Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ GÜZİDE KARAKUŞ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi Bölümü
Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

E-posta : gkarakus@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. An SME Examination on the Effect of Transition to Automation Systems on Production Performance
ISPR 2020 - Digital Conversion on the Way to Industry 4.0
KARAKUŞ GÜZİDE,Öztürk Saliha,Güldoğan Ayşenur
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Hata Türü Etkileri Analizi (HTEA): Bir Yer Hizmetleri İşletmesi Uygulaması
The 4th International Aviation Management Conference - INTAVIC
KARAKUŞ GÜZİDE,Altın Kübra ECEM,Güner Sümer
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Ürün İzlenebilirliğinde RFID Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
1st International Symposium on İmplementations of Digital Industry and Management of Digital Transformation 2019
KARAKUŞ GÜZİDE,Güneş Kasım,Acar Ahmet
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Endüstriyel Robot Kol Kullanımının Üretim Prosesine Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma
1st International Symposium On ImplementationsOf Digital Industry And Management Of Digital Transformation 2019
KARAKUŞ GÜZİDE,Karakuş Feridun
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi Kurulum Süreci: Döküm İşletmesi Örneği
International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES - ICOAEF
KARAKUŞ GÜZİDE,GÜNEŞ KASIM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Analysis of Master and PhD Thesises on Aviation Management in Turkey Which Condusted Between the Year of 1998 and 2017
3RD INTERNATIONAL CONGRESS ONSOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES - 15 - 19 November 2017 - Athens, Greece
KARAKUŞ GÜZİDE,KARŞIGİL EMRE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. Ülkemizde Yüksek Öğretimde Havacılık Yönetimi Eğitimi Kontenjanları Üzerine Bir Araştırma
UHAT-2017 / IV. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi
KARAKUŞ GÜZİDE,POLAT LEYLA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. Türkiye’xxde Hizmet Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi Alanında Yapılan Çalışmaların ve Bu Çalışmalarda İncelenen Temaların Analizi
7th International Conference on Business Administration (icba7th2018)
KARAKUŞ GÜZİDE,ALICI ABDULKADİR,DURAK MEHMET ŞAHİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Türkiye’de 2003-2017 Yılları Arasında Yeşil Yönetim Alanında Yapılan Lisans Üstü Tezlerin ve Bu Tezlerde İncelenen Temaların Analizi
VI. KOP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
KARAKUŞ GÜZİDE,ERDİRENÇELEBİ MERAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. The Role of IoT on Production of Services: A Research on Aviation Industry
The International Symposium for Production Research 2018 (ISPR2018)
KARAKUŞ GÜZİDE,KARŞIGİL EMRE,POLAT LEYLA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Approach of Medıum-Sized Industry Enterprıses to Industry 4.0 a Research in Konya
The International Symposium for Production Research 2018 (ISPR2018)
POLAT LEYLA,KARAKUŞ GÜZİDE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. Yerel Yönetimlerde Sosyal Inovasyon: Örnek Olay İncelemeleri
ULUSLARARASIYEŞİL BAŞKENTLER KONGRESİ
KARAKUŞ GÜZİDE,POLAT LEYLA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe