Meram Tıp Fakültesi

ARŞ.GÖR. RAVİYE ÖZEN KOCA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Fizyoloji Anabilim Dalı

E-posta : rokoca@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Investigation of Effects of Dimethyl Sulphoxide on Smooth Muscle Contractions in Rat Tissues in Isolated Organ Baths
Turkish Society of Physiological Sciences 42rd National Physiology Congress
SOLAK HATİCE,TAKI FATMA NUR,KOÇ AYNUR,ÖZEN KOCA RAVİYE,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ŞAHİN ZAFER,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Efficacy and Safety of Botulinum Toxin Type A Injections on Rat aorta
Europhysiology 2018 The QEII Centre, London, UK
TAKI FATMA NUR,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,KUTLU SELİM,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Efficacy and Safety of Botulinum Toxin Type A (Botox®) Injections to Rat aorta
Europhysiology 201814-16 September 2018The QEII Centre, London, UK
TAKI FATMA NUR,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,KUTLU SELİM,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Efficacy of Botulinum Toxin Type A Injection on Human Atrium
Europhysiology 2018 The QEII Centre, London, UK
GÖRMÜŞ NİYAZİ,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,KOÇ AYNUR,ÖZEN KOCA RAVİYE,SOLAK HATİCE,TAKI FATMA NUR,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. In vitro effects of alarin on human saphenous vein contraction
Europhysiology 2018 The QEII Centre, London, UK
ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,SOLAK HATİCE,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,TAKI FATMA NUR,GÖRMÜŞ NİYAZİ,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Effects of sertraline treatment on saphenous vein contraction
Europhysiology 2018 The QEII Centre, London, UK
KOÇ AYNUR,SOLAK HATİCE,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ÖZEN KOCA RAVİYE,TAKI FATMA NUR,KUTLU SELİM,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
94. Neurokinin 3 Receptor Effects on Cognitive Behaviours in a Rat Model of Alzheimer’xxs Disease
4th Turkish Neuroendocrinology Congress
ÖZEN KOCA RAVİYE,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,SOLAK HATİCE,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
95. Effect of Apelin on Anxiety Like Behaviour in MaleRats
4th International Congress of Turkish Neuroendocrinology Society
ÇALIŞKAN SAK KANİYE ZEYNEP,KUTLU SELİM,ÖZEN KOCA RAVİYE,SOLAK HATİCE,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK
Aktif
Kabul Edildi
İngilizce
96. Is alarin really a novel hormone for reproduction?
FEPS 2019
SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ÖZEN KOCA RAVİYE,SOLAK HATİCE,ŞAHİN ZAFER,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
97. Postoperatif depresyon tedavisinde fluoksetin ve sertralinin karşılaştırılması.
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi
SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,GÖRMÜŞ NİYAZİ,SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,TAKI FATMA NUR,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
98. Fosfodiesteraz inhibitörü milrinon, sertralinin postoperatif kalp kası kontraktilitesini azaltan negatif inotropik etkisini önleyebilir mi? Bir in vitro deneysel çalışma.
. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi
SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,SOLAK HATİCE,ÖZDEMİR AYŞE,ŞAHİN ZAFER,KUTLU SELİM,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
99. Which Antidepressant is Safer for a Postoperative Cardiac Patient?
IUPS
GÖRMÜŞ NİYAZİ,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,SOLAK HATİCE,KOÇ AYNUR,ÖZEN KOCA RAVİYE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
100. Does Fluoksetine Reduce Positive Inotropic Effect of Heart?
44. UFK
SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ÖZEN KOCA RAVİYE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
101. Comparison of Sertraline Usage on Human and Rat Atrium
FEPS 2019
SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
102. Nörokinin 3 Reseptörünün Sıçan Deneysel Alzheimer Modelinde Kognitif Davranışlar ve Katekolaminerjik Sistem Üzerine EtkisiEffect of Neurokinin 3 Receptor on Cognitive Behavior and Catecholaminergic System in a Rat Experimental Alzheimer Model
45. UFK
ÖZEN KOCA RAVİYE,SOLAK HATİCE,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
103. Comparison of Saphena with Sertraline and Alarin On Human
FEPS 2019
SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ÖZEN KOCA RAVİYE,SOLAK HATİCE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
104. Does Phosphodiesterase Inhibiting Agent- Milrinone Prevent Negative Inotropic Effects of Sertraline on Postoperative Human Heart Muscle Contractility? An In Vitro Experimental Study
TFBD Uluslararası Katılımlı 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi
SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,SOLAK HATİCE,ÖZDEMİR AYŞE,ŞAHİN ZAFER,KUTLU SELİM,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
105. Long Period Housing in Metabolic Cage Causes Unfavorable Effects on Psychophysiological Parameters in Adult Male Rats
43rd National Physiology Congress
ŞAHİN ZAFER,SOLAK HATİCE,KOÇ AYNUR,ÖZEN KOCA RAVİYE,ÖZKÜRKÇÜLER ALPASLAN,ÇAKAN PINAR,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
106. Comparison of housekeeping genes for qPCR analysis in rat hippocampus: chronic depression model
Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF) Bologna (Italy)
KURAR ERCAN,EROĞLU CANAN,UĞUZ FARUK,AK MEHMET,ÖZEN KOCA RAVİYE,SOLAK HATİCE,KOÇ AYNUR,ŞAHİN ZAFER,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
107. Evaluation of Effects of Three Distinct Stress Protocols on Depression and/or Anxiety-like Behaviors in Female Rats
Turkish Society of Physiological Sciences 43rd National Physiology Congress
ŞAHİN ZAFER,KOÇ AYNUR,ÖZEN KOCA RAVİYE,SOLAK HATİCE,ÖZKÜRKÇÜLER ALPASLAN,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
108. Investigation of Effects of Dimethyl Sulphoxide on Smooth Muscle Contractions in Rat Tissues in Isolated Organ Baths
Turkish Society of Physiological Sciences 42rd National Physiology Congress
SOLAK HATİCE,TAKI FATMA NUR,KOÇ AYNUR,ÖZEN KOCA RAVİYE,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ŞAHİN ZAFER,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
109. Long Period Housing in Metabolic Cage Causes Unfavorable Effects on Psychophysiological Parameters in Adult Male Rats
Turkish Society of Physiological Sciences 43rd National Physiology Congress
ŞAHİN ZAFER,SOLAK HATİCE,KOÇ AYNUR,ÖZEN KOCA RAVİYE,ÖZKÜRKÇÜLER ALPASLAN,ÇAKAN PINAR,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
110. Effect of pregnancy and lactation period on depression like behaviour in depressive rats
3RD INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH NEUROENDOCRINOLOGY SOCIETY
SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,ŞAHİN ZAFER,AK MEHMET,KURAR ERCAN,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
111. Effects of Sertraline in Healthy and Damaged Rat Aorta
Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Austrian Physiological Society with Participation of the Czech, French, Italian, Slovak, Slovenian, Swiss and Turkish Physiological Societies
KOÇ AYNUR,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,ŞAHİN ZAFER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
112. Melatonin Inhibits Acetylcholine Induced Bladder Contractions By MT2 Receptor Independent Mechanism in Rat
38th World Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS), ”Rhythms of Life”.
KUTLU SELİM,TAKI FATMA NUR,SOLAK HATİCE,KOÇ AYNUR,ÖZEN KOCA RAVİYE,ŞAHİN ZAFER,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
113. Is alarin really a novel hormone for reproduction?
Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Italian Physiological Society (SIF) Bologna (Italy)
SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ÖZEN KOCA RAVİYE,SOLAK HATİCE,ŞAHİN ZAFER,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
114. Effects of Fluoxetine in Healty and Damaged Rat Aorta
TFBD 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi
TAKI FATMA NUR,SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,ÖZDENGÜL FAİK,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,KUTLU SELİM
Aktif
Türkçe
115. Effects of Sertralin on in Vitro Rat Uterus Contractions
TFBD 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi
ÖZDENGÜL FAİK,ÖZEN KOCA RAVİYE,TAKI FATMA NUR,SOLAK HATİCE,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK
Aktif
Türkçe
116. Effects Of Alarin In Healty And Damaged Rat Aorta
Europhysiology 2018
SOLAK HATİCE,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,TAKI FATMA NUR,GÖRMÜŞ NİYAZİ,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
117. Effects of sertraline treatment on saphenous veincontraction
Europhysiology 2018
KOÇ AYNUR,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,TAKI FATMA NUR,KUTLU SELİM,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
118. In vitro effects of alarin on human saphenous veincontraction
Europhysiology 2018
ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,SOLAK HATİCE,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,TAKI FATMA NUR,GÖRMÜŞ NİYAZİ,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
119. Efficacy of Botulinum Toxin Type A Injection on HumanAtrium
Europhysiology 2018
GÖRMÜŞ NİYAZİ,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,KOÇ AYNUR,ÖZEN KOCA RAVİYE,SOLAK HATİCE,TAKI FATMA NUR,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
120. Efficacy and Safety of Botulinum Toxin Type A Injectionson Rat aorta
https://www.europhysiology2018.org/sites/default/files/files/Europhysiology202018_ABSTRACTS_ONLINE.pdf
TAKI FATMA NUR,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,KUTLU SELİM,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
121. Efficacy and Safety of Botulinum Toxin Type A (Botox®)Injections to Rat aorta
Europhysiology 2018
TAKI FATMA NUR,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,KUTLU SELİM,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
122. sfr gfhfg fghfgh
dbg hg
KUTLU SELİM,ÖZEN KOCA RAVİYE,BÖYÜKÇAM YASEMİN,ŞAHİN ZAFER,AYAR AHMET,YILMAZ BAYRAM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
123. Melatonin Inhibits Acetylcholine Induced Bladder Contractions By MT2 Receptor Independent Mechanism in Rat
38th World Congress of the International Union of Physiological Sciences (IUPS), ”Rhythms of Life”.
KUTLU SELİM,TAKI FATMA NUR,SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,ŞAHİN ZAFER,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
125. Possible Effects Of Agomelatine On Human Heart Muscle Contractility: An In Vitro Experimental Study
Europhysiology 2018The QEII Centre, London, UK
SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,SOLAK HATİCE,TAKI FATMA NUR,KUTLU SELİM,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
126. Effects Of Alarin In Healty And Damaged Rat Aorta
Europhysiology 2018 The QEII Centre, London, UK
SOLAK HATİCE,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,TAKI FATMA NUR,GÖRMÜŞ NİYAZİ,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
127. Effect of Pregnancy and Lactation Period on Depression Like Behaviour in Depressive Rats
NEUROENDOCRINOLOGY
SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,ŞAHİN ZAFER,AK MEHMET,KURAR ERCAN,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
128. Possible Effects of Sertraline on Human Heart Muscle Contractility: An in vitro experimental study
ACTA PHYSIOLOGICA
SOLAK HATİCE,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,ÖZEN KOCA RAVİYE,KOÇ AYNUR,KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN,KUTLU SELİM,GÖRMÜŞ NİYAZİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
129. Effects of sertraline in healthy and damaged rat aorta
Acta Physiologica
KOÇ AYNUR,SOLAK GÖRMÜŞ ZÜLFİKARE IŞIK,SOLAK HATİCE,ÖZEN KOCA RAVİYE,ŞAHİN ZAFER,GÖRMÜŞ NİYAZİ,KUTLU SELİM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce