Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ABDULLAH YAZAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : ayazar@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Akut Bronşiolitli Hastalarda Paraoksanaz ve Arilesteraz Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi
Tamamlandı
Aktif
2. Akut Bronşiolitli Hastalarda Paraoksanaz ve Arilesteraz Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi
Çocuk Acile Başvuran Akut Bronşiolitli Hastalar
Tamamlandı
Aktif
3. Henoch Schonlein Purpuralı Çocuklarda Böbrek Biyobelirteçlerinin Erken Renal Hasarın Tespitindeki Rolü
Çocuk Acile Başvuran Henoch Schonlein Purpuralı Çocuklarda Böbrek Hasarı
Tamamlandı
Aktif