Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MEHMET DADACI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

E-posta : mdadaci@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Kemik Destrüksiyonu İle Seyreden Glomus Tümörü: Nadir Bir Prezentasyon
TPRECD 42. Ulusal Kurultayı
SOYLU ARDA, DADACI MEHMET, Ismayilzade Majid, UYANIK ORKUN, İNCE BİLSEV
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Trombositten zengin plazmadaki (PRP) estradiol seviyesi androjenik alopesi tedavisi etkinliğini artırır mı?
TPRECD 41.Ulusal Kurultaı
Kendir Münir Selçuk,İNCE BİLSEV,KILINÇ İBRAHİM,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Cerrahi onarım yapılan periferik sinir yaralanmalarında hiperbarik oksijen tedavisinin sinir iyileşmesi üzerine etkileri
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
İSMAYİLZADE MAJİD,İNCE BİLSEV,ARSLAN ABDULLAH,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Tip amputasyonlarında yeni bir seçenek: Şapka flebi (REverse dorsal terminal ven flebi)
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Doku defekti tarafta verici damar bulunamayan ve serbest flep ile onarım gerektiren alt ekstremite defektlerinde serbest çapraz bacak deneyimlerimiz
40. Türk plastik rekonstrükrif ve estetik cerrahi derneği ulusal kongresi
İNCE BİLSEV,EVRENOS MUSTAFA KÜRŞAT,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Etil alkol ve Botilinum Toksin –A etkinlik karşılaştırılması tavşan anterior auriculer kas modelinde görsel ve histopatoljik karşılaştırma.
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
UYANIK ORKUN,İNCE BİLSEV,OLTULU PEMBE,DADACI MEHMET,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
7. Dvitamini eksikliğinin bazalhücreli deri kanseri oluşumu ve nüksü üzerine etkisi.
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
8. Alt ekstremite yerleşimli dev arteriovenöz malformasyon olgusunda polimetilmetakrilat kemik çimentosu kullanımı.
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,KENDİR MÜNÜR SELÇUK,İNCE BİLSEV,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
9. Parmaklarda ezilme tipi yaralanma olan hastalarda revaskülarizasyon sonrası doputamin tedavisinin etkisi.
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
10. Doku defektli tarafta verici damar bulunamıyan ve serbest fleple onarım gerektiren alt ekstremite defeklerinde capraz serbest flep deneyimlerimiz.
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,EVRENOS MUSTAFA KÜRŞAT,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
11. Cerrahi onarım yapılan periferik sinir yaralanmalarında hiperbarik oksijen tedavisinin sinir iyileşmesi üzerine etkileri.
Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
İSMAYİLZADE MACİD,İNCE BİLSEV,ARSLAN ABDULLAH,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
12. The Applicatıon of functional anterolateral thigh flap for achilles tendon defect reconstructıon
The 4th congress of the APFSRM Asian Pasific Federation of societies for reconstructive microsurgery, 8.th National Congress of the Turkish Society for Reconstructive Microsurgery.
DADACI MEHMET,YARAR SERHAT,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İSMAYİLZADE MACİD,UYANIK ORKUN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
13. Free fıllet flap experıences in traumatıc extremity
The 4th congress of the APFSRM Asian Pasific Federation of societies for reconstructive microsurgery, 8.th National Congress of the Turkish Society for Reconstructive Microsurgery.
DADACI MEHMET,BAYRAM FAZLI CENGİZ,YARAR SERHAT,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İSMAYİLZADE MACİD,UYANIK ORKUN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
14. . The ınfluence of bone fıxatıon technıque on success ın chıldhood perıod fınger replantatıons: case report.
The 4th congress of the APFSRM Asian Pasific Federation of societies for reconstructive microsurgery, 8.th National Congress of the Turkish Society for Reconstructive Microsurgery.
DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,SODALI TUĞBA,YARAR SERHAT,UYAR İLKER
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
15. Three fıngertıp replantatıons ın a sıngle patıent.
The 4th congress of the APFSRM Asian Pasific Federation of societies for reconstructive microsurgery, 8.th National Congress of the Turkish Society for Reconstructive Microsurgery.
DADACI MEHMET,YARAR SERHAT,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,UYANIK ORKUN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
16. Total scalp, forehead and rıght eyebrow replantatıon: Case report.
The 4th congress of the APFSRM Asian Pasific Federation of societies for reconstructive microsurgery, 8.th National Congress of the Turkish Society for Reconstructive Microsurgery.
DADACI MEHMET,YARAR SERHAT,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,UYANIK ORKUN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
17. Large size circular forearm kaposi sarcoma repaır wıth ALT flap.
The 4th congress of the APFSRM Asian Pasific Federation of societies for reconstructive microsurgery, 8.th National Congress of the Turkish Society for Reconstructive Microsurgery.
DADACI MEHMET,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İSMAYİLZADE MACİD,UYANIK ORKUN
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
18. Alt ekstremite onarımları paneli Alt ekstremite onarımlarında pediküllü gastroknemius kası
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
19. Gövde onarımları paneli Enfekte açık sternum yaralanmalrında flep ile rekonstrüksiyon seçenekleri.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
20. Replantation panel, Fingertip replantation
Congres of the APFSRM (Asian Pasific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery), 8 th National Congress of the Turkish Society for Reconstructive Microsurgery
DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
21. Yalnış dolgu uygulaması sonrası bilateral malar bölgede nekroz görülmesi.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,İSMAYİLZADE MACİD,DADACI MEHMET,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
22. Konjenital unilateral alar agenezi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,UYANIK ORKUN,İNCE BİLSEV,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
23. Major alt ekstremite, Parsiyel skrotum ve penis amputasyonu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,SOYLU ARDA,İNCE BİLSEV,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
24. 3 parmağın zon 3 seviyesinden travmatik amputasyonu ve replantasyonu.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,GÜNDÜZ PINAR,DADACI MEHMET,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
25. Eşek ısırmasına bağlı meme başı sub.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,BAYCAR ZİKRULLAH,DADACI MEHMET,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
26. Bilateral aksiller bölgede hidoedenitis süpürativa eksizyonu sonrası bilateral parascapüler flep ile onarım.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,BAYCAR ZİKRULLAH,İNCE BİLSEV,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
27. Perianal bölgede kolorektal kanser metastazı rezeksiyonu ve vasküler saplı ada flepleriyle rekonstrüksiyonu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,BAYCAR ZİKRULLAH,İNCE BİLSEV,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
28. Üst dudak yerşleşimli Kaposi sarkomu olgusu nadir bir lokalizasyon
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı,
DADACI MEHMET,KENDİR MÜNÜR SELÇUK,İNCE BİLSEV,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
29. Köpek ısırığı sonrası kolumella rekonstrüksiyonu.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 40. Ulusal Kurultayı,
DADACI MEHMET,İSMAYİLZADE MACİD,İNCE BİLSEV,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. Etil alkol ve Botulinum toksin A etkinlik karşılaştırılması: Tavşan auricular kas modelinde görsel ve histopatolojik çalışma
Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi derneği 40. ulusal kurultayı
UYANIK ORKUN,İNCE BİLSEV,OLTULU PEMBE,DADACI MEHMET,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. Hiperbarik oksijen tedavisinin silikon meme protez çevresinde kapsül oluşumu üzerine etkisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,ARSLAN ABDULLAH,OLTULU PEMBE,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. Femoral ven onarımı
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği, 30. Temel Mikrocerrahi Kursu
DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
33. Üst ekstremite major replantasyonları El cerrahisi- Ayan Gülgönen Otur
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
34. Kongenital el anomalileri, Ön kol ve kol yaralanmaları
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 10. Asistan Okulu,
DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
35. Epilepsi nöbeti geçiren hastada elde sireküler 3, derece yanık
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
36. Bukkal lipom
Parmakta yerleşmiş arteriovenöz malformasyon ve rekonstrüksiyonu
DADACI MEHMET,YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
37. Parmakta yerleşmiş arteriovenöz malformasyon ve rekonstrüksiyonu
Aynı hastada 3 parmakucu replantasyonu
DADACI MEHMET,UYAR İLKER,İNCE BİLSEV,YARAR SERHAT,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
38. Aynı hastada 3 parmakucu replantasyonu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,UYANIK ORKUN,İNCE BİLSEV,YARAR SERHAT,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
39. Süperfisiyal inferior epigastric arter flebi ile vezikokütanöz fistül onarımı olgu sunumu.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,İSMAYİLZADE MACİD,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
40. Süperfisiyal inferior epigastric arter flebi ile vezikokütanöz fistül onarımı olgu sunumu.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,UYANIK ORKUN,İNCE BİLSEV,YARAR SERHAT,UYAR İLKER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
41. Farklı bir akrosindaktili olgusu gizli parmak.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
42. Önkol Kaposi sarkomundasirküler tarzda büyük boyutta ALT flep ile onarım
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
43. Wassel tip 7 başparmak dublikasyonu.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,İSMAYİLZADE MACİD,İNCE BİLSEV,YARAR SERHAT,UYAR İLKER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
44. Nadir bir septal perforasyon nedeni K Pnömonia
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı,
İNCE BİLSEV,UYANIK ORKUN,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
45. Bacak posterior defekti olan hastada fonksiyonel latissimuskas-deri flebi ile rekonstrüksiyonu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı,
DADACI MEHMET,YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,UYAR İLKER,UYANIK ORKUN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
46. Ashil tendon defektinde fonksiyonel ALT flep kullanımı.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı,
YARAR SERHAT,DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,UYAR İLKER,İSMAYİLZADE MACİD
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
47. Dört ekstremitede polidaktili
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı,
DADACI MEHMET,İSMAYİLZADE MACİD,İNCE BİLSEV,UYANIK ORKUN,GÜNDÜZ PINAR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
48. Rinoplasti sonrası soğuk uygulamaya bağlı gelişen nadir bir komplikasyon Fasiyal sinir paralizisi.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı,
İNCE BİLSEV,GÜNDÜZ PINAR,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
49. Aksillada torakodorsal sinire fikse kisthidatik
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultay
İNCE BİLSEV,İSMAYİLZADE MACİD,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
50. Alt gözkapağı yerleşimli malign melanom olgusu ve nazolabiyal flep ile rekonstrüksiyonu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultay
DADACI MEHMET,UYAR İLKER,İNCE BİLSEV,YARAR SERHAT,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
51. Dupytren-Leddrhose kontraktürü birlikteliği.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,İSMAYİLZADE MACİD,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
52. Nodüler kistik yağ nekrozu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,İSMAYİLZADE MACİD,İNCE BİLSEV,UYANIK ORKUN,YARAR SERHAT
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
53. Tekrarlayan iatrojenik tendon rüptürü
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,İSMAYİLZADE MACİD,İNCE BİLSEV,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,GÜNDÜZ PINAR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
54. . Ayakta nadir bir olgu Konjenital fibrosarkom.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,UYANIK ORKUN,İNCE BİLSEV,İSMAYİLZADE MACİD,GÜNDÜZ PINAR
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
55. Ayak başparmağı dublikasyonunda Bilhaut-Cloquet tekniği ile onarım
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İNCE BİLSEV,YARAR SERHAT,UYAR İLKER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
56. Oplik tip replantasyonları
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,UYANIK ORKUN,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
57. Temporomandibüler eklem disfonksiyontedavisinde konsantre büyüme faktör etkinliği.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39.Ulusal Kurultayı,
İNCE BİLSEV,UYAR İLKER,DADACI MEHMET,UYANIK ORKUN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
58. Total skalp,alın ve sağ kaş ampütasyonunda replantasyon ve rekonstrüksiyon Olgu sunumu.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39.Ulusal Kurultayı,
DADACI MEHMET,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İNCE BİLSEV,YARAR SERHAT,UYAR İLKER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
59. Fournier gangreni sonucu oluşan skrotal defektlerin limberg flebi ile olnarımı.
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39.Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İNCE BİLSEV,OLTULU PEMBE,İSMAYİLZADE MACİD
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
60. Hiperbarik oksijen tedavisinin silikon meme protez cevresinde kapsül oluşumu üzerine etkisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39.Ulusal Kurultayı
YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,ARSLAN ABDULLAH,OLTULU PEMBE,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
61. Ekstremite amputasyonlarından elde edilen serbest fileto flepleri deneyimlerimiz
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39.Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İNCE BİLSEV,BAYRAM FAZLI CENGİZ,UYAR İLKER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
62. D vitamini eksikliğinin hipertrofik skar oluşumu üzerine etkisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39.Ulusal Kurultayı
UYAR İLKER,İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
63. Tip amputasyonlarında yeni bir seçenek Şapka flebi ( Reverse Dorsal Terminal Ven Flebi)
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39.Ulusal Kurultayı
YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
64. Pediatrik mandibula distraksiyon osteogenez deneyimlerimiz.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39.Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,UYAR İLKER,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
65. Aspirasyon Süresinin Ultrason Yardımlı Liposakşın ve Konvansiyonel Liposakşınla Elde Edilen Yağ Greftlerinin Canlılığı Üzerindeki Etkisi.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
ıSMAYİLZADE MAJİD,İNCE BİLSEV,OLTULU PEMBE,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
66. Kasık ve Uyluk Bölgesinin Pediküllü Rektus Abdominis Myokütan Flebi ile Rekonstrüksiyonu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
UZUN HAKAN,BİTİK OZAN,baltu yahya,DADACI MEHMET,KAYIKÇIOĞLU AYCAN UĞUR
Aktif
Türkçe
67. Ratlarda tekrarlayan trombositten zengin plazma uygulamaları sonucunda hipersensitivite ve hiperaljezi gelişmesinin araştırılması.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 39. Ulusal Kurultayı
YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İNCE BİLSEV,OLTULU PEMBE,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
68. Vucut geliştirme ve jinekomasti olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38.Ulusal Kurultayı
İSMAİLZADE MECİD,DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,YARAR SERHAT,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
69. Otolog ve Homolog trombositten zengin plazmanın PRP androjenik alopesi tedavisinde etkinliğinin karşılaştırılması
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38.Ulusal Kurultayı
YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
70. Serbest flep cerrahisinde eş zamanlı ultrasonic liposuction ile flep inceltilmesi güvenilir mi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38.Ulusal Kurultayı
YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
71. El Yaralanmaları paneli Ezilme ve ampüte elve parmak yaralanmalarında replantasyon revaskülarizasyon
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
72. Cineol Alfa pinen ve Kamperin deri flep yaşayabilirliği üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,KILINÇ İBRAHİM,OLTULU PEMBE,YARAR SERHAT,UYAR MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
73. Trapez kası içine yerleşimli intramüsküler arteriovenöz malformasyon
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,YARAR SERHAT,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
74. By bass cerrahisi sonrasında gelişen meme nekrozu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,ORHAN ATİLLA,ÖZERTEN UFUK,ARSLAN ABDULLAH,İNCE BİLSEV
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
75. Nadir bir kongenital anomali Aplatia Cutis Congenita
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,ERDİ MEHMET FATİH,İNCE BİLSEV,KAYA BÜLENT,YARAR SERHAT
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
76. Nadir görülen tetik parmak nedeni Palmar pleomorfik Fibroma
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı,
DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,YARAR SERHAT,İSMAİLZADE MECİD,UYANIK ORKUN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
77. Zor Konulan tanı Parmağın Glomus Tümörü
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,ALTUNTAŞ ZEYNEP,İNCE BİLSEV,BİLGEN FATMA,TÜFEKÇİ OSMAN,UZUN HAKAN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
78. Sırtta bilateral fibrolipom
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 38. Ulusal Kurultayı
YARAR SERHAT,DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,SODALI TUĞBA,UYANIK ORKUN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
79. Anatomik şekilli silikon meme implantı ile pectus ekscavatum düzeltilmesi olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,ALTUNTAŞ ZEYNEP,BİLGEN FATMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
80. Kulak rekonstrüksiyonunda temporal fasya flebi kullanımı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,GÖKHAN BACAK,KAYIKÇIOĞLU AYCAN UĞUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
81. Diabetik nöropati ve retinopatiye bağlı ayak pulpa amputasyonu
. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
ALTUNTAŞ ZEYNEP,YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
82. Süperior gluteal arter perforator flebi ile sacral bölge rekonstrüksiyonu
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı,
İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,SODALI TUĞBA,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
83. Kemiği destrükte eden skalpin hemanjiomu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
84. İmplant ile meme rekonstrüksiyonunda modifikasyon olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,SODALI TUĞBA,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
85. Kompleks maksillofasiyal yaralanması olan bir olguda geç dönem rekonstrüksiyon yaklaşımımız
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
ALTUNTAŞ ZEYNEP,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
86. İnsan ısırığına seconder heliks ve lobül rekonstrüksiyonu olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,CANTER HALİL İBRAHİM,KAYIKÇIOĞLU AYCAN UĞUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
87. Konjenital dermoid kist eksizyonu sonrası metilmetakrilat ile rekonstrüksiyon
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
ALTUNTAŞ ZEYNEP,YARAR SERHAT,DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
88. Yeni bir metot olarak homolog PRP Uygulamalarımız
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
ALTUNTAŞ ZEYNEP,İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
89. Pulsoksimetre basısına bağlı bası yarası
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,YARAR SERHAT,UYAR İLKER,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
90. Embriyonik ayak İlginç bir konjenital konstrüktif bant olgusu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,UYAR İLKER,İNCE BİLSEV,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
91. Kemik fiksasyon tekniğinin çocukluk çağı parmak replantasyonlarında başarı üzerine etkisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,SODALI TUĞBA,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
92. Çoklu parmakucu replantasyonu olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
93. Başparmakta atipik subtotal amputasyon
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,YARAR SERHAT,UYAR İLKER,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
94. Elektrik yanığı sonrasında gelişen alt ekstremite defeklerinde bilateral sural flep kullanımı olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,SODALI TUĞBA,YARAR SERHAT,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
95. Edinsel konstrüktif bant sendromu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,UYAR İLKER,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
96. Elde nüks malign periferik sinir tümorü ve tedavisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,YARAR SERHAT,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
97. El ve el bileği rekonstrüksiyonunda posterior interosseös arter flebi kullanımı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,SODALI TUĞBA,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
98. İzole üst dudak orta hat yarığı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
LAPİTOV EİVAZ,DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
99. Nadir görülen lenfanjioma sirkumskriptum un farklı bir lokalizasyonu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
ALTUNTAŞ ZEYNEP,UYAR İLKER,DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
100. Alt ekstemitede yassı hücreli kaesinomla karışan dev papilloma olgusu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,UYAR İLKER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
101. Yüzde atipik yerleşimli lenfoma
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı
DADACI MEHMET,YARAR SERHAT,İNCE BİLSEV,SODALI TUĞBA,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
102. Bukkal mukozada 20 yıllık lökoplaki ve tedavisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, 4-7 Kasım 2015
İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,UYAR İLKER,ALTUNTAŞ ZEYNEP,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
103. Trombositten zengin plazma poliklinik şartlarında kapalı sistemde düşük maliyetle elde edilebilir mi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37.Ulusal Kurultayı
YILDIRIM MEHMET EMİN CEM,İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,ALTUNTAŞ ZEYNEP
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
104. Ratlarda hiperbarik oksijen tedavi başlama zamanının sinir iyileşmesi üzerine etkilerinin incelenmesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37.Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,ARSLAN ABDULLAH,DADACI MEHMET,OLTULU PEMBE,BİLGEN FATMA
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
105. Melanom dışı deri kanseri eksizyonu sonrası burun rekonstrüksiyonu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37.Ulusal Kurultayı
UZUN HAKAN,BİTİK OZAN,KAMBUROĞLU HALDUN ONURALP,DADACI MEHMET,ÇALIŞ MERT,ENGİN ÖCAL
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
106. Asimetrik nazal kemikli burunlarda kemik rezeksiyonu nereden yapılmalı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37.Ulusal Kurultayı
İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
107. Alt göz kapağı rekonstrüksiyonu klinik deneyimlerimiz ve tedavi algoritması
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37.Ulusal Kurultayı,
ALTUNTAŞ ZEYNEP,UYAR İLKER,DADACI MEHMET,İNCE BİLSEV,SAVACI NEDİM
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
108. Üst ekstremite akut yaralanmalar paneli Parmakucu replantasyonları
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı,
DADACI MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
109. Aplications of Tissue Expanders in the Extremities
8.th BAPRAS Congress
GÜNDEŞLİOĞLU AYŞE ÖZLEM,İNCE BİLSEV,DADACI MEHMET,İNAN İRFAN,MUHAMMED RAŞİT TOKGÖZ,LORENZ JASHARLLARİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
111. Should free nıpple graft technique be history in breast reduction surgery
Euripian Association of Plastic Surgeons Research Council, 3rd Annual EURAPS Research Council Meeting
Altuntas Zeynep, Dadaci Mehmet, Ince Bilsev, Savacı Nedim
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
112. Where should we placethe nipple areolar complex in superomedial pediıcle inverted skar reduction mammoplasty tecnique
Euripian Association of Plastic Surgeons Research Council, 3rd Annual EURAPS Research Council Meeting
Altuntas Zeynep, Kamburoglu Haldun Onuralp, Yavuz Nurten, Dadaci Mehmet, Ince Bilsev
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
113. Posttravmatik enkapsüle seroma içerisinde lobule lipomatosiz olgu sunumu
28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi
Sonmez Erhan, Dadaci Mehmet, Aksu Ali Emre, Kecik A
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
114. Assesment of the survavil rates in reference to tamai and yamano classifications in a series consecutive fingertip replantations
EFSM 12. congress, Congress of the European federation of societies for microsurgery
Dadaci Mehmet, Ince Bilsev, Altuntas Zeynep, Bitik Ozan, Kamburoglu Haldun Onuralp, Uzun Hakan
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
115. Transfer of the fifth finger to replace an amputated thumb A prelimınary study
EFSM 12. congress, Congress of the European federation of societies for microsurgery
Ince Bilsev, Gundeslioglu Ayse Ozlem, Cicekbası Aynur Emine, Dadaci Mehmet, Inan Irfan, Buyukmumcu Mustafa
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
116. Evaluation of the effectiviness of biodegradable electrosupun caprolactone nerve conduits in peripheral nerve regenerations
EFSM 12. congress, Congress of the European federation of societies for microsurgery
Dadacı Mehmet, Bolgen Nimet, Sonmez Erhan, Ince Bilsev, Isci Evren Tevfik, Piskin Erhan, Erk Yucel
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
117. Fitzpatrick tip 3 4 deri rengindeki kadınlarda dermis kalınlığının skar üzerine etkisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Oltulu Pembe, Altuntas Zeynep, Bilgen Fatma
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
118. Tırnak batması tedavisinde düğüm tekniği Winograd tekniğinin karşılaştırmalı analizi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Bilgen Fatma, Altuntas Zeynep, Yarar Serhat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
119. Damar grefti ile onarım gerektiren kritik iskemi süreli ekstremite amputasyonlarında ekstremite kurtarıcı teknik Geçiçi By Pass Uzman Bildiri Yarışması
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
120. Distal parmak ucu replantasyonunu kolaylaştıran teknik Arter anastomozunda polipropilen dikiş klavuzluğu ile ven greftli onarım Uzman bildiri yarışması
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Bitk Ozan, Uzun Hakan, Bilgen Fatma
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
121. Limon tuzu ilave edilmiş sıcak su ile temas sonrası gelişen ağır kimyasal yanık olgusunda tek seanslı cerrahi tedavi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Emin Mehmet, Yıldırım Cem
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
122. Skorotuma uzanan bası yarası
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Dadacı Mehmet, Yıldırım Cem
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
123. Osteomiyelitte manuel Y konnektörlüvakum yardımlı kapama tedavisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Dadacı Mehmet, Uyar İlker, Evrenos Mustafa Kürşat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
124. Nekrotizanfasiit tedavisinde debridmana yardımcı teknik çoklu fasiotomi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, Sodalı Tuğba
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
125. Malign tümor ile karışan dev lipom lgusu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, Dadacı Mehmet, İnce Bilsev, Yarar Bilsev
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
126. Uzmanlık eğitimi dışında yapılanmeme küçültme ameliyatı ve komplikasyonları
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Dadacı Mehmet, Evrenos Mustafa Kürşat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
127. Karın duvarı rekonstrüksiyonunda pediküllü tensör fasia lata kas deri flebi kullanımı Olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Erenoğlu Bülent, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Uzun Hakan, Bitik Ozan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
128. Treacher Collins sendromlu bir olguda mandibular distraksiyon
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Alyuntas Zeynep, Sodalı Tuğba, Bilgen Fatma
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
129. Dudakta nadir görülen kitle Glial Heterotropia
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Bayram Fazlı Cengiz, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Sodalı Tuğba, Evrenos Mustafa Kürşat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
130. Grade 3 jinekomastili olgunun yeni bir cerrahi teknik ile korreksiyonu Sircumareoler skarlı supero medial dermoglandüler pediküllü küçültme tekniği
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Altunytas Zeynep, İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Savacı Nedim
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
131. Süper obes hastalarda Abdominoplasti
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, Altıparmak Mehmet
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
132. Nadir görülen Epidermolizis Bülloza Olgusunda Psodosindaktil onarımına cerrahi yaklaşımımız
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, Dadaci Mehmet, İnce Bilsev, Sodalı Tuğba
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
133. Subtotal crush amputasyonda serbest anterolateral uyluk flebi ile rekonstrüksiyon
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, Uyar İlker
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
134. Dupuytren kontraktürüne eşlik eden nadir birliktelik Karpal tünel sendromu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, Yarar Serhat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
135. Nadir el anomalisi olgusu Atipik tip 4 Sinpolidaktili
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Evrenos Mustafa Kürsat, Kerem Hakan, Yaman Murat, Özkaya Merve, Yoleri Levent, Dadacı Mehmet, İnce Bilsev
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
136. Üst ekstremitede karsinomlar ile karışabilen lenfoma olgusu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Uyar İlker, Yarar Serhat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
137. Üst ekstremite yerleşimli intramüsküler arteriovenöz malformasyon olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, İnce Bilsev, Bilgen Fatma, Altuntas Zeynep, Evrenos Mustafa Kürsat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
138. Serbest osteofasiacütan dorsalia pedis flebi ile metakarp rekonstrüksiyonu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, İnce Bilsev, Sodalı Tuğba, Yarar Serhat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
139. Fossa cubitide dev lipom Olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, İnce Bilsev, Sodalı Tuğba, Uyar İlker
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
140. Alt dudak maligniteli bir hastada atipik metastaz Olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Dadacı Mehmet, Sodalı Tuğba
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
141. Rinofimada yeni bir cerrahi teknik Martı kanadı tekniği
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, Dadacı Mehmet, İnce Bilsev
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
142. Skalpin Bowen hastalığı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Evrenos Mustafa Kürsat, Uzun Hakan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
143. Ekzenterasyon sonrası orbita rekonstrüksiyonunda temporal kas flebi yerleştirilmesinde bir modifikasyon Lateral orbital rim osteotomisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Tuncbilek Gökhan, Dadacı Zeynep, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Bilgen Fatma
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
144. Konjenital infiltratif lipomatosiz nadir bir olgu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, Yarar Serhat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
145. Tüp flep ile kulak heliks reknstrüksiyonu olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, İnce Bilsev, Uzun Hakan, Bitik Ozan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
146. Kozmetik Blefaroplasti cerrahisinde nadir görülen lacrimal gland prolapsusu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Uyar İlker, Bekerecioğlu Mehmet
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
147. Alt ekstremitede birden fazla sinirde çoklu schwannoma olgusu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Sodalı Tuğba, Evrenos Mustafa Kürşat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
148. Kronik diz osteoartriti tedavisinde pratik yeni bir yaklaşım Homolog Trombositten zengin plazma uygulaması
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, Dadaci Mehmet, İnce Bilsev, Savacı Nedim
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
149. Reverse akımlı sural flep cerrahisinde alçı modifikasyonu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Dadacı Mehmet, Yıldırım Cem, Evrenos Mustafa Kürsat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
150. Amniyotik bant ve polidaktili birlikteliği nadir bir olgu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Evrenos Mustafa Kürsat, Bilgen Fatma, İnce Bilsev, Dadacı Mehmet, Kamburoğlu Haldun Onuralp, Bitik Ozan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
151. Tarsal tünel sendromuna neden olan ganglion kisti
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Sönmez Erhan, Altuntas Zeynep, İnce Bilsev, Bilgen Fatma
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
152. Süperior medial genicular arter perforatör flep SGMA ileanterior diz deri defekti rekonstrüksiyonu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, İnce Bilsev. Jasharllari Lorenc, Bilgen Fatma, Altuntas Zeynep
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
153. Sural flep sadece geçiktirme ile ne kadar büyüklükte kaldırılabilir Olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadaci Mehmet, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Sodalı Tuğba, Jasharllari Lorenc, Yarar Serhat, Uyar İlker
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
154. Kronik osteomiyelit zemininde gelişen SCC Olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Sodalı Tuğba, Evrenos Mustafa Kürsat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
155. Ezici avülziyon ayak ampütasyonlarındaki replantasyon deneyimlerimiz
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36.Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Yarar Serhat, Uyar İlker, Bitik Ozan, Uzun Hakan, Kamburoğlu Haldun Onuralp
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
156. El cerrahisi paneli Parmakucu replantasyonları
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi
Dadacı Mehmet
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
157. Alt ekstremite kompleks defektlerin onarımında güvenilir secenek Serbest osteokütan radial ön kol flebi ile iki olgu
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi
Evrenos Mustafa Kursat, Arıkan Alper, Dadacı Mehmet, Ince Bilsev, Haldun Onuralp Kamburoglu
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
158. Çoklu Seviyeli Digital Arter Yaralanmalarında Başarılı Onarım
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi
Dadaci Mehmet, Ince Bilsev, Bilgen Fatma, Altuntas Zeynep, Yarar Serhat, Evrenos Mustafa Kürsat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
159. Yüz rekonstrüksiyonunda lateral kol serbest fillet flep kullanımı
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi
Bayram Fazlı Cengiz, Dadaci Mehmet, Ince Bilsev, Altuntas Zeynep
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
160. Parmak replantasyonu sonrası gelişen bası alopesisi
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği 6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi
Dadacı Mehmet, Ince Bilsev, Bilgen Fatma, Altuntas Zeynep, Evrenos Mustafa Kursat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
161. Acil Mikrocerrahi girişimler
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 2011-2012 Mezuniyet Sonrası Akademik Eğitim Seminerleri
Dadaci Mehmet
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
162. Carpal tunnel syndrome secondary to ganglion cyst
24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
Tufekci Osman, Karahan Ali Yavuz, Yesilyurt Selcuk, Dadacı Mehmet
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
163. Tırnak yatagında glomus tümörü
24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi
Tufekci Osman, Dadacı Mehmet, Karahan Ali Yavuz
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
164. Toplumda estetik meme algısı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Kamburoglu Haldun Onuralp, Altuntas Zeynep, Yavuz Nurten, Kıvanc Özgen, Dadaci Mehmet, Evrenos Mustafa, Selimoglu Nebil, Bitik Ozan, Uzun Hakan, Calış Mert
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
165. Elde Viperidae zehirli ısırıkları tedavi yönetimi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Dadaci Mehmet, Altuntas Zeynep, Yorük Ebru
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
166. Nekrotizan fasiit tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisinin yeri
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Ince Bilsev, Dadaci Mehnet, Altuntas Zeynep, Bilgen Fatma, Arslan Abdullah
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
167. Sıradışı rinoplasti komplikasyonları
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
İnce Bilsev, Dadaci Mehmet, Altuntas Zeynep, Yarar Serhat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
168. Etkin ve güvenilir bir yöntem Replantasyon sonrası erken dönemde topikal negatif basınç tedavisi kullanımı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadaci Mehmet, İsci Evren Tevfik, Ince Bilsev, Altuntas Zeynep,Evrenos Mustafa Kürsat, Uzun Hakan, Bitik Ozan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
169. Rekonstrüktif meme cerrahisi paneli Pediküllü TRAM flebi ile meme rekonstrüksiyonu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadaci Mehmet
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
170. Yenidoğanda meningomyelocel defekt rekonstrüksiyonuna yaklaşımımız ve klinik sonuçları
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Evrenos Mustafa Kürsat, Kamburoglu Haldun Onuralp, Dadaci Mehmet, Cınar Kadir, Mehmet Secer, Yayla Erdal
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
171. Parmak ucu replantasyonlarında basarı sansının degerlendirilmesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadaci Mehmet
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
172. Başparmağı ampute ellerde 5 parmağın basparmağa transferi anatomik ve teknik çalışmas
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Ince Bilsev, Gündeslioğlu Ayse Ozlem, Çicekbaşı Aynur, Dadaci Mehmet, İnan irfan, Büyükmumcu Mustafa
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
173. Süperomedial pediküllü ve ters Tskarlı küçültme mammoplasti yapılan hastalarda gec dönem nipple lokalizasyonu inferior pol uzunluğu ve estetik sonuçlar
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, Kamburoglu Haldun Onuralp, Yavuz Nurten, Dadaci Mehmet, Ince Bilsev
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
174. Alt ekstremite yumusak doku defeklerinde sural flep kullanımı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Ince Bilsev, Dadaci Mehmet, Altuntas Zeynep, Sodalı Tugba, Bilgen Fatma
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
175. Parmakucu replantasyonları Tamai ve Yamano klasifikasyonuna göre replantasyon sonuçlarının karsılastırılması
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadaci Mehmet, Ince Bilsev, Altuntas Zeynep, Kamburoğlu Haldun Onuralp, Evrenos Mustafa Kürsat, Uzun Hakan, Bitik Ozan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
176. Nadir görülen benign deri tümorü Lenfanjio sircumskriptum ve cerrahi tedavisi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Evrenos Mustafa Kürsat, Dadacı Mehmet, Kamburoğlu Haldun Onuralp, Calıs Mert
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
177. İnfraorbital sinir kaynaklı dev malign schwannoma
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, Dadacı Mehmet, Ince Bilsev, Dündar Akif, Kılınç Aysenur Ugur, Savacı Nedim
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
178. Kulakta dev kutanoz boynuz
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, Dadacı Mehmet, Ince Bilsev, Gundeslioglu Ayse Ozlem, Savacı Nedim
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
179. Pulpa replantasyonu Olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadaci Mehmet, Altuntas Zeynep, Ince Bilsev, Evrenos Mustafa Kursat, Uzun Hakan, Ocal Engin, Calıs Mert
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
180. Dupuytren cerrahisinde turnike kullanımının yeri
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Ince Bilsev, Dadaci Mehmet, Altuntas Zeynep, Sodalı Tugba
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
181. Sezeryan sonrası nadir gelişen bir komplikasyon Piyoderma gangrenozum
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Ince Bilsev, Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, Bilgen Fatma
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
182. Cocukta parotis bezinin kanal kisti olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Tuncbilek Gökhan, Kayıkcıoğlu Aycan, Calış Mert, Ocal Engin,Ince Bilsev, Altuntas Zeynep, Uzun Hakan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
183. Yiv açma makinasına bağlı helozonik parmak subtotal amputasyonu olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Ince Bilsev, Altuntas Zeynep, Tufekci Osman, Evrenos Mustafa Kursat, Uzun Hakan, Bitik Ozan, Calıs Mert
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
184. El palmar bölge kesisine sekonder gelişen arteriovenöz fistül olgusu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, Ince Bilsev, Evrenos Mustafa Kursat, Tufekci Osman, Uzun Hakan, Bitik Ozan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
185. Tırnak batmasına sekonder deri köprüleşmesi
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadaci Mehmet, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Evrenos Mustafa Kursat, Calıs Mert,Kamburoğlu Haldun, Uzun Hakan, Bitik Ozan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
186. Brakimetatarside distraksiyon osteogenezi olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadaci Mehmet, Ince Bilsev, Altuntas Zeynep, Evrenos Mustafa kürsat, Ocal Engin, Bitik Ozan, Uzun Hakan, Haldun Kamburoğlu
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
187. Nadir görülen sünnet komplikasyonları ve cözümleri
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Ince Bilsev, Dadaci Mehmet, Altuntas Zeynep, Yarar Serhat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
188. Çocukta heterotropik replantasyon olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Ince Bilsev, Altuntas Zeynep, Evrenos Mustafa Kursat, Calıs Mert, Ocal Engin, Uzun Hakan, Bitik Ozan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
189. Nadir görülen yarık formu izole bilateral komplet dudak ve primer damak yarığı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Evrenos Mustafa Kursat, Dadacı Mehmet, Kamburoğlu Haldun Kamburoğlu, Calış Mert
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
190. Diabetik el enfeksiyonlarında kötü prognoz kriterleri
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Ince Bilsev, Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
191. Sakral bası yaralarının onarımında süperior gluteal arter perforatör flep kullanımı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Ince Bilsev, Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, Bilgen Fatma, Evrenos Mustafa Kursat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
192. Yüksekvoltajlı elektrik yanığıını takiben total penis amputasyonu ve suprapubik bölgede acık yara olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, Gundeslioğlu Ayse Ozlem, Ince Bilsev, Dadacı Mehmet, İlker Uyar, Savacı Nedim
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
193. Lagoftalmus tedavisinde farklı cözüm orta yüz kaldırma
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Ince Bilsev, Dadacı Zeynep, Altuntas Zeynep, Dadacı Mehkmet, Bilgen Fatma
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
194. Parotis üzerinde dev epidermal kist
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, Ince Bilsev, Dadacı Mehmet, Dündar Akif, Uyar İlker, Savacı Nedim
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
195. Palmar bölgede tendon kılıfının pleomorfik adenomu olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, Ince Bilsev, Sodalı Tugba, Evrenos Mustafa Kursat,Bitik Ozan, Uzun Hakan, Kamburoglu Haldun
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
196. Kemik kaybı olan frntal kontür deformitelerinde metil metakrilat ile rekonstrüksiyon
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, Gundeslioglu Ayse Ozlem, Dadacı Mehmet, Ince Bilsev, Savacı Nedim
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
197. Silikon kavucukla yüzdeoluşan yanık olgusu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Ince Bilsev, Altuntas Zeynep, Dadacı Mehmet, Uyar İlker
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
198. Genel anstezi yapılamıyan nekrotizan fasiitli hastalarda alternatif anastezi tekniği femoral siyatik Blok
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Ince Bilsev, Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, Uyar İlker
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
199. Treacher Collins sendromunda damak yarığı onarımı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Ince Bilsev, Altuntas Zeynep, Dadacı Mehmet, Bilgen Fatma
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
200. Düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımına bağlı deri nekrozu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Altuntas Zeynep, Ince Bilsev, Evrenos Mustafa Kursat,Bitik Ozan, Uzun Hakan, Ocal Engin, Calıs Mert
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
201. Gestasyonal gigantomasti
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Altuntas Zeynep, Dadacı Mehmet, Gundesoğlu Ayse Ozlem, Ince Bilsev, Uyar İlker, Savacı Nedim
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
202. Başarılı cift seviyeli fasial sinir onarımı olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Sonmez Erhan, Dadacı Zeynep, Altuntaş Zeynep, Ince Bilsev, Evrenos Mustafa Kursat, Arıcıgil Mithat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
203. Zor konulan tanı Glomus tümörü
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Yarar Serhat, Lorenc Jasharllarİ, Evrenos Mustafa Kursat, Bitik Ozan, Uzun Hakan
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
204. El bileği ve palmar bölgede hareketli kitle olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Ince Bilsev, Altuntas Zeynep, Evrenos Mustafa Kursat, Uzun Hakan, Bitik Ozan,Kamburoğlu Haldun Onuralp
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
205. Nazal kemik rekonstrüksiyonunda titanyum mesh plak kullanımı olgu sunumu
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Dadacı Mehmet, Dadacı Zeynep, Altuntas Zeynep, Ince Bilsev, Evrenos Mustafa Kursat, Uzun Hakan, Bitik Ozan, Calıs Mert
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
206. iki sevyeli meningomyelosel defek onarımı
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı
Evrenos Mustafa Kursat, Dadacı Mehmet, Kamburoğlu Haldun Onuralp, Yayla Erdal
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
207. El ve parmak replantasyonlarının fonksiyonel sonuçları ve değerlendirme sistemlerinin karsılastırılması
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi
Kamburoğlu Haldun Onuralp, Aksu Emre, İsci Evren Tevfik, Dadaci Mehmet, Safak T, Kecik ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
208. Biobozunur elektrosupun kaprolakton sinir klavuz kanallarının periferik sinir regenerasyonunda etkinliğinin değerlendirilmesi
29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi
Dadaci Mehmet, Bölgen Nimet, Piskin Erhan, Erk Yucel
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
209. Replantasyon sonrası el fonksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılan sistemlerin karsılaştırılması ve replantasyon sonuçlarımız
11. EL ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
Kamburoğlu Haldun Onuralp, Aksu Ali Emre, Isci Evren Tevfik, Dadaci Mehmet, Safak T, Kecik Abdullah
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
210. Aesthetic breast perception in Turkish population
The Aestetic Meeting 2014
Kamburoğlu Haldun Onuralp, Altuntas Zeynep, Yavuz Nurten, Kıvanc Özgen, Dadaci Mehmet Dadaci, Evrenos Mustafa Kursat, Selimoğlu Nebil, Bitik Ozan, Uzun Hakan, Calış Mert
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
211. Succesful microsurgical revascularization of an almost totally amputated ear lobe by horse bite
EFSM 12. congress, Congress of the European federation of societies for microsurgery
Dadaci Mehmet, Gundeslioglu Ayse Ozlem, Ince Bilsev, Altuntas Zeynep
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
212. Postoperative pressure alopesi after finger replantations
EFSM 12. congress, Congress of the European federation of societies for microsurgery
Dadaci Mehmet, Ince Bilsev, Bilgen Fatma, Atuntas Zeynep
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
213. Transfer of free fillet lateral arm flap for facial reconstruction
EFSM 12. congress, Congress of the European federation of societies for microsurgery
Dadaci Mehmet, Bayram Fazlı Cengiz, Ince Bilsev, Altuntas zeynep
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
214. At ısırığına bağlı kulak lobül revaskülarizasyonu Olgu sunumu
Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 11. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
Dadaci Mehmet, Gundeslioglu Ayse Ozlem, Ince Bilsev, Altuntas Zeynep, Evrenos Mustafa Kursat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
215. BCC ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken hastalık Kutanöz Leismaniasis
Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 11. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
Ince Bilsev, Dadaci M, Altuntas Zeynep, Yarar Serhat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
216. Ulnar sinir schwannomasına sekonder kübital tünel sendromu Olgu sunumu
Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 11. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
Dadaci Mehmet, Tufekci Osman, Altuntas Zeynep, Ince Bilsev, Evrenos Mustafa Kursat
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
217. Geleneksel osteoartrit tedavisine sekonder diz yanıkları Isırgan otu sarımsak karışımı topikal tedavisi olgu sunumları
Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 11. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
Dadaci Mehmet, Ince Bilsev, Altuntas Zeynep, Evrenos Mustafa Kursat, Bitik Ozan
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
218. Orbita taban kırığı olmadan gelişen diblopi Olgu Sunumu
Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 11. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
Dadaci Mehmet, Dadaci Zeynep, Altuntas Zeynep, Ince Bilsev, Bilgen Fatma
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
219. M Ekstansör İndisis Tendon Varyasyonu
Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 11. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
Dadaci M, Altuntas Z, Ince Bilsev, Bilgen Fatma, Evrenos Mustafa Kürsat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
220. Fournier Gangrenine Sekonder Penis Rekonstrüksiyonunda Pediküllü Kasık Flebi Kullanımı Olgu Sunumu
Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 11. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
Dadaci Mehmet, Oruç Ozgur, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Evrenos Mustafa Kursat
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
221. Kronik Yara Görünümlü Kütanöz Maligniteler
Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 11. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
Ince Bilsev, Dadaci Mehmet, Altuntaş Zeynep, Bilgen Fatma
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
222. Başarılı çift seviyeli fasial sinir onarımı Olgu sunumu
Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 11. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
Dadaci Mehmet, Sonmez Erhan, İnce Bilsev, Altuntas Zeynep, Evrenos Mustafa Kursat
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
223. Brakial Pleksusa bası yapan lipom olgusu
Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, 11. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi
Dadaci Mehmet, Ince Bilsev, Altuntas Zeynep, Yarar Serhat, Evrenos Mustafa Kursat
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce