Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ABDULLAH YAZAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : ayazar@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Rare Disease: Encephalitis After Exanthem Subtium
3. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi
AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,TÜRE ESRA,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Ağır Kafa Tabanı Kırığı Olan Hastanın Yönetimi
16. Uluslararası Katılımlı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
AKIN FATİH,TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,KESEBİR FUNDA,METİN AKCAN ÖZGE,ERDİ MEHMET FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Ölümle Sonuçlanan Propafenon Zehirlenmesi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
1. Uluslararası ve 24. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi, Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi
AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,TÜRE ESRA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Karbon Monoksit Zehirlenmesinde Trombositİndekslerinin Prognostik Önemi
XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Ve X. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresiİ
AKIN FATİH,YORULMAZ ALAADDİN,YAZAR ABDULLAH,TÜRE ESRA,ERDEMİR ESMA,ERTEKİN BİRSEN,ACAR TARIK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Nadir bir olgu: Şoktaki Aplazia Kutis Konjenita Tanılı Hasta
Marmara Pediatri Kongresi, Pediatride Doğru Bilinen Yalnışlar
TÜRE ESRA,AKIN FATİH,ŞİMŞEK AYŞE,YAZAR ABDULLAH,YILMAZ DAĞLI HATİCE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Beyinde İnfarkta Yol Açan Oyun: Nefes Tutma Yarışı
Marmara Pediatri Kongresi, PediatrideDoğru Bilinen Yalnışlar
AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,TÜRE ESRA,ŞİMŞEK AYŞE,YILMAZ DAĞLI HATİCE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Çocuk Acilde Trisiklik Antidepresan Zehirlenmelerinde Lipit Emülsiyon Tedavi Deneyimimiz
23. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Pediatrik Hastalarda Direkt Laringoskopinin Video Laringoskopi İle Karşılaştırılması
15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. Pitriazis rosea tanısı koyulan bir olgu sunumu
International Rumi Pediatric Congress
TOPBAŞ NAİL,KARAAĞAÇ ONUR,TÜRE ESRA,KILIÇ AHMET OSMAN,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. The effect of attention deficit/hyperactivity disorder and other psychiatric disorders on thetreatment of pediatric diabetes mellitus
29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,AKÇA ÖMER FARUK,SELVER EKLİOĞLU BERAY,TÜRE ESRA,COŞKUN FATMA,ATABEK MEHMET EMRE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Özofagusa Takılan Yabancı cisim (Patates): Olgu Sunumu
16. Uluslararası Katılımlı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,TÜRE ESRA,AYAS ŞULE,YÜCEL AYLİN,APİLİOĞULLARI BURHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu: Olgu Sunumu
International Rumi Pediatric Congress
ŞİMŞEK AYŞE,TÜRE ESRA,AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,KILIÇ AHMET OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Olanzapine- associated Neuroleptic Malignant Syndrome. A case report
International Rumi Pediatric Congress (IRUPEC)
ÖZTÜRK KEZBAN,GÜVEN AHMET SAMİ,YAZAR ABDULLAH,ERDEN SEMİH,YILDIRIM ALPER,KILINÇ SALİHA,ÇAKSEN HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. THE miRNA PROFILE RELATED TO MUCOSAL FUNCTION AND IMMUNITY IN ROTAVIRUS GASTROENTERITIS
1st International Congress of Medical Sciences, and Biotechnology, Uşak, 2019
FEYZİOĞLU BAHADIR,GÖRKEM AYSUN,YAZAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. ADMA, a Useful Biomarker in CO-Poisoned Children?
International Rumi Pediatric Congress (IRUPEC)
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,SERT AHMET,TÜRE ESRA,TOPCU CEMİLE,YORULMAZ ALAADDİN,ERCAN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
17. Approach To Patıents Wıth Supraventrıcular Tachıcardıa Inpedıatrıc Emergency Clınıc
International Rumi Pediatric Congress (IRUPEC)
AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,TÜRE ESRA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. Geç Bulgu Veren Mantar Zehirlenmesi: Olgu Sunumu
International Rumi Pediatric Congress
AYDIN SEVİM BÜŞRA,TÜRE ESRA,KUZU ZEYNEP,ZENGER GÜL BERİL,AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,YÜCEL AYLİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Takipsiz Bir Fankoni Aplastik Anemili Hasta Vaka Takdimi
International Rumi Pediatric Congress
KILIÇ AHMET OSMAN,YILMAZ KADİR,TÜRE ESRA,AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. Travmatik Barsak Yaralanması
International Rumi Pediatric Congress
KILIÇ AHMET OSMAN,ÇELİK MURATHAN,TÜRE ESRA,AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,ABASIYANIK ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Lumbosakral Bölgede Şişlik İle Başvuran Atipik Henoch-Schönlein Purpurası Vakası
International Rumi Pediatric Congress
KİBAR BÜŞRA SULTAN,AYAS ŞULE,TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,METİN AKCAN ÖZGE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Akut Lenfoblastik Lösemi Tanılı Hastada Meropeneme Bağlı Gelişen Halüsinasyon ve Deliryum Tablosu
International Rumi Pediatric Congress (IRUPEC)
AY SALİH,TÜRE ESRA,COŞKUN ZEHRA NİHAN,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,ÇAKSEN HÜSEYİN,TOKGÖZ HÜSEYİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Siyalore Tedavisinde Tükürük Bezi Botulinum ToksinA Enjeksiyonu Deneyimimiz
8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,DÜNDAR MEHMET AKİF,BAKDIK SÜLEYMAN,PEKCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Çocuk Acil Servisinde Ultrasonografi Eşliğinde Periferik Damar Yolu Açma Deneyimimiz
16. Uluslararası Katılımlı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
TÜRE ESRA,AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
41. Nadir Bir Olgu: Konjenital Benign Mukozal Larenks Kisti
16. Uluslararası Katılımlı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,UĞURLU BETÜL,METİN AKCAN ÖZGE,PEKCAN SEVGİ,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
42. İmmün Supresyon ve Koreiform Hareketlerle Başvuran İki Propionik Asidemili Olgu
48. Milli Pediatri Kongresi
YAZAR ABDULLAH,AYDIN KÜRŞAD,EZGÜ FATİH,REİSLİ İSMAİL,ATILGAN GÜZEŞ EYLEM,GÜÇLÜ RIDVAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
43. Neonatal Kandida Sepsisinde Ender Bir Tutulum Kandida Peritoniti
48.Milli Pediatri Kongresi
ÜNAL EKREM,YAZAR ABDULLAH,YORULMAZ ALAADDİN,ELMACI MİTHAT,EMİROĞLU MELİKE,KOÇ HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
44. Kleidokraniyal Displazi Olgu Sunumu
49. Milli Pediatri Kongresi
YAZAR ABDULLAH,PİRGON MUSTAFA ÖZGÜR,SERT AHMET,ATABEK MEHMET EMRE,ERKUL İBRAHİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
45. Spondilo Epifizer Displazi Konjenita Nadir Bir İskelet Dispilazisi
49. Milli Pediatri Kongresi
SERT AHMET,PİRGON MUSTAFA ÖZGÜR,YAZAR ABDULLAH,ATABEK MEHMET EMRE,ERKUL İBRAHİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
46. Sefazolin Kullanımı Sonrası Gelişen Pseudomembranöz Kolit
53. Milli Pediatri Kongresi
YAZAR ABDULLAH,DEMİR BAHAR,AYRANCI NURİYE,KILIÇASLAN CENGİZ,KILIÇASLAN MURAT,SERT AHMET,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. Herpes Ensefaliti, Tanı ve Tedavi Bir Olgu Sunumu
13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,KUTLU SERKAN,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
48. Mortal Seyreden, Nadir Rastlanilabilecek İlginç Bİr Üst GİS Kanaması Nedeni Oyuncak Bebek Ayakkabısı Yutma
13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,YÜCEL ALAN AYLİN,KİBAR BÜŞRA SULTAN,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. Klostridyal Miyonekroz (Gazlı Gangren): Olgu Sunumu
15. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
50. Nadir bir olgu: Solunum Yetmezliğine Sebep Olan Subglottik İnfantil Hemanjiom
Marmara Pediatri Kongresi
YAZAR ABDULLAH,YILMAZ DAĞLI HATİCE,AKIN FATİH,TÜRE ESRA,ŞİMŞEK AYŞE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
51. Yenidoğanda Tansiyon Pnömotoraks ile Koplike olan Konjental Kist Hidatik Adenomatoi
53. Milli Pediatri Kongresi
EREN ESRA,SERT AHMET,YAZAR ABDULLAH,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. Yaygın Dermatitle Başvuran Sekiz Aylık İnfantta Akrodermatitis Enteropatika
53. Milli Pediatri Kongresi
ÇELİK AYŞE YASEMİN,SERT AHMET,YAZAR ABDULLAH,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
53. Neonatal Dönemde Saptanan Tip 4 RTA
53. Milli Pediatri Kongresi
DEMİR BAHAR,EREN ESRA,SERT AHMET,KÜÇÜK HALİL İBRAHİM,YAZAR ABDULLAH,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
54. Geç Çocukluk Çağında Saptanan Bilateral Konjental Kistik Adenomatoid Malformasyon
53. Milli Pediatri Kongresi
DEMİR BAHAR,SERT AHMET,ÇELİK AYŞE YASEMİN,BİLGİN HÜSEYİN,YAZAR ABDULLAH,PİRGON MUSTAFA ÖZGÜR,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
55. Çocukluk Çağında Fahr Sendromu
53. Milli Pediatri Kongresi
EREN ESRA,AKIN FATİH,SERT AHMET,YAZAR ABDULLAH,AYRANCI NURİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. Trombositopeni İle Seyreden Edward Sendromlu Bir Olgu
48. milli Pediatri Kongresi
UÇAR CANAN,YAZAR ABDULLAH,ÇALIŞKAN ÜMRAN,DURAKBAŞI GÜL,ZAMANİ AYŞEGÜL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. Çocukluk Çağında Gögüs Ağrısı ile Başvuran Aort Koarktasyonu, Aort anevrizması, Mul
50. Milli pediatri kongresi
ÇİMEN ÖMER,DOĞAN MUSTAFA,ÇİMEN DERYA,YAZAR ABDULLAH,KÜÇÜKKELEŞ HEDİYE,BAYSAL TAMER,ORAN BÜLENT,KARARSLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
58. Sünnet Komplikasyonuna Bağlı Gelişen Üretral Mea Darlığı ve Obstruktif Üropati 2
48. Milli Pediatri Kongresi
ELMACI MİDHAT,SAĞLAM İLHAMİ,PİRGON MUSTAFA ÖZGÜR,YAZAR ABDULLAH,YORULMAZ ALAADDİN,ÖZEL AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. Evaluation of Forensic Cases Admitting to Pediatric Emergency Clinic
14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,TÜRE ESRA,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
61. Hidrokarbon Aspirasyonu Sonucu Gelişen Kimyasal Pnömoni Tedavisinde Sürfaktan
15. Çocuk Acil Yoğum Bakım Kongresi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
62. Yüksek Doz Kolşisin Kullanımına Bağlı Tübulointerstisiyal Nefrit
15. Çocuk Acil Yoğum Bakım Kongresi
AKIN FATİH,TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
63. Akut Semptomatik Meckel Divertikülü Yönetimi: Olgu sunumu.
15. Çocuk Acil Yoğun Bakım Kongresi
YAZAR ABDULLAH,AYDIN SEVİM BÜŞRA,TÜRE ESRA,AKIN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
64. Posterıor Reversıble Encephalopathy Syndrome Experıence At A Pedıatrıc Intensıve Care Unıt
4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
65. Evaluatıon Of Left Ventrıcular Functıons By ConventıonalEchocardıography And Tıssue Doppler Imagıng In Chıldren WıthRheumatıc Mıtral Regurgıtatıon
4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi
YAZAR ABDULLAH,KARARSLAN SEVİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
66. Pediatrik Trakeostomili Hastaların Takibindeki Klinik Deneyimlerimiz
Çocuk Göğüs Hastalıkları 1. Kongresi
KİBAR BÜŞRA SULTAN,PEKCAN SEVGİ,ENERGİN VESİLE MELTEM,YAZAR ABDULLAH,KİBAR ERTUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
67. Çocuk Acil Servisine Başvuran Suicid Vakalarının Değerlendirilmesi
Acil Tıp Uzmanları Derneği Kapadokya Toksikoloji Sempozyumu
YAZAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
73. Noninvasive Mechanical Ventilation Experience in a Pediatric Emengency Clinic
14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
YAZAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
74. Akut Bronşiolit Tedavisinde Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijen Tedavisi
Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,PEKCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
76. Siyalore Tedavisinde Tükürük Bezi Botulinum ToksinA Enjeksiyonu Deneyimimiz
8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,DÜNDAR MEHMET AKİF,BAKDIK SÜLEYMAN,PEKCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
77. Sebebi Bilinmeyen Fulminan Karaciğer Yetmezliği ve Karaciğer Nakli
Marmara Pediatri Kongresi, Pediatride Doğru Bilinen Yanlışlar
ŞİMŞEK AYŞE,TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,YILMAZ DAĞLI HATİCE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
78. Çakmak Gazı İnhalasyonu Sonucu Ölüm: Olgu Sunumu
14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
AKIN FATİH,TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
79. Retrospective Evaluation of 47 Patients with Gastrointesinal Bleeding in Pediatric Emergency Clinic
14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
80. Valproik Asit Tedavisinin Neden Olduğu Priapizm
14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
81. Our Experience of Hyperosmolar Treatment in Patients with Traumatic Brain Injury in Pediatric Intensive Care Unit
14. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress
YAZAR ABDULLAH,TÜRE ESRA,AKIN FATİH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
84. Çocuk Hastada Nadir Bir Göğüs Ağrısı Nedeni: Spontan Pnömomediastinum
XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
YAZAR ABDULLAH,TÜRE ESRA,AKIN FATİH,PEKCAN SEVGİ,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
85. Nadir Bir Olgu: Kabuki Make-Up Sendromu
XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X.Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,ZAİMOĞLU AYŞE GÜL,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
86. Mean Platelet Volume And Neutrophıl To Lymphocyte Ratıo May Beused As Predıctors In Febrıle Seızures
3. Erciyes Pediatri Kış Kongresi
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,TÜRE ESRA,ÇAKSEN HÜSEYİN,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
87. Effects Of Isolated Vıral Pathogens And Treatment Strategıes On TheCourse Of Acute Bronchıolıtıs
3. Erciyes Pediatri Kış Kongresi
AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,ARSLAN ŞÜKRÜ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
89. Solunum Sıkıntısı Nedeniyle Entübe Edilen Bir İnfantta Nadir Bİr Neden Lipom
13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,YILMAZ FEVZETTİN,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
90. Çocuk Acile Status Epileptikus İle Başvuran PRES ' li Bir Olgu
13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,YILMAZ MUSTAFA SAİT,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
91. Karın Ağrısı ve Kusma İle Başvuran, Lober Pnömoni Görüntüsü Bulunan Bİr Olguda Beklenmedik Tanı Diyafragma Hernisi
13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
ODABAŞ DURSUN,GÖZÜN GÖKHAN,AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
92. İleri Derece Rabdomiyolizle Seyreden Crush Sendromlu Bir Olgu, CPK: 1500000u/L !
13. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,GÖZÜN GÖKHAN,ODABAŞ DURSUN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe