Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Kişisel Bilgiler

ARŞ. GÖR. SEVDE DERMAN SIDDIQUI

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sderman@erbakan.edu.tr

Akademik Görevleri

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2015 -


MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ