Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ İLKAY ÖZER

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

E-posta : iozer@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Psöriasis hastalarında obezite ilişkili melanokortin 4 reseptör gen mutasyonunun araştırılması ve bunun hastalığın başlangıç dönemi ve hastalık şiddeti ile ilişkisinin incelenmesi
ASLIHAN ÖZDEMİR
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hast. Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2019