Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. ABDULLAH YAZAR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : ayazar@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
2. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk acile başvuran hastaların klinik ve demografik özelliklerinin belirlenmesi
ERDAL ERARSLAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2018
3. Çocuk acil polikliniğine başvuran akut gastroenterit vakalarının değerlendirilmesi
HUSSEIN M.H. ATWAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020