Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

ARŞ.GÖR. SEVDE DERMAN SIDDIQUI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

E-posta : sderman@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
Yönetilen tez bulunamadı.