Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ZEYNEP ALTUNTAŞ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

E-posta : zaltuntas@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Tendon iyileşmesine mezenkimal kök hücre ve plateletten zengin plazma tedavisinin etkisi: Deneysel bir çalışma
İLKER UYAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
2. POLİ (LAKTİK ASİT-KO-GLİKOLİK ASİT) (PLGA) BİYOEMİLEBİLİR NANOFİBERLERİN TENDON ADEZYONU VE İYİLEŞMESİNE ETKİSİ: DENEYSEL ÇALIŞMA
ORKUN UYANIK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2021