Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

ARŞ.GÖR. SEVDE DERMAN SIDDIQUI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sderman@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. A Model to Evaluation of Urban Resilience in the Framework of Climate Change
International Disasterand Resilience Congress 2019
DERMAN SIDDIQUI SEVDE,YÜKSEL ÜLKÜ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
3. Türkiye’de Metropol Kentler ve Metropoliten Alan Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme
II. International Academic Research Congress
DERMAN SEVDE,IŞINKARALAR ÖZNUR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Tasarıma Dayalı Görsel Eğitim Sürecinin Planlama Eğitimi Üzerinden Değerlendirilmesi
First International Academic Research Congress
DERMAN SEVDE,TER ÜMMÜGÜLSÜM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. An Assessment of Climate Change in Cities İn The Context of Resilience: The Case of Konya
Cities And Climate Conference
DERMAN SEVDE,YÜKSEL ÜLKÜ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Zaman, Kültür ve Mekan: Tarihi Çevreler Üzerinden Bir Değerlendirme
II. International Academic Research Congress
DERMAN SEVDE,TER ÜMMÜGÜLSÜM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Sustainability and Sustainable Development for Livable Cities
International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development
DERMAN SEVDE,TER ÜMMÜGÜLSÜM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce