORADYOTERAPİ UYGULANAN REKTUM KANSERLİ HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
21. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ
AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,ÇAKIR MURAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
83. INTRAMEDÜLLER SPİNAL KORD METASTAZLARINA YAKLAŞIM
5 th INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDİCİNE CONGRESS INTERNATIONAL CRITICAL CARE AND EMERGENCY MEDICINE CONGRESS
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,AYRANCI MUSTAFA KÜRŞAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
84. YÜKSEK GRADLI GLİOMALARDA IDH-1, PTEN VE EGFR EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ
13.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
AKTAN MERYEM,FINDIK SIDDIKA,KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
85. Akciğer kanseri tanısı alan hastalarda ailede kanser hikayesi olmasının sağkalıma etkisi
12.International Istanbul Family Medicine Congress
KANYILMAZ GÜL,Kafadar Didem,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,CİHAN FATMA GÖKŞİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
86. The relationship between Ki-67 index and the other prognostic factors in breast cancer
2nd International Congress on Oncological Sciences
KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KARAAĞAÇ MUSTAFA,FINDIK SIDDIKA,UYAR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
87. KEMORADYOTERAPİ UYGULANAN MİDE KANSERLİ HASTALARDA PTEN, EGFR, HER-2 VE IGF-1R EKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ
11. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,KOÇ MEHMET,KOZACIOĞLU SÜMEYYE,AKTAN MERYEM,TEZCAN YILMAZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
88. MEME KANSERLİ HASTALARDA POSTOPERATİF RADYOTERAPİNİN HAYAT KALİTESİ ÜZERİNE AKUT DÖNEM ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
12. ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ
TEZCAN YILMAZ,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,KÜÇÜKKENDİRCİ HASAN,GÜLER TUNÇ,POYRAZ NECDET,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
89. PROGNOSTIC IMPORTANCE OF PTEN, EGFR, HER-2 AND IGF-1R IN GASTRIC CANCER PATIENTS TREATED WITH POSTOPERATIVE CHEMORADIATION THERAPY
INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS
BENLİ YAVUZ BERRİN,KOÇ MEHMET,KOZACIOĞLU SÜMEYYE,AKTAN MERYEM,TEZCAN YILMAZ,ADLI MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
90. PROGNOSTIC VALUE OF PRE-RADİOTHERAPY 18F-FDG PET/CT FOR SMALL CELL LUNG CARCİNOMA
2014 IASLC ASIA PACIFIC LUNG CANCER CONFERENCE(APLCC)
KOÇ MEHMET,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,TEZCAN YILMAZ,ADLI MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
91. MİDE KANSERLİ HASTALARDA PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
92. SEMPTOMATİK SPİNAL KORD METASTAZLI HASTALARDA RADYOTERAPİ
22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
93. REKTUM KANSERİNDE NEOADJUVAN YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ İLE EŞ ZAMANLI KAPESİTABİN KEMOTERAPİSİ SONUÇLARIMIZ
22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
94. YÜKSEK GRADLI GLİAL TÜMÖRLERDE SAĞKALIMA ETKİLİ FAKTÖRLER
22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL,BENLİ YAVUZ BERRİN,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
95. MEME KANSERİNDE 5 YILLIK TEDAVİ SONUÇLARIMZ VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
22. ULUSAL KANSER KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
96. BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA RADYOTERAPİ: SONUÇLAR VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER
13.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
97. NAZOFARENKS KANSERLERİNDE 5 YILLIK SAĞKALIM SONUÇLARIMIZ VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER: TEK MERKEZ DENEYİMİ
13.ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
98. NAZOFARENKS KANSERLERİNDE YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA AKCİĞER YAN ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
13. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,AKTAN MERYEM,KANYILMAZ GÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
99. EVRE III KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SEKİZİNCİ EVRELEME SİSTEMİNİN PROGNOSTİK ETKİLERİ
13. ULUSAL RADYASYON ONKOLOJİSİ KONGRESİ
KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,BENLİ YAVUZ BERRİN,DEMİR LÜTFİ SALTUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
100. Semptomatik spinal kord metastazlı hastalarda radyoterapi
22.ULUSAL KANSER KONGRESİ
BENLİ YAVUZ BERRİN,KANYILMAZ GÜL,AKTAN MERYEM,KOÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe