Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

PROF.DR. AHMET AKDEMİR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği Bölümü
Uçak Mühendisliği Anabilim Dalı

E-posta : aakdemir@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Ultra yoğun moleküler yapılı polietilen başlığın imalatı, balistik özelliklerinin incelenmesi
CAN CANDAN
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
1998
2. Küresel grafitli dökme demirde mikroyapının çatlak ilerleme davranışına etkisi
MEHMET TEKELİ
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Ana Bilim Dalı
Doktora
2002
3. Östemperlenmiş ferritik küresel grafitli dökme demirlerde kesme parametrelerinin işlemeye etkilerinin araştırılması
ŞAKİR YAZMAN
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2006
4. Tuz banyosunda nitrürlemenin AISI 4140 çeliği üzerindeki aşınmaya etkisi
ŞERAFETTİN EKİNCİ
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2005
5. Çelik tel takviyeli kır dökme demir kompozitlerin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin araştırılması
TOLGA TURAN
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2005
6. Alüminyum ekstrüzyon kalıp tasarımındaki kanal giriş formunun akış hızına etkilerinin simülasyon programı ile araştırılması
GÜVEN SEYFİ
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2005
7. Kompozit zırh imalat parametrelerinin terminal balistik özellikler üzerine etkileri
CAN CANDAN
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Doktora
2005
8. Düşük karbonlu çelik tel takviyeli kır dökme demir kompozitlerin mekanik özelliklerinin araştırılması
RECAİ KUŞ
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Doktora
2007
9. Ferritik küresel grafitli dökme demirlerde kaynak gücünün mekanik özelliklere etkilerinin araştırılması
AYKUT CANTEKİNLER
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2008
10. Çelik talaşı/silikon kompozit malzeme üretimi ve düşük hızlı darbe özelliklerinin deneysel incelenmesi
YUSUF ERDEM
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2010
11. Atık araç tekerlek lastiklerinde mikrodalga devulkanizasyon parametrelerinin lastiğin mekanik özelliklerine etkileri
FAZLİYE KARABÖRK
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Doktora
2012
12. Çelik / bronz talaş kompozitin üretimi ve mekanik özellikleri
HAKAN BURAK KARADAĞ
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Doktora
2012
13. Katı iyonik oksit yakıt hücreleri için nanokompozit üretimi ve karakterizasyonu
ŞENOL DURMUŞOĞLU
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Doktora
2012
14. Östemperlenmiş küresel grafitli dökme demirlerin aşınma davranışı
HÜSAMETTİN KUŞ
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2007
15. Elektro-eğirme yöntemiyle bor katkılı Bi2M3Co2 oksit, (M=Sr, Ca, Ba) termoelektrik nanokompozit üretimi ve karakterizasyonu
EMRE ÇINAR
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2013
16. Elektro-eğirme yöntemiyle nanofiber tabakalı hava filtresi üretimi ve performans testleri
MEHMET SELBES
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2013
17. Düşük hızlı darbe hasarlı filaman sarım hibrid boruların iç basınç altında yorulma davranışı
LOKMAN GEMİ
Selçuk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Doktora
2014
18. Vakum destekli el yatırma yöntemi ile üretilen Fe2O3 nano parçacık ilaveli tabakalı kompozitlerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
MAHMUT ÖZER
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2018
19. Çinko nanopartikül katkısının epoksi nanokompozitin mekanik ve AISI 304 paslanmaz çelik yüzeylerde antikorozif özelliklerine etkilerinin incelenmesi
MERVE APŞAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
20. TiC/AA2024 kompozitlerin mekanik alaşımlama yöntemiyle üretimi ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi
ABDULLAH YILMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2021
21. Epoksi kaplamaların nano çinko oksit partiküller ilavesiyle mekanik ve korozif özelliklerinin iyileştirilmesi
MEHMET KUBİLAY ASKERDEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2021