Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MUSTAFA ÖZER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

E-posta : mustafaozer@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Medial Kompartman ve Patellofemoral Osteoartritlerin Hemicap ve Yüksek Tibial Osteotomi ile Tedavisi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Atipik Fibula Segmenter Kırığı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
KESİK KAYHAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Treatment outcomes in patients with nail bed injury: a retrospective study
11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi
KORUCU İSMAİL HAKKI,ACAR ERDİNÇ,KARADUMAN MERT,TERLEMEZ İSMAİL HAKKI,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. RELATIONSHIP BETWEEN THE LOWER EXTREMITY AMPUTATION LEVEL AND TYPE OF MICROORGANISM IN GERIATRIC DIABETIC POPULATION
1th INTERNATIONAL CONFERENCE ONGOBEKLITEPE SCIENTIFIC STUDIES
ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KEKEÇ AHMET FEVZİ,ÖZDEMİRCİ AYHAN,TEKİN ALPER AZİZ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. FACTORS AFFECTING THE PEROPERATIVE DELIRIUM IN THE OSTEOPOROTIC HIP FRACTURES OF GERIATRIC POPULATION
1th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOBEKLITEPE SCIENTIFIC STUDIES
KEKEÇ AHMET FEVZİ,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,ÇOLAK TAHSİN SAMİ,TEKİN ALPER AZİZ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. TREATMENT STRATEGY IN TRAUMATIC SCAPULA FRACTURES
4. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,ÇOLAK TAHSİN SAMİ,DUMAN NUMAN,SARAY AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. THE EFFECTS OF NEUTROPHIL-LYMPHOCYTE RATIO ON POSTOPERATIVE INTENSIVE CARE AND MORTALITY AT PATIENTS OVER 65 YEARS OF AGE ADMITTED TO EMERGENCY DEPARTMENT WITH HIP FRACTURE
4. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
ÇOLAK TAHSİN SAMİ,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KEKEÇ AHMET FEVZİ,SARAY AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. scaffold-based treatment results in arthroscopic cartilage repair of the ankle osteochondral lesions
Second Balkan foot and ankle meeting 2019, Sofia
YILDIRIM AHMET,ÖZER MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. Total anatomik omuz protezii
6. Omuz Akademi- Omuz Artroskopisi ve Artroplastisi Kadavra Uygulamaları Kursu 2019
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
19. Masif Onarılamaz Rotator Manşet Yırtıkları
2. Omuz Artroskopisi Kadavra Uygulamaları Kursu 2019
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
21. Lateral İnstabilite
3. Gazi Ayak Bileği Artroskopisi Kadavra Kursu 2019
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
64. Pediatrik yaş grubunda travmatik anterior omuz instabilitesi nedeniyle uygulanan artroskopik bankart tamiri sonrasında rekürrens gelişimi için risk faktörleri
13. TUSYAD Kongresi 2016, İstanbul
ÖZER MUSTAFA,AYANOĞLU TACETTİN,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÇETİNKAYA MEHMET,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
65. Travmatik bir diyabetik ayakta ayak koruyucu cerrahi ile osteomyelit tedavisi
28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÖZER MUSTAFA,ÇOLAK TAHSİN SAMİ,TERLEMEZ İSMAİL HAKKI,YAKA HALUK,başbuğ veysel,TEKİN ALPER AZİZ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
67. Akromiyoklavikular Eklem Dejenerasyonu ve SLAP lezyonu Birlikteliği
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,çetinkaya mehmet,AYANOĞLU TACETTİN,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
79. Total anatomik omuz protezi
IV. Omuz Akademisi Omuz Artroskopisi ve Artroplastisi Kadavra Uygulamaları Kursu 2018
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
80. Masif onarılamaz rotator manşet yırtıkları
11. Gazi Omuz Artroskopisi Kursu 2018
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
81. Masif onarılamaz rotator manşet yırtıkları
V. Omuz Akademisi Omuz Artroskopisi Kadavra Uygulamaları Kursu 2018
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
82. Masif onarılamaz yırtıklar
7. Gazi Omuz Artroskopisi Kursu 2014
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
83. Onarılamaz yırtık
Malatya Ortopedi Günleri Bölgesel Toplantısı Omuz Sorunlarına Yaklaşım
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
84. Temel teknikler
Malatya Ortopedi Günleri Bölgesel Toplantısı Omuz Sorunlarına Yaklaşım 2014
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
87. Lateral İnstabilite.
2. Gazi Ayak Bileği Artroskopisi Kadavra Kursu 2018
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
98. Masif Onarılamaz Rotator Manşet Yırtıklar
Omuz Artroskopisi Kadavra Uygulamaları Kursu 2018
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
100. Posterior Bankart Lezyonuna Yaklaşım
XIV. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi 2018
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
102. Masif onarılamaz rotator manşet yırtıklar
12. Gazi Omuz Artroskopisi Kursu 2019
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
103. Masif Onarılamaz Yırtıkları
Omuz Artroskopisinde Güncel Uygulamalar
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
104. Masif Yırtıkları
8. Gazi Omuz Artroskopi Kursu
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
105. Kırıklarda omuz artroplastisi
İzmir omuz kadavra kursu 2017
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
106. Omuz artroskopisi temel teknik ve ekipmanı
Omuz Artroskopisi Kursu 2013, Türkistan- Kazakistan
ÖZER MUSTAFA
Aktif
İngilizce
107. Medial side ligament injuries
5th Advanced Knee Arthroscopy Workshop 2018, Karachi-Pakistan
ÖZER MUSTAFA
Aktif
İngilizce
108. Role of stem cells and PRP in cartilage lesions
5th Advanced Knee Arthroscopy Workshop 2018, Karachi-Pakistan
ÖZER MUSTAFA
Aktif
İngilizce
109. Omuz anatomisi ve portaller
Omuz Artroskopisi Kursu 2013, Türkistan- Kazakistan
ÖZER MUSTAFA
Aktif
İngilizce
110. All-inside technique of meniscal repair.
5th Advanced Knee Arthroscopy Workshop 2018, Karachi-Pakistan
ÖZER MUSTAFA
Aktif
İngilizce
111. Artroskopik yöntemle labral yırtığın tesbiti: başarı için ip uçları
İzmir omuz kadavra kursu 2017
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
116. Skolyoz cerrahisinde iki farklı tekniğin hasta yaşam kalitesi açısından karşılaştırılması
21. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ŞENKÖYLÜ ALPASLAN,TAŞKESEN ANIL,ÖZER MUSTAFA,ALTUN NECDET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
117. Patellar tendon, ön çapraz bağ ve iç yan bağ yaralanmalı hastada gecikmiş onarım
22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
KANATLI ULUNAY,ÖZGÜROL BARIŞ,GÜL ORKUN,ESEN ERDİNÇ,ALİ KH ALİ,ÖZER MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
118. Bankart lezyonu olan hastalarda skapular hareketlilik sonuçları
14. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi
BAŞAR SELDA,ÇITAKER SEYİT,KAFA NİHAN,ÖZER MUSTAFA,KANATLI ULUNAY,BÖLÜKBAŞI SELÇUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
119. Semptomatik atravmatik rotator manşet yırtığı olan hastalarda klinik bulgular ağrının şiddetini değiştirir mi?
4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi
BAŞAR SELDA,ÇITAKER SEYİT,KAFA NİHAN,ÖZTÜRK BURAK YAĞMUR,ÖZER MUSTAFA,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
120. Masif rotator manşet hasarı ile erken evrede tanı konan omuz nöropatik artropatisi
12. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi
KANATLI ULUNAY,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,ÇETİNKAYA MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
121. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu bir yıllık takip sonrası dinamik postural stabilite (pilot çalışma)
12. TUSYAD Kongresi
ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,HAZAR KANIK ZEYNEP,KAFA NİHAN,ÖZER MUSTAFA,ÇITAKER SEYİT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
122. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası fonksiyonel eklem pozisyon hissi ile fonksiyonel performans skorları arasındaki ilişki (pilot çalışma)
12. TUSYAD Kongresi
KAFA NİHAN,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,HAZAR KANIK ZEYNEP,ÇITAKER SEYİT,ÖZER MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
123. Literatürde nadir bir örnek olarak Jones kırığına eşlik eden talus kırığı
12. TUSYAD Kongresi
YILDIRIM AHMET,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,AKTAŞ ERDEM,ESEN ERDİNÇ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
124. Bacak tipi kutanöz b hücreli lenfoma
25. Ulusal Dermatoloji Kongresi
ÖZER İLKAY,ADIŞEN ESRA,ÖZER MUSTAFA,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,AKYOL GÜLEN,GÜRER MEHMET ALİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
125. Ayak bileği burkulmasını takiben gelişen peroneal nöropati
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ERKOÇ ATAOĞLU NİGAR ESRA,ÖZER MUSTAFA,GÜL ORKUN,GÖRMELİ GÖKAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
126. Total kalça protezi sonrası femoral komponent boyun kırığı
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,EREN TOYGUN KAĞAN,ERGİŞİ YILMAZ,ESEN ERDİNÇ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
127. Elde birinci parmak aralığında dev yabancı cisim granülomatoz reaksiyonu
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÖZER MUSTAFA,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER İLKAY,YILDIRIM AHMET,AYANOĞLU TACETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
128. Pilomatricoma
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÖZER MUSTAFA,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER İLKAY,YILDIRIM AHMET,KULDUK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
129. Üç planlı (triplane) ayak bileği kırığı
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÖZER MUSTAFA,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÇETİNKAYA MEHMET,ERGİŞİ YILMAZ,EREN TOYGUN KAĞAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
130. Bilek güreşi sırasında oluşan humerus kırıkları
24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,AYANOĞLU TACETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
131. Median Sinir Çift Bölge Tuzak Nöropatisi
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
KAYIPMAZ MURAT,ÖZER MUSTAFA,ORAL ABDULLAH,RÜŞTÜ EKLİOĞLU,ŞEN ZAFER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
132. Karpal Tünel Sendromunda Bifid Median Sinir
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
KAYIPMAZ MURAT,ÖZER MUSTAFA,ŞEN ZAFER,ORAL ABDULLAH,RÜŞTÜ EKLİOĞLU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
133. Lunotrikuetral Koalisyon
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ŞEN ZAFER,MURAT KAYIPMAZ,ÖZER MUSTAFA,ORAL ABDULLAH,EKLİOĞLU RÜŞTÜ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
134. Kronik renal yetmezlikli hastada bilateral total kalça artroplastisi sonrası tek taraflı tümöral kalsinozis
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÇETİNKAYA MEHMET,ÇAVUŞOĞLU ALİ TURGAY,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,AHMET YİĞİT KAPTAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
135. İzole Posterior Malleol Kırığı
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÖZER MUSTAFA,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,murat kayıpmaz,çetinkaya mehmet,EREN TOYGUN KAĞAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
136. Seymour Kırığı
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÖZER MUSTAFA,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,murat kayıpmaz,çetinkaya mehmet,GÜL ORKUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
137. Akromial Apofizit
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÖZER MUSTAFA,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÇETİNKAYA MEHMET,KAYIPMAZ MURAT,GÜL ORKUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
138. Malign Triton Tümörü
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,ÇETİNKAYA MEHMET,AYANOĞLU TACETTİN,YILDIRIM AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
139. Spina iliaka anterior inferior apofizyal avülziyon kırığı
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÖZER MUSTAFA,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÇETİNKAYA MEHMET,YILDIRIM AHMET,AYANOĞLU TACETTİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
140. Konjenital inferior tibiofibüler eklem diastazı
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
KANATLI ULUNAY,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,ÇETİNKAYA MEHMET,YILDIRIM AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
141. Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Tibial Tünel Pozisyonunun Stabilite ve Fonksiyonel Sonuçlara Etkisi
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÖZER MUSTAFA,ÖZER HAMZA,SELEK HAKAN YUSUF,ÇETİNKAYA MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
142. Glenohumeral İnstabilite ve SLAP Lezyonu İlişkisi
25.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÖZER MUSTAFA,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,çetinkaya mehmet,AYANOĞLU TACETTİN,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
143. Korakoplasti kararı korakohumeral aralık ölçümüne göre alınabilir mi
9. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 2016, Adana
ÇETİNKAYA MEHMET,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,CAN FATİH İLKER,AYANOĞLU TACETTİN,EREN TOYGUN KAĞAN,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
144. Klavikula orta diyafiz kırıklarında konservatif ve cerrahi tedavinin klinik fonksiyonel ve radyolojik karşılaştırılması
9. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 2016, Adana
KOÇ MEHMET RAUF,KORUCU İSMAİL HAKKI,YALÇIN ŞEVKET,ÖZER MUSTAFA,SALLI ALİ,PEKİNCE OĞUZHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
145. Parsiyel subskapularis yırtıklarında yeni bir belirti: ”forelock sign”
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2016, Antalya
ÇETİNKAYA MEHMET,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,AYANOĞLU TACETTİN,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
146. İdiyopatik menisküs kalsinozis
4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 2016, İzmir
BAŞBUĞ VEYSEL,KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES,TÜRKMEN FAİK,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
147. Kısmi rotator manşet yırtığı tipinin postoperatif klinik sonuçlara etkisi
Kemik Eklem 2017 (uluslar arası katılımlı)
AYANOĞLU TACETTİN,EREN TOYGUN KAĞAN,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,KANATLI ULUNAY,ÖZER MUSTAFA,ÇETİNKAYA MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
149. Posterior akromioklavikuler eklem çıkığı revizyon cerrahisinde otojen hamstring grefti ile yapılan rekonstrüksiyonda farklı bir tünel konfigürasyonu
27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KORUCU İSMAİL HAKKI,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KESEBİR ENES,ATILGAN NUMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
151. Artroskopik olarak biseps tenodezi ve tenotomisi uygulanan hastaların postoperatif klinik ve radyolojik olarak değerlendirilmesi
27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
NECEFOV ELSHAN,BÖLÜKBAŞI SELÇUK,KANATLI ULUNAY,KAPTAN AHMET YİĞİT,AYANOĞLU TACETTİN,ÖZER MUSTAFA,EREN TOYGUN KAĞAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
153. Pediyatrik yaş grubundaki Legg-Calve Perthes hastalarında kalça artroskopisi uygulamaları
27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
KANATLI ULUNAY,AYANOĞLU TACETTİN,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,ÇETİNKAYA MEHMET,KAPTAN AHMET YİĞİT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
154. Travmatik Patella Çıkığı, Patellar Osteokondral Lezyon, Medial Patellofemoral Ligaman Rüptürü(MPTL) Osteokondral Lezyon Tespiti ve MPFL Rekonstruksiyonu
Sağlı Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
155. Opere Enfekte Radius Şaft Kırığının Vaskülarize Fibula ile Tedavisi
Sağlı Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
KESİK KAYHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
157. Rotator Manşet Yırtığı Olan 45 Yaşından Genç Hastalarda Artroskopik Primer Rotator Kılıf Tamir Sonuçları
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
KAPTAN AHMET YİĞİT,KANATLI ULUNAY,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ULUCAKÖY COŞKUN,ÖZER MUSTAFA,AYANOĞLU TACETTİN,ÇETİNKAYA MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
161. İliak Kanat Otojen Grefti ile Akromion Rekonstrüksiyonu
10. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi
KANATLI ULUNAY,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,ÇETİNKAYA MEHMET,AYANOĞLU TACETTİN,KAPTAN AHMET YİĞİT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
162. İzole Subskapularis Yırtıklarının Artroskopik Tedavisinde Korakoplastinin Etkisi
10. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi
KANATLI ULUNAY,AYANOĞLU TACETTİN,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,ÇETİNKAYA MEHMET,KAPTAN AHMET YİĞİT,BÖLÜKBAŞI SELÇUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
163. Buford Kompleksinin Labral Patolojiler Etkisi
10. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi
ÖZER MUSTAFA,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÇETİNKAYA MEHMET,AYANOĞLU TACETTİN,KAPTAN AHMET YİĞİT,ince bülent,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
164. Subakromiyal aralık ve humeral migrasyonun radyografi ve MRI ile ne kadar farklılık gösterir
10. Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi
KANATLI ULUNAY,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,Çetinkaya Mehmet,AYANOĞLU TACETTİN,KAPTAN AHMET YİĞİT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
168. Direkt travma sonrası gelişen posterior sternoklavikular eklem çıkığı ve cerrahi teknik
14. TUSYAD Kongresi 2018
ULUCAKÖY COŞKUN,KAPTAN AHMET YİĞİT,ÖZTÜRK AKİF MUHTAR,ÖZER MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
169. Glenohumeral İnstabiliteye Eşlik Eden Tam Kat Rotator Manşet Yırtığı Olan Hastalarda Artroskopik Tamir Sonuçları
14. TUSYAD Kongresi 2018
ULUCAKÖY COŞKUN,KANATLI ULUNAY,ÖZER MUSTAFA,ÇETİNKAYA MEHMET,AYANOĞLU TACETTİN,KAPTAN AHMET YİĞİT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
170. Artroskopik ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda transfix ve asansör sistemli tightrope tespitlerinin karşılaştırılması
14. TUSYAD Kongresi 2018
TÜRKMEN FAİK,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KESİK KAYHAN,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,ÇOLAK TAHSİN SAMİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
171. Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Yapılan Hastalarda Preop MR Bulgularının Özgüllüğünün ve Duyarlılığının Değerlendirilmesi ve İntraop Bulgular ile Karşılaştırılması
14. TUSYAD Kongresi 2018
BAŞBUĞ VEYSEL,TÜRKMEN FAİK,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KESİK KAYHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,ÇOLAK TAHSİN SAMİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
177. Os subtibiale ve os subfibulare kırığı bulunan iki olgu sunumu.
28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
YAKA HALUK,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,türker mehmet,KESİK KAYHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
178. Dev talus osteokondromu: Adölesan olgu
28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÇOLAK TAHSİN SAMİ,kesik kayhan,ÖZER MUSTAFA,başbuğ veysel,türker mehmet,YAKA HALUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
179. Gebe genç hastada humerus proksimal kondrosarkomun tümör rezeksiyon protezi ile tedavisi
28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÇOLAK TAHSİN SAMİ,kesik kayhan,ÖZER MUSTAFA,başbuğ veysel,ATILGAN NUMAN,TERLEMEZ İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
182. Posttravmatik madelung deformitesi gelişen adölesan kız hastanın radial uzatma ve distal radioulnar eklem tespitiyle tedavisi
28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
KORUCU İSMAİL HAKKI,KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,DUMAN NUMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
185. Adölesan çocukta ihmal edilmiş bilateral femur başı epifiz kayması
28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
KORUCU İSMAİL HAKKI,KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,DUMAN NUMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
188. Distal tibiafibuler eklem anatomisindeki varyasyonlar sindesmoz yaralanması üzerinde etkili olabilr mi?
28. Ulusal Türk Ortopedi ve travmatoloji Kongresi
ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,TOKGÖZ MEHMET ALİ,KÖKTÜRK ANIL,ergişi yılmaz,ÖZER MUSTAFA,Baymurat Alimcan
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
197. Süperior kapsül bulguları bursal yüz parsiyel yırtıkları için bir işaret olabilir mi?
28. Ulusal Türk Ortopedi ve travmatoloji Kongresi
AYANOĞLU TACETTİN,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,ÇETİNKAYA MEHMET,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
198. The relationship between the shape of the first metatarsal head and hallux valgus deformity
25th ESMAC Annual Meeting 2016, Seville
KANATLI ULUNAY,ünal onur,AYANOĞLU TACETTİN,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,ÇETİNKAYA MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
200. Paediatric shoulder septic arthritis: a very rare case.
20th Asia Pacifc Orthopaedics Association Congress
KORUCU İSMAİL HAKKI,BAŞBUĞ VEYSEL,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,ÇOLAK TAHSİN SAMİ,KESİK KAYHAN,ERDEM TURGUT EMRE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
209. Traumatic knee dislocation and concomitant multiple ligament injury to delayed multiple reconstructions of treatment
20th Asia Pacifc Orthopaedics Association Congress
TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
241. Bilateral chronic type 5 acromioclavicular joint dislocation
20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress
BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,KESİK KAYHAN,DEMİRYÜREK MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
242. What is the Difference Between a Shoulder with Subscapularis Tear and the Opposite Side.
20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress
ÇETİNKAYA MEHMET,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,AYANOĞLU TACETTİN,KAPTAN AHMET YİĞİT,ULUCAKÖY COŞKUN,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
243. Anthropometric Measurements of Tibial Plateau in Turkish People and Consistency Assessment of Current Implants.
20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress
KESİK KAYHAN,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,TÜRKMEN FAİK,İYİSOY MEHMET SİNAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
268. Talus osteokondral lezyonların medial ve laetral yerleşimi ile kalkaneus açıları ilişkili midir?
28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÖZER MUSTAFA,kesik kayhan,başbuğ veysel,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,ÇOLAK TAHSİN SAMİ,MEMİK RECEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
269. Ostegenezis imperfektaya bağlı femur deformitesinin iki planda osteotomi ve intramedüller çivi ile tedavisi
28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÇOLAK TAHSİN SAMİ,kesik kayhan,başbuğ veysel,türker mehmet,TERLEMEZ İSMAİL HAKKI,ÖZER MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
270. Bilateral tibia deformitesi olan osteogenezis imperfektalı hastanın ikili osteotomi ve intramedüller çivi ile deformite tedavisi
28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
ÇOLAK TAHSİN SAMİ,kesik kayhan,ÖZER MUSTAFA,ATILGAN NUMAN,başbuğ veysel,YAKA HALUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
271. KORAKOİD TAŞMA SUBSKAPULARİS YIRTIKLARIYLA GERÇEKTEN İLİŞKİLİ MİDİR?
27. ULUSAL TÜRK ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI KONGRESI
Çetinkaya Mehmet,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,AYANOĞLU TACETTİN,KAPTAN AHMET YİĞİT,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
272. IS THERE ANY TRUTH BEHİND THE SUBCORACOİD İMPİNGEMENT?
27. ULUSAL TÜRK ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI KONGRESI
Çetinkaya Mehmet,KOÇKARA NİZAMETTİN,ÖZER MUSTAFA,Genç Erdinç,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
273. İpsilateral Humerus Anatomik Boyun Kırığı ve Proksimal Segmenter Cisim Kırığının Titanyum Elastik Çivi ile Tedavisi
Sağlı Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
274. Pediatrik İhmal Edilmiş Travmatik Kalça Çıkığında Avasküler Nekroz Kural mıdır?
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
KORUCU İSMAİL HAKKI,KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKER MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
275. İmmün Yetmezlikli Hastada Rekürren Sol Kalça Posterior Çıkığı
Kemik Eklem 2017 (Uluslararası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,TÜRKMEN FAİK,ÖZER MUSTAFA,KESEBİR ENES,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
276. Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Sol Omuz Kemik ve Yumuşak Doku Defektinin Tek Seansta Tedavisi
Kemik Eklem 2017 (Uluslararası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
277. Adölesan Çocukta Tibia Eminensiya Kırığının Artroskopi AC Tightrope ile tamiri
Kemik Eklem 2017 (Uluslararası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,ÖZER MUSTAFA,KESEBİR ENES,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
278. İzole Tuberkulum Majus Kırığına Eşlik Eden Glenohumeral Eklem Çıkığının Sonuçlara Etkisi Var mıdır?
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,ÖZER MUSTAFA,BAŞBUĞ VEYSEL,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
279. Ateşli Silah Yaralanmsı Sonrası Humerus Parçalı Kırığının Aşamalı Tedavisi
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
280. Posterior Cruciate Ligaman Tibial Kenar Avulsiyon Kırığı Artroskopik Onarımı
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
281. Opere Diz Periprostetik Kırık Sonrası İmplant Yetmezliğinin Tümör Rezeksiyon Potezi ile Tedavisi
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
282. Enfekte Total Diz Protezi Tedavisinde Fiksatör Rod ve Klempleri Kullanarak Artrodez Uygulaması
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
283. Sol Diz Rekürren Septik Artrit ve Tibia Proksimalinde Osteomyelitin Total Diz Protezi Tibial Guide Kullanarak Tedavisi
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
284. Okul Öncesi Pediatrik Vakada İzole Lateral Malleol Kırığı ve Syndesmoz Bağ Yaralanması
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
KESİK KAYHAN,TÜRKMEN FAİK,KESEBİR ENES,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
285. Travmatik Diz Çıkığı Sonrası Multiple Bağ Rekonstrüksiyonlarına Rağmen Devam Multiple İnstabilitenin Menteşeli Revizyon Diz Protezi ile Tedavisi
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
286. İzole Tuberkulum Minus Avulsiyon Kırığı
27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı)
BAŞBUĞ VEYSEL,ÖZER MUSTAFA,KORUCU İSMAİL HAKKI,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
287. İnstabil intertrokanterik femur kırıklı hastaların tedavisisnde hemi artroplasti ve proksimal femoral çivi (PFNA) sonuçlarımız
10. Ulusal Artroplasti Kongresi
ACAR ERDİNÇ,BAŞBUĞ VEYSEL,ATILGAN NUMAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,MEMİK RECEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
288. Travmatik L1 patlama kırığı ve parçalı sakrum kırığı ile birlikte spinopelvik instabilite
12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KESEBİR ENES,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,BAŞBUĞ VEYSEL,YAKA HALUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
289. Torakolomber vertebra kırıklarının tedavisinde füzyonsuz kısa segment posterior enstrümentasyon sonuçlarımız
12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KESEBİR ENES,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KESİK KAYHAN,YAKA HALUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
290. Serbest el tekniği ile posterior enstrumentasyon uygulanan torakolomber kırıklarda vida isabet oranları
12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KESEBİR ENES,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,KORUCU İSMAİL HAKKI,YAKA HALUK,yolcu bayram
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
291. Nörolojik olarak intakt torakolomber patlama kırıkları sonrası kanal içi fragman varlığında laminektomi yapalım mı? L1 patlama kırığı sonrası erken postoperatif dönemde gelişen kauda ekuina sendromu olgu sunumu.
12. Uluslararası Türk Omurga Kongresi
KESEBİR ENES,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,ÖZER MUSTAFA,KORUCU İSMAİL HAKKI,ATILGAN NUMAN,DUMAN NUMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
292. Total anatomik omuz protezi
Omuz akademi omuz artroskopisi ve artroplastisi kadavra uygulamaları kursu
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
293. Lateral instabilite
Gazi ayak bileği artroskopisi kadavra kursu
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
294. Masif yırtıklar
10. Gazi omuz artroskopisi kadavra kursu
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
295. Isolated overlooked traumatic symptomatic scapular spine fractures
Osteosynthese International 2016, Germany
KANATLI ULUNAY,AYANOĞLU TACETTİN,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,ÇETİNKAYA MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
296. A comparison of the measurements with biochemical markers of bone turnover and bone mineral density in the assessment of the efficiency of osteoporosis treatment
12th International Congress of European Union Geriatric Medicine Society 2016, Portugal
ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,AYANOĞLU TACETTİN,SARIKAYA BARAN,GÜL ORKUN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
297. Travmatik distal triseps tendon rüptürü
9. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 2016, Adana
TOPÇU HÜSEYİN NEVZAT,ÖZER MUSTAFA,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,UYAN UTKU,KUNAT CEMALETTİN
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
298. Gelişimsel kalça displazisinde graf yöntemi ile yapılan ultrasonografi tarama takip ve tedavi sonuçlarımız
TOTDER 6. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2016, İstanbul
KORUCU İSMAİL HAKKI,BAŞBUĞ VEYSEL,TÜRKMEN FAİK,ÖZER MUSTAFA,YURTGÜN FAHRİ
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
299. Humerus başı büyüklüğü bankart lezyonu oluşmasında risk oluşturur mu
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2016, Antalya
GÜL ORKUN,ÇETİNKAYA MEHMET,AYANOĞLU TACETTİN,ÖZER MUSTAFA,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
300. İnferior kalça çıkığı
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2016, Antalya
KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
301. İzole spontan anterior kruris kompartman sendromu
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2016, Antalya
KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES,TÜRKMEN FAİK,ÖZER MUSTAFA,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
302. Total diz artroplastisinde steril turnike kullanımının enfeksiyon kanama ve hasta rehabilitasyonu üzerine etkisi
26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2016, Antalya
YILDIRIM AHMET,ÖZER MUSTAFA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
303. İzole eklem içi patolojiler humeral migrasyona ne dadar etkili
13. TUSYAD Kongresi 2016, İstanbul
AYANOĞLU TACETTİN,ÇETİNKAYA MEHMET,ATAOĞLU MUHAMMET BAYBARS,ÖZER MUSTAFA,BERKAY AHMET FIRAT,KANATLI ULUNAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
304. İzole bilateral 4 parmak brakimetakarpi
4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 2016, İzmir
BAŞBUĞ VEYSEL,ATILGAN NUMAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
305. İzole korokoid çıkıntı kırığı
4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 2016, İzmir
BAŞBUĞ VEYSEL,KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
306. Humerus cerrahi boyun psödoartrozu
4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 2016, İzmir
BAŞBUĞ VEYSEL,ATILGAN NUMAN,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
307. Masif posterosuperior rotator manşet yırtığı ile ilişkili omuz posterior dislokasyonu
4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri 2016, İzmir
BAŞBUĞ VEYSEL,KESİK KAYHAN,KESEBİR ENES,ÖZER MUSTAFA,TÜRKMEN FAİK,KAÇIRA BURKAY KUTLUHAN,KORUCU İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
309. Masif Onarılamaz Yırtıklar
9. Gazi Omuz Artroskopisi Kadavra Kursu
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
310. Total Anatomik Omuz Protezi
Omuz Akademi: Omuz Artroskopisi ve Artroplastisi Kadavra Uygulamaları Kursu
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe
311. Artroskopik Omuz Anatomisi
360 Derece Omuz: ustalarda omuz cerrahisinde güncel tedavi yaklaşım ipuçları
ÖZER MUSTAFA
Aktif
Türkçe