Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. RECEP DURSUN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

E-posta : rdursun@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Hirudoterapiye Bağlı Kutanöz Psödolenfoma
27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Metotreksat kullanımına bağlı gelişen püstüler ilaç reaksiyonu olgusu
3.Ulusal Psöriasis Sempozyumu
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Metotreksat kullanımına bağlı gelişen püstüler ilaç reaksiyonu olgusu
3. Ulusal Psöriasis Sempozyumu
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Ehlers-Danlos Syndrome
International Dermatology Dermatopatology Esthetics Academy (IDEA) Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. Combination therapies in aesthetic dermatology how long should we wait?
4TH INDERCOS
DURSUN RECEP
Aktif
İngilizce
6. Same day combination therapies in aesthetic dermatology
4TH INDERCOS 2019
DURSUN RECEP
Aktif
İngilizce
24. Büyük taklitçi kutanöz sarkoidoz
24. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 2019
IŞIK BEGÜM,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,TEMİZ SELAMİ AYKUT,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Cutaneous Mucinosis With Characteristic Lion Face Appearance
3rd Indercos National DermatologyCosmetology Congress with International Participant
TEMİZ SELAMİ AYKUT,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
26. Seboreik Dermatit Olgularında 2D / 4D Parmak Oranlarının Değerlendirilmesi
28. Ulusal Dermatoloji Kongresi
ÖZER İLKAY,TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER SÜMEYYE,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Mikrokistik Bazal Hücreli Karsinom ve Dermatoskopisi
28. Ulusal Dermatoloji Kongresi
TEMİZ SELAMİ AYKUT,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. Hidroksiklorokin ile Tedavi Edilen Yüz Yerleşimli Kutanöz Sarkoidoz
28. Ulusal Dermatoloji Kongresi
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,GÜLPER UĞUR,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. Metotreksat kullanımına bağlı gelişen püstüler ilaç reaksiyonu olgusu
3. ULUSAL PSORİASİS SEMPOZYUMU
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. Vezikülobüllöz Mikozis Fungoides: Olgu Sunumu
27.Ulusal Patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,YAPAR ZELİHA,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,FINDIK SIDDIKA,KILINÇ FAHRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. Sağ Ayak Medial Yerleşimli Bir Liken Planus Olgusu
23. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu
TEMİZ SELAMİ AYKUT,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. Papüler Müsinöz: Olgu Sunumu
23. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. Ehlers-Danlos Syndrome
International Dermatology Dermatopatology Esthetics Academy (IDEA) 2019 Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
34. A Case Of Cystic Basal Cell Carcinoma Originate From Nose
3rd Indercos National DermatologyCosmetology Congress with International Participant
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
35. Refractory Urticarial Vasculitis To Responsive Methotrexate
3rd Indercos National DermatologyCosmetology Congress with International Participant
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
36. Cutaneous Paradoxical Adverse Reaction: Granuloma Annulare Following Tumor Necrosis Factor-Alpha Inhibitors Treatment.
2nd International Dermatology and Cosmetology Congress
DURMAZ KORAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
37. Papular mucinosis: A case Report
2nd International Dermatology and Cosmetology Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
38. Çocuk Olguda Kutanöz Layşmanyazis
14. Ege Dermatoloji Günleri
IŞIK BEGÜM,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,ÖZDEMİR ASLIHAN,TEMİZ SELAMİ AYKUT,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Graft-versus-host Disease Following Autologous Stem Cell Transplantation for Multiple Myeloma
International Dermatology Dermatopatology Esthetics Academy (IDEA) Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,OLTULU PEMBE,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. Sweet Syndrome Case Associated with Myelodysplastic Syndrome
International Dermatology Dermatopatology Esthetics Academy (IDEA) Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,IŞIK BEGÜM,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Sigara içiciliğinin psoriasis üzerine etkisi
3.ulusal psoriasis sempozyumu
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,UYAR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
42. Perioküler rejuvenasyon
IDEA congress
DURSUN RECEP
Aktif
İngilizce
43. THREAD COMPLİCATİONS
3TH INDERCOS
DURSUN RECEP
Aktif
İngilizce
61. Hirudoterapiye Bağlı Kutanöz Psödolenfoma
27. Ulusal Dermatoloji Kongresi
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
62. Laser Treatment for Hand
2nd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS 2017)
DURSUN RECEP
Aktif
İngilizce
63. Cutaneous Mucinosis with Characteristic Lion Face Appearance
3rd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS)
TEMİZ SELAMİ AYKUT,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
64. Lichen Striatus at Unusual Location an Adult
3rd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS)
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
65. Localized Annular Lichen Planus on Left Foot
2nd International Dermatology and Cosmetology Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
66. Erythema Multiforme as a Suspicion for Diagnosis of Connective Tissue Disease: Rowell Syndrome
3rd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS)
TANIR SÜMEYYE,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,TEMİZ SELAMİ AYKUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
67. Refractory Urticarial Vasculitis to Responsive Methotrexate
3rd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS)
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
68. Unexpected Localization of Tuberculosis Cutis Verrucosa: Case Report
3rd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS)
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
69. A Case of Cystic Basal Cell Carcinoma Originate from Nose
3rd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS)
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
70. Çocuk Hastalıkları Birimlerinden Dermatoloji Polikliniğine Gelen Konsültasyon Olgularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
23. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
DAYE MUNİSE,TEMİZ SELAMİ AYKUT,DURDURAN YASEMİN,BALEVİ ŞÜKRÜ,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
71. Sol Ayak Yerleşimli Ekrin Poroma
27. Ulusal Dermatoloji Kongresi
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,KILINÇ FAHRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
72. Lichen striatus at unusual location an adult
3nd INDERCOS National Dermatology Cosmetology Congress with International Participants
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
73. PDO Sutures for Face Lift
2nd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS 2017)
DURSUN RECEP
Aktif
İngilizce
74. Allopurinol induced DRESS syndrome: a case report
2nd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS 2017)
SAYIN SULTAN GAMZE,DURSUN RECEP,UÇAR RAMAZAN,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
75. Artemis Gen Mutasyonu Olan Bir Olgu Sunumu
23. Prof. A.. Lütfü Tat Sempozyumu
DURMAZ KORAY,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DAYE MUNİSE
Aktif
Türkçe
76. Otoeritrosit Sensitizasyon Sendromlu Bir Olgu Sunumu
23. Prof. A. Lütfü Tat Sempozyumu
DURMAZ KORAY,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,DEMİR ALİ
Aktif
Türkçe
77. Kapesitabin Kullanımına Bağlı Gelişen El-Ayak Sendromlu Bir Olgu Sunumu
23. Prof. A. Lütfü Tat Sempozyumu
DURMAZ KORAY,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DAYE MUNİSE
Aktif
Türkçe
78. Tedavilere Dirençli Generalize Verru Olgusunun Sistemik İsoretinoin ile Tedavisi
23. Prof.Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
79. CUTANEOUS BULLAE AS A RESULT OF CARBON MONOXIDE INTOXICATION IN TWO MARRIED PATIENTS
2nd INDERCOS Congress
DURMAZ KORAY,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
80. A case of subcorneal pustular dermatosıs no assocıated wıth gammopathy succesfully treated wıth acıtretın and narrowband uvb.
2nd INDERCOS Congress
DURMAZ KORAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
81. ERYTHEMA ANNULARE CENTRIFUGUM ASSOCIATED WITH COLON CANCER: A CASE REPORT
2nd INDERCOS Congress, Istanbul/TURKEY
DURMAZ KORAY,ÖZER İLKAY,GÜLOĞLU FULYA,OLTULU PEMBE,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
82. Artemis Gen Mutasyonu Olan Bir Olgu Sunumu
23.Prof.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu
DURMAZ KORAY,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DAYE MUNİSE
Aktif
Türkçe
83. Kapesitabin Kullanımına bağlı gelişen el ayak Sendromu
23.Prof.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu
DURMAZ KORAY,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DAYE MUNİSE
Aktif
Türkçe
84. Çocuk Hastalıkları Birimlerinden Dermatoloji Polikliniğine Gelen Konsültasyon Olgularının Değerlendirilmesi:Retrospektif Çalışma
23.Prof. Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu
DAYE MUNİSE,TEMİZ SELAMİ AYKUT,DURDURAN YASEMİN,BALEVİ ŞÜKRÜ,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY
Aktif
Türkçe
85. Vezikülobüllöz mikozis fungoides: olgu sunumu.
27. Ulusal patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,YAPAR ZELİHA,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,FINDIK SIDDIKA,KILINÇ FAHRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
86. Periodontal Treatment of Cases with Papillon-Lefevre Syndrome
21 th BaSS Congress Banja Luka, Bosnia&Herzegovia
İnönü elif,KOŞUN GÖZDE,DURSUN RECEP,HAKKI SEMA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce