Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ İPEK DUMAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

E-posta : iduman@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Ginkgo biloba ekstresi'nin izole insan umbilikal arteri kasılma cevapları üzerine vasküler etkileri
ÇİĞDEM GÖKBAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2020