Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MEHMET AK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : mak@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Konusma, Ses Ve Öksürük Analizi Yazılımı Ile Covid-19’a Baglı Solunum Yolu Hastalıklarının Erken Dönemde Tespiti Ve Tele-Saglık Hizmetine Entegrasyonu.
Önerilen projede, COVID-19 hastalığı riskinin uzaktan solunum ses işaretlerinin analizi ile belirlenmesi ve uzaktan diyetisyen/piskolog/hekim’xxlerin hasta ile iletişim kurabileceği sesli/görüntülü bir platformun yazılım ile geliştirilmesi üzerinedir. Geliştirilecek sistem uzaktan ve yakından hasta grupları üzerinde denenerek başarım durumu ölçülecektir. Başarılı sonuçlar elde edilmesi durumunda, salgın dönemlerinde hastaların hastaneye gelmeden uzaktan kontrolü ve takibinin (tele-tıp) yapılması ile toplumsal ve ekonomik fayda sağlanması amaçlanmaktadır.Proje TÜBİTAK’xxın 30.05.2020 tarihli yzısıyla kabul edilmiş, bu sürede gerekli izin süreçleri tamamlanmış olup, sözleşme aşamasının tamamlanması beklenmektedir.
Tamamlandı
Aktif
2. Hayat Yolunda Yoldaş Olmak: Mutlu Evlilik Rehberi
Evlilikte yaşanabilecek eşler arası problemlere karşı önleyici bir yaklaşımla çiftlere yol gösterici bir projedir.
Tamamlandı
Aktif
3. Gebelik döneminde maternal depresyon tedavisinin birinci kuşak sıçanlarda hipotalamik beslenme regülasyonundaki etkisi
Maternal depresyon ve obezite
Tamamlandı
Aktif
4. Gebelik Döneminde Maternal Depresyon Tedavisinin Birinci Kuşak Sıçanlarda Hipotalamik Beslenme Regülasyonundaki Etkisi
Maternal depresyon ve obezite
Tamamlandı
Aktif
5. Major Depresyonlu Hastalarda Motor Aktivite ve Bilişsel Durumun Objektif Yöntemlerle Belirlenmesi
Devam Ediyor
Aktif
6. Renewal of Psycho-social support programs as a part of social inclusion and resilience program 4350/A0/881/002 Quality Inclusive Education (3-17)
Miilli Egitim Bakanligi bunyesinde kullanilan psiko-sosyal destek programlarinin yenilenmesi gerceklestirildi
Tamamlandı
Aktif
7. Deneysel depresyonlu gebe sıçanlardaki antidepresan tedavinin birinci kuşak yavru sıçanlarda korpus striatum ve hipokampusta nörogenez ve katekolaminerjik nörotransmisyon üzerindeki etkilerinin araştırılması
Depresyon ve nörogenez
Tamamlandı
Aktif
8. Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi
Travmayla başetme ve önleme programlarının geliştirilmesi
Tamamlandı
Aktif
9. Konya Amatem’de Tedavi Gören Madde Bağımlılarının Topluma Kazandırılması
Made bağımlısı gençlerin bağımlılığa neden olan yaşam olaylarının incelenmesi ve psikososyal destekverilerek topluma yeniden entegrasyonlarının sağlanması. bu süre içerisinde bireysel ve grup terapileri kullanılarak madde bağımlılarının bağımlılıktan kurtulmalarına yönelik bir çalışma gerçekleştirmek. çalışma sonunda elde edilen verilerden yolaçıkarak çözüm önerileri geliştirmek
Tamamlandı
Aktif
10. Psikososyal Destek programlarının Desteklenmesi
Proje kapsamında hali hazırda kullanılan Psikososyal Destek programlarında kullanılantravma türlerinin yeniden ele alınarak altı travnma türünde yenilenmiş içeriklerin belirlenerek kitap haline getirilmesi
Tamamlandı
Aktif
11. Gebelik Döneminde Maternal Depresyon Tedavisinin Birinci Kuşak Sıçanlarda Hipotalamik Beslenme Regülasyonundaki Etkisi
Maternal depresyon ve obezite
Tamamlandı
Aktif
12. Antipsikotiklerin toksisitesi ve bireysel duyarlılığın toksisite üzerine etkisi
Antipsikotiklerin toksisitesi ve bireysel duyarlılığın toksisite üzerine etkisi
Tamamlandı
Aktif
13. Antipsikotik ilaçların olası hepatotoksitesinde bireysel duyarlılığın etkisi
antipsikotiklere bağlı karaciğer toksisitesinde alfa gst ve diğer kc enzimleri duyarlılığı ve bireysel farklılıkları karşılaştırmak
Tamamlandı
Aktif