Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ÖZCAN ÇENELİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : cenelio@yahoo.com
Yönetilen Tezler
1. Metabolik sendromlu hastalarda kardiyovasküler risk faktörü olarak ortalama platelet hacmi ve plazma TAFI düzeyi
MUAMMER BOR
Kırıkkale Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2010