Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ÖZCAN ÇENELİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : cenelio@yahoo.com
Bildiriler
1. RELAPS/REFRAKTER MULTİPLE MYELOMA HASTALARINDA KARFİLZOMİB VE POMALİDOMİD TABANLI TEDAVİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
2. HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR KONGRESİ
YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN,TEKİNALP ATAKAN,BAŞTÜRK ABDULKADİR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Akut Promyelositik Lösemi’nin İzole Santral Sinir Sistemi Nüksü
3. Hematolojik Nadir Hastalıklar Kongresi
DEMİRCİOĞLU SİNAN,ORHAN SARE NUR,Yılmaz Seda,TEKİNALP ATAKAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Polisitemia Vera sonrası gelişen periferal T hücreli lenfoma olgusu’
46. Ulusal Hematoloji Kongresi
DİKİCİ HATİCE ZEYNEP,TEKİNALP ATAKAN,KARS TAHA ULUTAN,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Olgu sunumu: Sitarabin ilişkili toksisite mi? Enfeksiyon mu
46. Ulusal Hematoloji Kongresi
TEKİNALP ATAKAN,ÇOBAN SEDA,DİKİCİ HATİCE ZEYNEP,KARS TAHA ULUTAN,KORKMAZ CELALETTİN,POYRAZ NECDET,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Castleman hastalığı seyrinde Hodgkin hastalığı gelişimi Olgu sunumu
46. Ulusal Hematoloji Kongresi
TEKİNALP ATAKAN,AVCI ASLI NUR,DİKİCİ HATİCE ZEYNEP,KARS TAHA ULUTAN,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Eş zamanlı akut myelomonositik lösemi ve otoimmün hemolitik anemi tanısı alan hasta
46. Ulusal Hematoloji Kongresi
TEKİNALP ATAKAN,KARS TAHA ULUTAN,TURHAN HAMDİ,DİKİCİ HATİCE ZEYNEP,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Kronik myeloid lösemili hastalarda imatinib tedavisinin risk skoru ve derin moleküler yanıt sürelerine göre kesilmesi
45. ulusal hematoloji kongresi
YILMAZ SEDA,DİKYAR ASENA,YILDIZ ABDULKERİM,Can Ferda,AYDIN KAYNAR LALE,Albayrak Murat,KARAKUŞ SEMA,ÖZKURT ZÜBEYDE NUR,ÇENELİ ÖZCAN,YAĞCI ABDULLAH MÜNCİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Küçük Hücrelı Akciğer Kanser ile Multiple Myelom Birlikteliği Bir Olgu Sunumu
7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi
AYKUT TALAT,KORKMAZ LEVENT,KARAAĞAÇ MUSTAFA,BAĞCI ÖNDER,ÇENELİ ÖZCAN,ARTAÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. KRONİK MYELOİD LÖSEMİLİ HASTALARDA İMATİNİBTEDAVİSİNİN RİSK SKORU VE DERİN MOLEKÜLER YANITSÜRELERİNE GÖRE KESİLMESİ
ulusal hematoloji kongresi
YILMAZ SEDA,DİKYAR ASENA,yıldız abdülkerim,CAN FERDA,AYDIN KAYNAR LALE,albayrak murat,KARAKUŞ SEMA,ÇENELİ ÖZCAN,YAĞCI ABDULLAH MÜNCİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
21. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
22. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
23. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
24. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
26. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
27. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
28. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
29. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
31. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
32. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
33. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
34. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
35. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
36. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
37. Bortezomib For Treatment of Non-Hodgkin’s Lymphomas A Single Center Experience
7th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
38. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
39. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
42. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
43. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
45. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
46. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
47. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
48. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
49. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
50. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
51. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: A case report
X. Eurasian Hematology Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
52. GEBELİKTE TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA RELAPSI OLGU SUNUMU
6. AKDENİZ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU
TEKİNALP ATAKAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN,KATI MERVE ÖZGE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
53. Karaciğer biyopsisi ile tani konulan yaygin büyük B hücreli lenfoma olgusu
45. Ulusal Hematoloji Kongresi
TEKİNALP ATAKAN,DEMİRCİOĞLU SİNAN,YILMAZ SEDA,ÇOBAN SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
54. Pulmoner aspergillozisin tetiklediği hemofagositik lenfohistiyositoz olgusu
45. Ulusal Hematoloji Kongresi
YILDIZ OĞUZHAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN,DEMİRCİOĞLU SİNAN,TEKİNALP ATAKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. Hemartroz ile başvuru sonrasi erişkin yaşta tani konan glanzmann trombastenisi
45. Ulusal Hematoloji Kongresi
DEMİRCİOĞLU SİNAN,KARABULUT BURCU,YILMAZ SEDA,TEKİNALP ATAKAN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. Extranodal marginal zone lymphoma with orbital involvement: a case report
Xth Eurasian Hematology-Oncology Congress
TEKİNALP ATAKAN,DEMİRCİOĞLU SİNAN,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
57. Prostate Involment in a Patient with Follicular Lymphoma: A Case Report
6th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma
YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,BEKTAŞ ÖZLEN,ÇENELİ ÖZCAN,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
58. Serviks ve Uterusun Primer Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması
43. Ulusal Hematoloji Kongresi
DEMİRCİOĞLU SİNAN,BEKTAŞ ÖZLEN,KAYA BUĞRA,KILINÇ FAHRİYE,ÜNER AYŞEGÜL,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. A novel translocation of t(214) (q31q32) in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia
ESHG 2018
YILDIRIM MAHMUT SELMAN,ÇENELİ ÖZCAN,ŞİMŞEK LEVENT,ZAMANİ AYŞE GÜL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
60. Serviks ve Uterusun Primer Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoması
43.ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ
DEMİRCİOĞLU SİNAN,BEKTAŞ ÖZLEN,KAYA BUĞRA,KILINÇ FAHRİYE,ÜNER AYŞEGÜL,YILMAZ SEDA,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
61. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Terapötik Aferez Merkezi 5 Yıllık Deneyim
12. Ulusal Aferez Kongresi İSTANBUL
ÇALIŞKAN ÜMRAN,ÇENELİ ÖZCAN,KARASELEK MEHMET ALİ,ÇAMLI KAZIM,BEKTAŞ ÖZLEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
62. Meram Tıp Fakültesi Kök Hücre Toplama Deneyimi
12. Ulusal Aferez Kongresi İSTANBUL
KARASELEK MEHMET ALİ,ÇALIŞKAN ÜMRAN,ÇENELİ ÖZCAN,ÇAMLI KAZIM,BEKTAŞ ÖZLEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
63. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakımlarında Gerçekleştirilen Terapötik Aferez İşlemleri: Tek Merkez Deneyimi
12. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ İSTANBUL
ÇAMLI KAZIM,ÇALIŞKAN ÜMRAN,KARASELEK MEHMET ALİ,ÇENELİ ÖZCAN,ÇAĞLAR ABDULLAH,BEKTAŞ ÖZLEN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
64. KIKUCHI-FUJIMOTO HASTALIĞI TANISI SONRASINDA HEMOLİTİK ANEMİ VE BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN SLE OLGUSU
2. Selim Hematoloji Güncelleme Sempozyumu
YILMAZ SEDA,BEKTAŞ ÖZLEN,ÇENELİ ÖZCAN,DEMİRCİOĞLU SİNAN,OLTULU PEMBE,YILMAZ MEHMET ALPARSLAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
65. KLINEFELTER SENDROMLU HASTADA GELİŞEN TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA: OLGU SUNUMU
2. Selim Hematoloji Güncelleme Sempozyumu
DEMİRCİOĞLU SİNAN,YILMAZ SEDA,BEKTAŞ ÖZLEN,ÇENELİ ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
66. Chronic Myeloid Leukemia After Chemoradiotherapy in a Patient with Nonsmall Cell Lung Cancer: A Case Report
6th International Congress on Leukemia – Lymphoma – Myeloma
DEMİRCİOĞLU SİNAN,KORKMAZ LEVENT,YILMAZ SEDA,BEKTAŞ ÖZLEN,ÇENELİ ÖZCAN,ARTAÇ MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
67. Prostate Involvement in a Patient with Follicular Lymphoma: A Case Report,
6th International Congress on Leukemia – Lymphoma – Myeloma
YILMAZ SEDA,DEMİRCİOĞLU SİNAN,BEKTAŞ ÖZLEN,ÇENELİ ÖZCAN,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
68. Kıkuchı-fujımoto hastalığı tanısı sonrasında hemolitik anemi ve böbrek yetmezliği gelişen SLE olgusu
2. Selim Hematoloji Güncelleme Sempozyumu
YILMAZ SEDA,BEKTAŞ ÖZLEN,ÇENELİ ÖZCAN,DEMİRCİOĞLU SİNAN,OLTULU PEMBE,YILMAZ MEHMET ALPARSLAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe