Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

ARŞ.GÖR. SEVDE DERMAN SIDDIQUI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sderman@erbakan.edu.tr
Kitaplar
1. Enerji Etkin Kent Planlaması
DERMAN SIDDIQUI SEVDE, Yayın Yeri: İksad Yayınevi, ISBN: 978-625-7954-74-7
2020
2. Türkiye’de Ulaşım Planlaması Deneyimi: Ankara Örneği (Yaya Etütlerinin Ulaşım ve Erişim Davranışlarını Belirlemedeki Rolü: Bir Büyükşehir Deneyimi)
DERMAN SIDDIQUI SEVDE,ÖNDER HATİCE GÜL, Yayın Yeri: Atlas Akademi, ISBN: 978-605-78391-2-1
2019
3. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017
DERMAN SEVDE,TER ÜMMÜGÜLSÜM, Yayın Yeri: Çizgi Kitabevi, ISBN: 978-605-196-094-4
2017
4. Development in Science and Engineering
TER ÜMMÜGÜLSÜM,ADIGÜZEL METE,DERMAN SEVDE, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, ISBN: 978-954-07-4137-6
2016
5. Development in Science and Engineering
TER ÜMMÜGÜLSÜM,DERMAN SEVDE,ADIGÜZEL METE, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, ISBN: 978-954-07-4137-6
2016