Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. MUSTAFA ÖZER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

E-posta : mustafaozer@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Artroskopik olarak onarılabilen masif rotator manşet yırtıklarındaki biseps patolojilerinin radyolojik ölçümlerle ilişkisi
NUMAN DUMAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2019