Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ İLKAY ÖZER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

E-posta : iozer@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Bireylerin Güneşten Korunma İle İlgili Bilgi, Tutum Ve AlışkanlıklarınınDeğerlendirilmesi
Hastalıkta ve Sağlıkta Dermatoloji Kongrei
ÖZER İLKAY,Yıldırım Duygu İlke
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Bireylerin Güneşten Korunma İle İlgili Bilgi, Tutum Ve AlışkanlıklarınınDeğerlendirilmesi
Hastalıkta ve Sağlıkta Dermatoloji Kongrei
ÖZER İLKAY,Yıldırım Duygu İlke
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Bireylerin Güneşten Korunma İle İlgili Bilgi, Tutum Ve AlışkanlıklarınınDeğerlendirilmesi
Hastalıkta ve Sağlıkta Dermatoloji Kongrei
ÖZER İLKAY,Yıldırım Duygu İlke
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Bir Psoriasis Komorbiditesi Olarak: “Sigara” Ne Kadar Biliniyor? Ne KadarEtki Ediyor?
13. ÇukurovaDermatoloji GünleriDermatolojide Tedavi - 4
ÖZER İLKAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Ehlers-Danlos Syndrome
International Dermatology Dermatopatology Esthetics Academy (IDEA) Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. Büyük taklitçi kutanöz sarkoidoz
24. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu 2019
IŞIK BEGÜM,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,TEMİZ SELAMİ AYKUT,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. Cutaneous Mucinosis With Characteristic Lion Face Appearance
3rd Indercos National DermatologyCosmetology Congress with International Participant
TEMİZ SELAMİ AYKUT,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
21. Seboreik Dermatit Olgularında 2D / 4D Parmak Oranlarının Değerlendirilmesi
28. Ulusal Dermatoloji Kongresi
ÖZER İLKAY,TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER SÜMEYYE,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Mikrokistik Bazal Hücreli Karsinom ve Dermatoskopisi
28. Ulusal Dermatoloji Kongresi
TEMİZ SELAMİ AYKUT,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. Hidroksiklorokin ile Tedavi Edilen Yüz Yerleşimli Kutanöz Sarkoidoz
28. Ulusal Dermatoloji Kongresi
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,GÜLPER UĞUR,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Gardner-Diamond Belirtisi mi Gardner-Diamond Sendromu mu?
28. Ulusal Dermatoloji Kongresi
TEMİZ SELAMİ AYKUT,KÜÇÜK ADEM,ÖZER İLKAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Metotreksat kullanımına bağlı gelişen püstüler ilaç reaksiyonu olgusu
3. ULUSAL PSORİASİS SEMPOZYUMU
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Sağ Ayak Medial Yerleşimli Bir Liken Planus Olgusu
23. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu
TEMİZ SELAMİ AYKUT,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. A Case Of Cystic Basal Cell Carcinoma Originate From Nose
3rd Indercos National DermatologyCosmetology Congress with International Participant
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
28. Cutaneous Paradoxical Adverse Reaction: Granuloma Annulare Following Tumor Necrosis Factor-Alpha Inhibitors Treatment.
2nd International Dermatology and Cosmetology Congress
DURMAZ KORAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
29. Papular mucinosis: A case Report
2nd International Dermatology and Cosmetology Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. Çocuk Olguda Kutanöz Layşmanyazis
14. Ege Dermatoloji Günleri
IŞIK BEGÜM,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,ÖZDEMİR ASLIHAN,TEMİZ SELAMİ AYKUT,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
31. Graft-versus-host Disease Following Autologous Stem Cell Transplantation for Multiple Myeloma
International Dermatology Dermatopatology Esthetics Academy (IDEA) Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,OLTULU PEMBE,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
32. Sweet Syndrome Case Associated with Myelodysplastic Syndrome
International Dermatology Dermatopatology Esthetics Academy (IDEA) Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,IŞIK BEGÜM,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
33. Lichen Sclerosus et Atrophicus Case Treated with Topical Pimecrolimus
International Dermatology Dermatopatology Esthetics Academy (IDEA) Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,TANIR SÜMEYYE,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
34. Hirudoterapiye Bağlı Kutanöz Psödolenfoma
27. Ulusal Dermatoloji Kongresi
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. Cutaneous vasculitis after Radiotherapy: Case Report
27th EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) Congress - Paris
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,KANYILMAZ GÜL,ATASEVEN ARZU,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
36. A rare side effect after systemic isotretinoin treatment seronegative artritis in hand joints
27th EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) Congress - Paris
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,KÜÇÜK ADEM
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
37. Localized Annular Lichen Planus on Left Foot
2nd International Dermatology and Cosmetology Congress
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
38. Konya İli Huzurevi Sakinlerinde Görülen Dermatolojik Hastalıkların Prevalansı
12. Ege Dermatoloji Günleri
ÖZER İLKAY,TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Entakavir Kullanımına Bağlı Büllöz Fiks İlaç Erüpsiyonu
26. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,CİHAN SULTAN GAMZE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. Stafilokoksik Haşlanmış Deri Sendromu Olgu Sunumu
26. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,CİHAN SULTAN GAMZE,ATASEVEN ARZU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
41. Soliter Anjiokeratom
26. ULUSAL DERMATOLOJİ KONGRESİ
CİHAN SULTAN GAMZE,ÖZER İLKAY,TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
42. Erythema Multiforme as a Suspicion for Diagnosis of Connective Tissue Disease: Rowell Syndrome
3rd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS)
TANIR SÜMEYYE,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,TEMİZ SELAMİ AYKUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
43. Refractory Urticarial Vasculitis to Responsive Methotrexate
3rd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS)
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,FINDIK SIDDIKA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
44. Unexpected Localization of Tuberculosis Cutis Verrucosa: Case Report
3rd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS)
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,AVUNDUK MUSTAFA CİHAT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
45. Çocuk Hastalıkları Birimlerinden Dermatoloji Polikliniğine Gelen Konsültasyon Olgularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
23. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
DAYE MUNİSE,TEMİZ SELAMİ AYKUT,DURDURAN YASEMİN,BALEVİ ŞÜKRÜ,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
46. Sol Ayak Yerleşimli Ekrin Poroma
27. Ulusal Dermatoloji Kongresi
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,KILINÇ FAHRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. Lichen striatus at unusual location an adult
3nd INDERCOS National Dermatology Cosmetology Congress with International Participants
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
48. Allopurinol induced DRESS syndrome: a case report
2nd International Dermatology and Cosmetology Congress (INDERCOS 2017)
SAYIN SULTAN GAMZE,DURSUN RECEP,UÇAR RAMAZAN,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
49. Otoeritrosit Sensitizasyon Sendromlu Bir Olgu Sunumu
23. Prof. A. Lütfü Tat Sempozyumu
DURMAZ KORAY,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,DEMİR ALİ
Aktif
Türkçe
50. Tedavilere Dirençli Generalize Verru Olgusunun Sistemik İsoretinoin ile Tedavisi
23. Prof.Dr.A. Lütfü Tat Sempozyumu
TEMİZ SELAMİ AYKUT,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
51. CUTANEOUS BULLAE AS A RESULT OF CARBON MONOXIDE INTOXICATION IN TWO MARRIED PATIENTS
2nd INDERCOS Congress
DURMAZ KORAY,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DURSUN RECEP,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
52. A case of subcorneal pustular dermatosıs no assocıated wıth gammopathy succesfully treated wıth acıtretın and narrowband uvb.
2nd INDERCOS Congress
DURMAZ KORAY,ATASEVEN ARZU,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,OLTULU PEMBE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
53. ERYTHEMA ANNULARE CENTRIFUGUM ASSOCIATED WITH COLON CANCER: A CASE REPORT
2nd INDERCOS Congress, Istanbul/TURKEY
DURMAZ KORAY,ÖZER İLKAY,GÜLOĞLU FULYA,OLTULU PEMBE,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
54. Kapesitabin Kullanımına bağlı gelişen el ayak Sendromu
23.Prof.Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu
DURMAZ KORAY,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY,DAYE MUNİSE
Aktif
Türkçe
55. Vezikülobüllöz mikozis fungoides: olgu sunumu.
27. Ulusal patoloji Kongresi
OLTULU PEMBE,YAPAR ZELİHA,DURSUN RECEP,ÖZER İLKAY,FINDIK SIDDIKA,KILINÇ FAHRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
56. Liken Planus pigmentozus inversus: bir olgu
12. Ege dermatoloji günleri
ÖZER İLKAY,OLTULU PEMBE,ATASEVEN ARZU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
57. The dermoscopic patterns and evolution of acquired melanocytic nevi in pediatric age group
13. EADV Spring Symposium 2016
ÖZER İLKAY,ÖZTAŞ MURAT ORHAN,ADIŞEN ESRA,GÜRER MEHMET ALİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
58. Akne vulgariste isotretinoin tedavisinin insülin direnci ve adipositokin düzeyi üzerine olan etkisi
26. Ulusal Dermatoloji Kongresi
Soyuduru Gonca,ADIŞEN ESRA,ÖZER İLKAY,AKSAKAL AHMET BURHAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. Akne vulgarisli hastalarda isotretinoin kullanımının tiroid fonksiyonları ve lipid profiline etkisi
11. Ege Dermatoloji Günleri
ÖZER İLKAY,ATASEVEN ARZU,cik dikilitaş meltem,Saylam Kurtipek Gülcan
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe