Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. FAİK TÜRKMEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

E-posta : fturkmen@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Medial Kompartman ve Patellofemoral Osteoartritlerin Hemicap ve Yüksek Tibial Osteotomi ile Tedavisi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Atipik Fibula Segmenter Kırığı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
KESİK KAYHAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Treatment outcomes in patients with nail bed injury: a retrospective study
11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
KORUCU İSMAİL HAKKI,ACAR ERDİNÇ,KARADUMAN MERT,TERLEMEZ İSMAİL HAKKI,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Posterior akromioklavikuler eklem çıkığı revizyon cerrahisinde otojen hamstring grefti ile yapılan rekonstrüksiyonda farklı bir tünel konfigürasyonu
27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KORUCU İSMAİL HAKKI,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KESEBİR ENES,ATILGAN NUMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Travmatik Patella Çıkığı, Patellar Osteokondral Lezyon, Medial Patellofemoral Ligaman Rüptürü(MPTL) Osteokondral Lezyon Tespiti ve MPFL Rekonstruksiyonu
Sağlı Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Opere Enfekte Radius Şaft Kırığının Vaskülarize Fibula ile Tedavisi
Sağlı Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
KESİK KAYHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Tibia Plato Antropometrik Ölçümlerinin Mevcut Diz Protezleri Tibial Komponentleri ile Karşılaştırılması. Cinsiyete Özgü Protez Yapılmalı mı?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
KESİK KAYHAN,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,TÜRKMEN FAİK,KORUCU İSMAİL HAKKI,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. İpsilateral Humerus Anatomik Boyun Kırığı ve Proksimal Segmenter Cisim Kırığının Titanyum Elastik Çivi ile Tedavisi
Sağlı Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Pediatrik İhmal Edilmiş Travmatik Kalça Çıkığında Avasküler Nekroz Kural mıdır?
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
KORUCU İSMAİL HAKKI,KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKER MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. İmmün Yetmezlikli Hastada Rekürren Sol Kalça Posterior Çıkığı
Kemik Eklem 2017 (Uluslararası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,TÜRKMEN FAİK,ÖZER MUSTAFA,KESEBİR ENES,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Sol Omuz Kemik ve Yumuşak Doku Defektinin Tek Seansta Tedavisi
Kemik Eklem 2017 (Uluslararası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Adölesan Çocukta Tibia Eminensiya Kırığının Artroskopi AC Tightrope ile tamiri
Kemik Eklem 2017 (Uluslararası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,ÖZER MUSTAFA,KESEBİR ENES,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Torakolomber Vertabra Kırıklarının Tedavisinde Füzyonsuz Kısa Segment Posterior Enstrumantasyon Sonuçlarımız
XII. Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KESEBİR ENES,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,YAKA HALUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Femur Distal Diyafiz Kırıklarının İntramedüller Çivi ile Tedavisinde Dizilimin Değerlendirilmesi
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. İzole Tuberkulum Majus Kırığına Eşlik Eden Glenohumeral Eklem Çıkığının Sonuçlara Etkisi Var mıdır?
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Ateşli Silah Yaralanmsı Sonrası Humerus Parçalı Kırığının Aşamalı Tedavisi
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Posterior Cruciate Ligaman Tibial Kenar Avulsiyon Kırığı Artroskopik Onarımı
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Opere Diz Periprostetik Kırık Sonrası İmplant Yetmezliğinin Tümör Rezeksiyon Potezi ile Tedavisi
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Enfekte Total Diz Protezi Tedavisinde Fiksatör Rod ve Klempleri Kullanarak Artrodez Uygulaması
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. Sol Diz Rekürren Septik Artrit ve Tibia Proksimalinde Osteomyelitin Total Diz Protezi Tibial Guide Kullanarak Tedavisi
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Okul Öncesi Pediatrik Vakada İzole Lateral Malleol Kırığı ve Syndesmoz Bağ Yaralanması
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,KESEBİR ENES,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Travmatik Diz Çıkığı Sonrası Multiple Bağ Rekonstrüksiyonlarına Rağmen Devam Multiple İnstabilitenin Menteşeli Revizyon Diz Protezi ile Tedavisi
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. İzole Tuberkulum Minus Avulsiyon Kırığı
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KORUCU İSMAİL HAKKI,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. İnstabil intertrokanterik femur kırıklı hastaların tedavisisnde hemi artroplasti ve proksimal femoral çivi (PFNA) sonuçlarımız
10. Ulusal Artroplasti Kongresi
ACAR ERDİNÇ,BAŞBUĞ VEYSEL,ATILGAN NUMAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,MEMİK RECEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Travmatik L1 patlama kırığı ve parçalı sakrum kırığı ile birlikte spinopelvik instabilite
12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KESEBİR ENES,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,BAŞBUĞ VEYSEL,YAKA HALUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Torakolomber vertebra kırıklarının tedavisinde füzyonsuz kısa segment posterior enstrümentasyon sonuçlarımız
12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KESEBİR ENES,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,YAKA HALUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. Gelişimsel kalça displazisinde Graf yöntemiyle yapılan ultrasonografi tarama takip ve tedavi sonuçlarımız
TOTDER 6. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması
KORUCU İSMAİL HAKKI,BAŞBUĞ VEYSEL,TÜRKMEN FAİK,ÖZER MUSTAFA,yurtgün fahri
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. İzole spontan anterior kruris kompartman sendromu
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES,TÜRKMEN FAİK,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. İnferior kalça çıkığı
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. Erişkin humerus diyafiz kırıklarında plak ile tespit ve titanyum elastik çivi ve kilitli intramedüller çivi ile tespit yöntemlerinin orta dönem klinik sonuçlarının karşılaştırılması
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.
PEKİNCE OĞUZHAN,TOKER SERDAR,TÜRKMEN FAİK,KOÇ MEHMET RAUF,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. Bilateral akromiyal apofizit
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. İlium iskium ve pubis epifizlerinin acetabulum oluşturmadaki etkilerinin MDCT ile araştırılması
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
KORUCU İSMAİL HAKKI,ÖZEN KEMAL EMRE,TÜRKMEN FAİK,YILMAZ MEHMET TUĞRUL,keskin suat,şenaran hakan
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. Outcomes of surgical repair of zone 2 digital nerve injury
21th FESSH Congress
ACAR ERDİNÇ,TÜRKMEN FAİK,KARADUMAN MERT,KORUCU İSMAİL HAKKI,TOKER SERDAR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
37. Management of unstable pelvic fractures in the emergency department
2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine (EACEM)
ERKOÇAK ÖMER FARUK,ACAR MEHMET ALİ,TÜRKMEN FAİK,ŞENARAN HAKAN,TUNCAY İBRAHİM
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
38. Patolojik kırıkların 5 yıllık analizi
25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
BİLGE ONUR,KARALEZLİ MUSTAFA NAZIM,KESEBİR ENES,ATILGAN NUMAN,TÜRKMEN FAİK,TOKER SERDAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. İhmal edilmiş monteggia kırıklı çıkığının basit ve güvenilir tedavisi
5. Ortopedi ve travmatoloji İstanbul buluşması
KORUCU İSMAİL HAKKI,TÜRKMEN FAİK,yolcu bayram,TOKER SERDAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Treatment of school aged children with femoral fracture spica casting versus elastic nailing
5. Ortopedi ve travmatoloji İstanbul buluşması
KORUCU İSMAİL HAKKI,TÜRKMEN FAİK,BAŞBUĞ VEYSEL,yurtgün fahri,KARALEZLİ MUSTAFA NAZIM,TOKER SERDAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
41. Anterior omuz instabilitesinde korakoid proces psödoartrozunun tedaviye katkısı olgu sunumu
5. Ortopedi ve travmatoloji İstanbul buluşması
KORUCU İSMAİL HAKKI,TÜRKMEN FAİK,yolcu bayram
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
42. Gleno humeral eklemin nadir dislokasyonu luxatio erecta vaka serisi
5. Ortopedi ve travmatoloji İstanbul buluşması
KORUCU İSMAİL HAKKI,TÜRKMEN FAİK,yolcu bayram,KESEBİR ENES,TOKER SERDAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
43. İhmal edilmiş bilateral femur başı epifiz kayması olgu sunumu
5. Ortopedi ve travmatoloji İstanbul buluşması
KORUCU İSMAİL HAKKI,TÜRKMEN FAİK,BİLGE ONUR,yolcu bayram
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
44. Travmatik kalça çıkığıyla birlikte femur başı epifizinin separasyonu olgu sunumu
5. Ortopedi ve travmatoloji İstanbul buluşması
KORUCU İSMAİL HAKKI,TÜRKMEN FAİK,yolcu bayram,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
45. Yetersiz tedavi edilmiş skapular osteokondroma bağlı büyük bursa oluşumu Olgu Sunumu
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
SEVER CEM,TÜRKMEN FAİK,gemici kazım,TOKER SERDAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
46. Adölesanlarda nadir bir kalça ağrısı sebebi Trokanter minörün kopma kırığı
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
SEVER CEM,TÜRKMEN FAİK,GÖNCÜ RECEP GANİ,TOKER SERDAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. Kronik anterior sternoklaviküler eklem çıkığının AC Tightrope ile tamiri Olgu sunumu
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
SEVER CEM,TÜRKMEN FAİK,DEMİRAYAK MEHMET,TOKER SERDAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
48. Bilateral aşil ve abdüktör digiti minimi tendonlarında dev ksantoma Ailesel hiperkolesterolemili bir olgu sunumu
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
SEVER CEM,TÜRKMEN FAİK,TOKER SERDAR,GÖNCÜ RECEP GANİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. Rekürren ayak bileği burkulmasında brostrom tekniği ile primer bağ tamiri olgu sunumu
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
SEVER CEM,ACAR TÜRKER,TÜRKMEN FAİK,GÜNEYLİ SERKAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
50. Yanlışlıkla diyabetik ayak tanısı almış ayak parmak metastazı olan renal hücreli karsinom olgu sunumu
23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,güvenç kenan,TÜRKMEN FAİK,kıran uygar,CAN SELVER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
51. Yaşlı hastalardaki instabil intertrokanterik kalça kırıklarının kısa trokanterik çivi ile tedavisi Erken yük verme emniyetli mi
21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
arazi mehmet,elmadağ mehmet,TÜRKMEN FAİK,güleç ali
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. Artrogripozis multipleks konjenita ve anestezi Olgu Sunumu
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi
çiçekçi faruk,TÜRKMEN FAİK
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
53. Çekiç parmak deformitesine yol açan Mallet kırıklarının cerrahi tedavisinde ekstansiyon blok pinleme ve açık redüksiyon kanca plak ile fiksasyon yöntemlerinin karşılaştırılması
25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
TOKER SERDAR,TÜRKMEN FAİK,PEKİNCE OĞUZHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,KARALEZLİ MUSTAFA NAZIM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
54. The comparison of lateral versus triceps splitting posterior approach in pediatric supracondylar humerus fracture fixation
5. Ortopedi ve travmatoloji İstanbul buluşması
TOKER SERDAR,TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,ACAR MEHMET ALİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. Medial kompartman diz osteoartriti tedavisinde açık kama tipi yüksek tibial osteotomi Kemik grefti gerekli mi
21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
arazi mehmet,elmadağ mehmet,TÜRKMEN FAİK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. Posttravmatik kıkırdak hasarında mikrokırık tedavisine hyaluronik asitin etkisi Deneysel Çalışma
9. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi
TUNCAY İBRAHİM,KARALEZLİ MUSTAFA NAZIM,TOY HATİCE,TÜRKMEN FAİK,YILDIRIM SERHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. Medial opening wedge high tibial osteotomy fixation with short plate without any graft synthetic material or spacer
12th tusyad congress
TÜRKMEN FAİK,SEVER CEM,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,DEMİRAYAK MEHMET,ACAR MEHMET ALİ,TOKER SERDAR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
58. Reconstruction of dorsal hand and finger defects with reversed radial fasciocutanous forearm flaps
19th FESSH Congress
ACAR MEHMET ALİ,ERKOÇAK ÖMER FARUK,AYDIN BAHATTİN KEREM,GÜLEÇ ALİ,ELMADAĞ MEHMET,TÜRKMEN FAİK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
59. Femoral fractures in motorcycle accidents
2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine (EACEM)
ERKOÇAK ÖMER FARUK,ACAR MEHMET ALİ,TÜRKMEN FAİK,ŞENARAN HAKAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
60. Humerus nonunion treatment Case Report
2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine (EACEM)
TÜRKMEN FAİK,ERKOÇAK ÖMER FARUK,TUNCAY İBRAHİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
61. Trochanteric antegrade nailing for trochanteric fractures
2nd EurAsian Congress on Emergency Medicine (EACEM). October 28-31, 2010, Antalya, Turkey.
TÜRKMEN FAİK,ERKOÇAK ÖMER FARUK,TUNCAY İBRAHİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
62. Knee arthrodesis after infected total knee arthroplasty with Custom Made unilateral external fixator
4th Meeting of A.S.A.M.I. International Held in Conjunction With 12th Meeting of A.S.A.M.I. Japan
TUNCAY İBRAHİM,KARALEZLİ MUSTAFA NAZIM,TÜRKMEN FAİK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
63. Minimally invasive transmuscular pedicle screw fixation of the thoracolumbar spine fractures
5th TURKMISS- 6th ISMISS TURKEY
KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KÜTAHYA HARUN,GÜLEÇ ALİ,GÖNCÜ RECEP GANİ,YURTGÜN FAHRİ,TÜRKMEN FAİK,TOKER SERDAR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce