Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ABDULLAH YAZAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : ayazar@erbakan.edu.tr
Makaleler
1. Parental Anxıety Levels Of Patıents Admıtted To Pedıatrıc Emergency Clınıc Due To Febrıle Convulsıon
TÜRE ESRA,KILIÇ AHMET OSMAN,UZUN NECATİ,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH
Uluslararası
Hakemli
2020
2. Evaluation of Clinical and Demographical Characteristics of the Patients Who Admitted to Pediatric Emergency Department of a University Hospital
TÜRE ESRA,ERARSLAN ERDAL,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,ODABAŞ DURSUN
Ulusal
Hakemli
2020
3. High-flow Nasal Cannula is Superior to Standard Face-Mask Oxygen Therapy in Viral Bronchiolitis
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,PEKCAN SEVGİ
Uluslararası
Hakemli
2020
4. A Rare Complication during Salmonella sp. Infection in a 4-Year-Old Child: Acute Pancreatitis
KILIÇ AHMET OSMAN,AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,ÇOKBİÇER ABDÜLKERİM,DOĞAN METİN,ENERGİN VESİLE MELTEM
Uluslararası
Hakemli
2021
5. Localized Pulmonary Interstitial Emphysema Which Occurred After Non-invasive Mechanical Ventilatory Support
TÜRE ESRA,ILDIR HAKAN,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,PEKCAN SEVGİ
Ulusal
Hakemli
2020
6. Simulation based endotracheal intıbation for residents of Pediatrics
KILIÇ AHMET OSMAN,TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,REİSLİ İSMAİL
Uluslararası
Hakemli
2020
7. Determining the Infectious Pathogens and Their Resistance to Antibiotics in a Pediatric Intensive Care Unit
AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,DOĞAN METİN
Uluslararası
Hakemli
2018
8. Mean Platelet Volume and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio May Be Used as Predictors in Febrile Seizures
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,TÜRE ESRA,ÇAKSEN HÜSEYİN,ODABAŞ DURSUN
Uluslararası
Hakemli
2018
9. A relationship between subclinical hypothyroidism and hematologic parameters in patients with Down Syndrome
YAZAR ABDULLAH,YORULMAZ ALAADDİN,TÜRE ESRA,AKIN FATİH,SERT AHMET
Uluslararası
Hakemli
2018
10. Our Experience of Hyperosmolar Treatment in Patients with Traumatic Brain Injury in Pediatric Intensive Care Unit
YAZAR ABDULLAH,TÜRE ESRA,AKIN FATİH
Ulusal
Hakemli
2018
11. Retrospective Evaluation of 214 Cases With Down Syndrome
AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,TÜRE ESRA
Ulusal
Hakemli
2018
12. Çocuk Hastalarda Nadir Bir Göğüs Ağrısı Nedeni: Spontan Pnömomediastinum
YAZAR ABDULLAH,TÜRE ESRA,AKIN FATİH,PEKCAN SEVGİ,ODABAŞ DURSUN
Ulusal
Hakemli
2018
13. Is Asymmetric Dimethylarginine a Useful Biomarker in Children With Carbon Monoxide Poisoning?
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,SERT AHMET,TÜRE ESRA,TOPCU CEMİLE,YORULMAZ ALAADDİN,ERCAN FATİH
Uluslararası
Hakemli
2019
14. Prognostic Importance of Thrombocyte Indices in Children with Carbon Monoxide Poisoning
AKIN FATİH,YORULMAZ ALAADDİN,YAZAR ABDULLAH,TÜRE ESRA,ERDEMİR ESMA,ERTEKİN BİRSEN,ACAR TARIK
Uluslararası
Hakemli
2019
15. Çocuk Acil Kliniğine Gelen Gastrointestinal Kanamalı 47 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH
Ulusal
Hakemli
2017
16. Sodium Valproate and Levetiracetam Treatment in Children: Their Effects on Serum Paraoxonase/ Arylesterase Activities
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH
Uluslararası
Hakemli
2020
17. Distribution of respiratory viral agents in patients being followed-up in our pediatric emergency department Çocuk Acil Kliniğimizde Takip Edilen Hastalarda Solunum Yolu Viral Etkenlerin Dağılımı
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH
Uluslararası
Hakemli
2019
18. Nadir Bir Olgu: Eksantem Subitum Sonrası Ensefalit
AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,TÜRE ESRA,ODABAŞ DURSUN
Ulusal
Hakemli
2017
19. Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Adli Vakaların Değerlendirilmesi
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,TÜRE ESRA,ODABAŞ DURSUN
Uluslararası
Hakemli
2017
20. Severe Staphylococcal Scalded Skin Syndrome Following Purulent Conjunctivitis
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH
Uluslararası
Hakemli
2017
21. Clinical importance of platelet indexes in children diagnosed with Ig-A vasculitis (Henoch-Schönlein Purpura) in children’s emergency clinic
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH
Uluslararası
Hakemli
2018
22. Kronik Hasta Çocuklara Bakım Verenlerinin Bakım Verme Yükünün Değerlendirilmesi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,AYDIN ADEM
Ulusal
Hakemli
2018
23. A Rare Cause of Meningitis: Lactobacillus Casei
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,TÜRE ESRA,DOĞAN METİN
Ulusal
Hakemli
2018
24. How Should We Measure Body Temperature in the Pediatric Emergency Department? Which One Is the Most Accurate?
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH
Uluslararası
Hakemli
2019
25. The effect of attention deficit/hyperactivity disorder and other psychiatric disorders on the treatment of pediatric diabetes mellitus
YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,AKÇA ÖMER FARUK,SELVER EKLİOĞLU BERAY,TÜRE ESRA,COŞKUN FATMA,ATABEK MEHMET EMRE
Uluslararası
Hakemli
2019
26. Nadir Bir Olgu: Kabuki Make-Up Sendromu
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,AKIN FATİH,ZAİMOĞLU AYŞE GÜL,ODABAŞ DURSUN
Ulusal
Hakemli
2017
27. Retrospective Evaluation of Return Visits to the Paediatric Emergency Department
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH
Uluslararası
Hakemli
2020
29. Konya İlinde 6-18 Yaş Arası Çocuklarda Obezite Sıklığı
YAZAR ABDULLAH,KILIÇASLAN MURAT,AKIN FATİH,ARSLAN ŞÜKRÜ
Ulusal
Hakemli
2019
33. İnfantlarda Görülen Kalsiyum Yüksekliğinin D Vitamini ile İlişkisi
YAZAR ABDULLAH,ŞAMLIĞLU FATMA,AKIN FATİH,ARSLAN ŞÜKRÜ
Ulusal
Hakemli
2018
35. Akut Bronşiyolitte İzole Edilen Viral Patojenlerin ve Uygulanan Tedavi Yöntemlerinin Hastalığın Seyrine Etkisi
AKIN FATİH,YAZAR ABDULLAH,ARSLAN ŞÜKRÜ
Ulusal
Hakemli
2017
36. Cerebral venous sinus thrombosis in an adolescent with Ewing sarcoma
ÜNAL EKREM,YAZAR ABDULLAH,KÖKSAL YAVUZ,ÇALIŞKAN ÜMRAN,PAKSOY YAHYA,KALKAN ERDAL
Uluslararası
Hakemli
2008
37. An unusual cause of fever in a neonate: Influenza A (H1N1) virus pneumonia
SERT AHMET,YAZAR ABDULLAH,ODABAŞ DURSUN,BİLGİN HÜSEYİN
Uluslararası
Hakemli
2010
38. The Importance of Troponın-I As A Predıctor of Cardıac Injury Caused By Carbon Monoxıde Poısonıng
ÜNAL EKREM,YAZAR ABDULLAH,ORAN BÜLENT
Uluslararası
Hakemli
2008
39. Identification of respiratory viral infection agents by multiplex real-time PCR among children hospitalized for community-acquired pneumonia in Konya province
SERT AHMET,ODABAŞ DURSUN,KEŞLİ RECEP,BİLGİN HÜSEYİN,AYPAR EBRU,EMİROĞLU MELİKE,YAZAR ABDULLAH,KURTOĞLU MUHAMMED GÜZEL,AKIN FATİH
Ulusal
Hakemli
2012
40. Evaluation of left ventricular functions by conventional echocardiography and tissue Doppler imaging in children with rheumatic valve disease
YAZAR ABDULLAH,KARARSLAN SEVİM
Uluslararası
Hakemli
2018
41. Akur Romatizmal Ateşli Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
KARARSLAN SEVİM,ORAN BÜLENT,BAŞPINAR OSMAN,BAYSAL TAMER,YAZAR ABDULLAH
Ulusal
Hakemli
2003
49. Efficacy of a diazepam at preventing febrile seizure recurrence after febrile illness
SERT AHMET,YAZAR ABDULLAH,ODABAŞ DURSUN
Uluslararası
Hakemli
2010
50. Akut İnfantil Hemorajik Ödem; İki Olgu Sunumu
SERT AHMET,YAZAR ABDULLAH,ODABAŞ DURSUN,ÇELİK AYŞE YASEMİN
Ulusal
Hakemli
2013