Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. RECEP DURSUN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

E-posta : rdursun@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Sıçanlarda polidioksanon ip, hyaluronik asit dolgu ve botulinum toksin-A uygulamalarının deri ve bağ dokusu ile fotoyaşlanma üzerindeki etkilerinin araştırılması
KORAY DURMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020