Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MUSTAFA ÖZER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

E-posta : mustafaozer@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Büyük veya masif rotator manşet yırtıklarının artroskopik tedavisinde tendon-kemik tamiri ile tendon-tendon ve tendon-kemik tamiri sonuçlarının karşılaştırılması
Tamamlandı
Aktif
2. Tibia distal kırıklarında intramedüller çivi ve kilitli anatomik plak uygulamalarının ameliyat anında, ameliyat sonrası erken dönem ve ameliyat sonrası geç dönem radyolojik olarak karşılaştırılması
Tamamlandı
Aktif