Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. FAİK TÜRKMEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

E-posta : fturkmen@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Elli yaş üzeri femur intertrokanterik kırıklarda parsiyel kalça artroplastisi ve intramedüler çivi sonuçlarının karşılaştırılması
BAYRAM YOLCU
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2015
2. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda preop MR bulgularının; özgüllüğünün-duyarlılığının değerlendirilmesi ve intraop bulgular ile karşılaştırılması
VEYSEL BAŞBUĞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018