Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SÜLEYMAN BAKDIK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı

E-posta : sbakdik@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Prostat kanserinde multiparametrik manyetik rezonans görüntüleme
AVRASYA ÜROONKOLOJİ DERNEĞİ MULTİDİSİPLİNER ÜROONKOLOJİ TOPLANTISI
BAKDIK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. The contribution of the palmaris longus muscle to the strength of wrist flexion and extension
The WCO-IOF-ESCEO
KARAHAN ALİ YAVUZ,BAKDIK SÜLEYMAN,ÖZEN KEMAL EMRE,ARSLAN SERDAR,YILDIRIM PINAR,ÖNCÜ FATİH,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. İntrakraniyal Anevrizmanın Endovasküler Tedavisinde Sevofluran Anestezisinin Hemodinamik ve Serebral Arter Çaplarına Etkisi
TARK 2020
ARICAN ŞULE,BAKDIK SÜLEYMAN,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL,KOÇ OSMAN,TAVLAN AYBARS,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. 4 mm’xxlik Testis Tümöründe Ultrason Eşliğinde İşaretleme ile Organ Koruyucu Cerrahi
9th Euroasian Uro-Oncology Congress
TAŞKAPU HAKAN HAKKI,SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ECER GÖKHAN,KILINÇ MUZAFFER TANSEL,BAKDIK SÜLEYMAN,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. Assessment of ultrasonographic sizes of median and ulnar nerves and association with anthropometric measurements
X INTERNATIONAL SYMPOSIUMON CLINICAL ANATOMY
KARAHAN ALİ,ARSLAN SERDAR,ÖZEN KEMAL EMRE,ÖNCÜ FATİH,BAKDIK SÜLEYMAN,ÇİÇEKÇİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Intrahepatik cholangiocarcinoma: Percutaneous hepatocholangioscopic biopsy
World Congress of Gastroenterology
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,BAKDIK SÜLEYMAN,KÜÇÜKKARTALLAR TEVFİK,ATICI AHMET,ECER GÖKHAN,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. Carotid Artery Screening With Doppler Ultrasonography in Coronary Bypass Candidates: is ist Necessary?
THE 59TH İNTERVENTİONAL CONGRESS OF THE EUROPİAN SOCİETY FOR CARDİOVASCULAR
DARÇIN OSMAN TANSEL,ZOR M H,ŞAHSUVAR M O,BAKDIK SÜLEYMAN,BEKMEZCİ MURAT,SÜRER S,TURAN Y,YAY K
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. Use of Alcohol As a Scolicidal and Sclerosing Agent In Percutaneous Treatment of Hydatid Liver Disease In Pediatric Patients Mid Long Term Results
RSNA
ÖNCÜ FATİH,ASLAN SERDAR,BAKDIK SÜLEYMAN,TOLU İSMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. Çocuklarda Parapnömonik Effüzyon Sonrası Komplike Ampiyem
1. RUMİ PEDİATRİ KONGRESİ, IRUPEC 2019 VE 3J PROJECT KONGRESİ
ABDULKERİM ÇOKBİÇER,METİN AKCAN ÖZGE,PEKCAN SEVGİ,BAKDIK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Ectopic Cushing Syndrome Due to ACTH Secreting Atypic Thymic Carcinoid Tumor
CHEST 2016: American College of Chest Physicians Annual Meeting
DURAN CEVDET, EREN KARANİS MERYEM, BAKDIK SÜLEYMAN, ARSLAN UYSALER, ÇALIK MUSTAFA, ÇALIK SANİYE GÖKNİL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
11. A Chronic Eosinophilic Pneumonia Case With Pleural Involvement
CHEST 2013: American College of Chest Physicians Annual Meeting
Bekci Taha Tahir, BAKDIK SÜLEYMAN, YAVŞAN DURDU MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. Meandering Pulmonary Vein: Very Rare Incidental Finding
CHEST 2014: American College of Chest Physicians Meeting
AYGÜN MURAT SERHAT, ÇALIK MUSTAFA, BAKDIK SÜLEYMAN, AYGUN FULDEN, ÇALIK SANİYE GÖKNİL, Bekci Taha Tahir, ESME HIDIR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
67. Multipl Hepatolitiasisli Hastalarda Minimal Dilatasyonlu Perkütan Hepatolitotomi ile TaşTedavisi.
21.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ VE 16. CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
BELVİRANLI MEHMET METİN,AKSOY FARUK,ÖZTÜRK AHMET,SÖNMEZ MEHMET GİRAY,YILDIRIM MEHMET AYKUT,BAKDIK SÜLEYMAN,KÜÇÜKKARTALLAR TEVFİK,ERİKOĞLU MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
68. New surgical technique applied with urological instruments in multiple hepatolithiasis: Ultra-mini percutaneous hepatolithotomy (First three cases)
36th World Congress of Endourology (WCE)
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ÖZTÜRK AHMET,BAKDIK SÜLEYMAN,ECER GÖKHAN,GÖGER YUNUS EMRE,ÖZKENT MEHMET SERKAN,AKSOY FARUK,BELVİRANLI MEHMET METİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
69. Hepatoselüler kanserde tanı ve lokal tedaviler
KONYA MULTİDİSİPLİNER ONKOLOJİ SEMPOZYUMU
BAKDIK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
70. Laparaskopi Yardımlı Böbrek Tümörünün Mikrodalga Ablasyonu: Biz Nasıl Uyguladık
9th Euroasian Uro-oncology Congress
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,BAKDIK SÜLEYMAN,ATICI AHMET,ÖZKENT MEHMET SERKAN,ECER GÖKHAN,AYDIN ARİF,TAŞKAPU HAKAN HAKKI,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
71. New Surgical Technique Applied in Multiple Giant Hepatolithiasis Patients: Ultra-mini Percutaneous Hepatolithotomy First 6 Cases
World Congress of Gastroenterology
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,AKSOY FARUK,BAKDIK SÜLEYMAN,ATICI AHMET,ECER GÖKHAN,ÖZTÜRK AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
72. Siyalore Tedavisinde Tükürük Bezi Botulinum ToksinA Enjeksiyonu Deneyimimiz
8. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi
TÜRE ESRA,YAZAR ABDULLAH,DÜNDAR MEHMET AKİF,BAKDIK SÜLEYMAN,PEKCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
82. Endovasküler İşlemlerde Siyatik ve Femoral Sinir Blokları
14th Annual Meeting of TSIR and EVIS 2019 İnternational Joint Meeting
BAKDIK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
83. The ultrasound-guided coaxial technique and multiple pancreas mass biopsies through thick needles: rates of success and complications
14th Annual Meeting of TSIR and EVIS 2019
BAKDIK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
84. Comparison of Superb Microvascular İmagigng (SMI) and Strain Elastographyfor Diagnosis of Lateral Epicondylosis
29th Euroson Congress of EFSUMB
ARSLAN SERDAR,KARAHAN ALİ YAVUZ,ÖNCÜ FATİH,BAKDIK SÜLEYMAN,DURMAZ MEHMET SEDAT,TOLU İSMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
100. Isolated Cystıc Echınococcosıs Type 3b Of The Kıdney: Dıagnosıs And Percutaneous Treatment Results
XVI. Balkan Congress of Radiology - 2018
ERDOĞAN HASAN,BAKDIK SÜLEYMAN,ARSLAN SERDAR,ÖNCÜ FATİH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
101. Anterıor Cerebral Artery Aneurysm In 6-Month-Old Infant
XVI. Balkan Congress of Radiology - 2018
ATAŞ ABDULLAH ENES,KAYA HASAN EMİN,BAKDIK SÜLEYMAN,KOÇ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
102. Subclavıan Steal Syndrome Wıth Bılateral Common Carotıd Artery Occlusıon
XVI. Balkan Congress of Radiology - 2018
ATAŞ ABDULLAH ENES,KAYA HASAN EMİN,BAKDIK SÜLEYMAN,KOÇ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
103. Ultrasonografi Kılavuzluğunda Trokar Yöntemi İle Perkütan Nefrostomi Kateteri Yerleştirilmesi
13. GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ YILLIK TOPLANTISI
BAKDIK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
104. Endovascular Treatment Of Intracranıalaneurysms Usıng The Woven Endobrıdge (Web)Devıce: A Retrospectıve Analysıs
XVI. BALKAN CONGRESS OF RADİOLOGY
KAYA HASAN EMİN,BAKDIK SÜLEYMAN,KESKİN FATİH,ERDİ MEHMET FATİH,KOÇ OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
105. MRI appearance of testıcular adrenal rest tumor
The euroasian journal of medicine 23rd Annual Meeting
ATAŞ ABDULLAH ENES,YÜCE ÖMER FARUK,ALCALI ÖZGÜ,BAKDIK SÜLEYMAN,GÖĞER YUNUS EMRE,TAVLI LEMA,KERİMOĞLU ÜLKÜ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
106. Aortoduodenal Fistül Olgularının Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi
38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
İLHAN ZEKİ,ASIL MEHMET,BAKDIK SÜLEYMAN,KERİMOĞLU ÜLKÜ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
107. Memenin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Değerlendirilmesi Meme Biyopsi Oranlarını Arttıyor mu?
12.ULUSAL MEME HASTALIKLARI KONGRESİ
KÖKSAL HANDE,ATALAY ARİF,BAKDIK SÜLEYMAN,ARSLAN KEMAL,DOĞRU OSMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
108. Karaciger Kist Hidatik Lezyonlarının Perkütan Tedavisinde Skolosidal Ve Sklerozan Ajan Olarak Alkol Kullanılması: Tek Merkez Tedavi Sonuçları
12. GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ YILLIK TOPLANTISI
BAKDIK SÜLEYMAN,ARSLAN SERDAR,ÖNCÜ FATİH,TOLU İSMET,ERYILMAZ MEHMET ALİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
109. Arterial Stifness in Patient With Decreased Renal Mass
50TH ERA-EDTA CONGRESS
YAZICI RAZİYE,ALTINTEPE LÜTFULLAH,BAKDIK SÜLEYMAN,GÜNEY İBRAHİM,ARSLAN ŞEVKET,TOPAL MUSTAFA,KARAGÖZ ALİ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
110. İliyak Arter Oklüzyonlarında Retrograd Yolla Perkütan Rekanalizasyon
22.TÜRK RADYOLOJİ KONGRESİ
ÖZTÜRK MEHMET HALİL,BAKDIK SÜLEYMAN,DÖNMEZ HALİL,AYAZ ÜMİT YAŞAR,HEKİMOĞLU BAKİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
111. Süperfisyel Femoral Arter ve Süperfisyel Femoral Ven Arasındaki Arteriyovenöz Fistülün Kaplı Stent İle Tedavisi
22.TÜRK RADYOLOJİ KONGRESİ
ÖZTÜRK MEHMET HALİL,AYAZ ÜMİT YAŞAR,DÖNMEZ HALİL,BAKDIK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
112. Akut İskemide Difüzyon Ağırlıklı MRG Bulguları
23.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
BAKDIK SÜLEYMAN,KEYİK BAHRİ,EDGÜER TAHSİN,HEKİMOĞLU BAKİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
113. Moya-Moya Hastalığı: MRG ve MR Anjiografi Bulguları
23.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
ÇAKMAKÇI ESİN,BAKDIK SÜLEYMAN,KEYİK BAHRİ,EDGÜER TAHSİN,HEKİMOĞLU BAKİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
114. Lomber Spinal Darlık: BT ile Jones-Thomson İndeksi ve DuralKese Alanı Ölçümlerinin Tanı Değeri
23.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
TÜZÜN MERİÇ,ŞİMŞEK SERRA,EKŞİOĞLU E,TEBER MEHMET AKİF,BAKDIK SÜLEYMAN,ŞENYUVA ZEYNEP,ÇAKMAKÇI ESİN,KEYİK BAHRİ,EDGÜER TAHSİN,HEKİMOĞLU BAKİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
115. Pulmoner Embolide Multislice BT
23.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
ÇAKMAKÇI ESİN,KARTAV AYÇA,BAKDIK SÜLEYMAN,FIRAT HASAN,HEKİMOĞLU BAKİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
116. Karaciğer Kitlelerinin Multislice BT ileDinamik İncelemesi
23.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
ÇAKMAKÇI ESİN,BAKDIK SÜLEYMAN,TİMUR SERDAR,HEKİMOĞLU BAKİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
117. Böbrek Kitlelerinde Multislice BT
23.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
ÇAKMAKÇI ESİN,YILDIRIM HASAN,BAKDIK SÜLEYMAN,HEKİMOĞLU BAKİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
118. Uzamış Öksürük ile Seyreden Endobranşial Vakası
37.ULUSAL KONGRESİ SOLUNUM
BAKDIK BENGÜ ÖZKAN,BEKÇİ TAHA TAHİR,ŞENTÜRK ZÜHAL,BAKDIK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
119. Gluteal Kas İçinde Yerleşimli, Sakrym ve İliak Kemikte Osteomyelite Yol Açan Kisthidatik Olgusu
30.ANKEM KONGRESİ
KORKMAZ FATİME,BAKDIK SÜLEYMAN,KAÇAR FATMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
120. Psoas ve Paravertebral Kaslarda Multiple Abselerle Seyreden Pott Hastalığı: Olgu Sunumu
30. ANKEM KONGRESİ
KORKMAZ FATİME,BAKDIK SÜLEYMAN,KAÇAR FATMA,TARAKÇI ARZU,KAYA MERAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
121. Merkezi Sinir Sistemi (MSS) Tutulumlu İki Zona Zoster
30.ANKEM KONGRESİ
KORKMAZ FATİME,ÜNSAL İBRAHİM,ECİRLİ ŞAMİL,KOŞAR KENAN,OKLUOĞLU TUĞBA,ÖZCAN MEHMET,BAKDIK SÜLEYMAN,SAKIZ AYŞE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
122. Gebede HIN1 ve RSV Koenfeksiyonu:İkiOlgu Sunumu
3O.ANKEM KONGRESİ
CEBECİ ZÜBEYR,KORKMAZ FATİME,BAŞARAN MUSTAFA,ALÇI MESUT,EĞİLMEZ AYŞE İLKSEN,BAKDIK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
123. Akut Arteriyel Tıkanıklık Gelişen Hastada Diz Altı Balon Anjioplasti ile Trombüsün Duvara Yapıştırılması: Olgu Sunumu
13.TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
DAĞLI MUSTAFA,BAKDIK SÜLEYMAN,GÜLER İBRAHİM,BAYSAL AHMET NİHAT,ECEVİT ATA NİYAZİ,BEKMEZCİ MURAT,KALENDER MEHMET,ŞAHSUVAR MEHMET ORKUN,GÖKMENGİL HAYAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
124. Aortik Greft Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Enterik Fistül: Olgu Sunumu
13.KALP DAMAR CERRAHİSİ KONGRESİ
DAĞLI MUSTAFA,BAYSAL AHMET NİHAT,KARGIN SÜLEYMAN,EMEL NAZİK,GÜLER İBRAHİM,BAKDIK SÜLEYMAN,ECEVİT ATA NİYAZİ,BEKMEZCİ MURAT,KALENDER MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
125. Tekrarlayan İnvajinasyon:Olgu Sunumu
32.ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ
GÜNDÜZ MEHMET,KOCAOĞLU CANAN,BAKDIK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
126. Kıvrımlı Pulmoner Ven: Çok Nadir Bir Bulgu
36.ULUSALKONGRESİ SOLUNUM 2014
AYGÜN MURAT SERHAT,ÇALIK MUSTAFA,BAKDIK SÜLEYMAN,AYGÜN FULDEN MUTLU,ÇALIK SANİYE GÖKNİL,BEKÇİ TAHA TAHİR,ESME HIDIR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
127. Kist Hidatik Tedavisinde Kullanılan farklı Yöntemlerin Kist Boşluğunun Kapanmasına Etkisi
19.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ
KARAHAN ÖMER,SOYDAN SEÇİL,AKSOY NERGİS,SEVİNÇ BARIŞ,ŞİMŞEK GÜRCAN,BAKDIK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
128. Kateterizasyon Sonrası Gelişen ve Kitle İmajı Veren Mediastinal Olgusu
35.ULUSAL KONGRESİ SOLUNUM 2013
KURTİPEK ERCAN,DÜZGÜN NURİ,APİLİOĞULLARI BURHAN,BAKDIK SÜLEYMAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
129. Kronik Eozinofilik Pnömoninin Plevra Tutulumu: Nadir Bir Olgu Sunumu
35.ULUSAL KONGRESİ SOLUNUM 2013
BEKÇİ TAHA TAHİR,BAKDIK SÜLEYMAN,YAVŞAN MEHMET,ÇALIK MUSTAFA,ÇALIK SANİYE GÖKNİL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
130. Anormal Yerlleşimli Sağ Hepatik Arter ve Çölyak Trunkus’xxda Multiple Anatomik Varyantlar: Olgu sunumu
18.ULUSAL CERRAHİKONGRESİ
DOĞRU OSMAN,BAKDIK SÜLEYMAN,KÖKSAL HANDE,TURAN ERSİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
131. GörüntülemeYöntemlerinde Meme Kanseri İle Karışma Riski Olan Benign MemeLezyonu Memenin Yağ nekrozu
18.ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ
ERYILMAZ MEHMET ALİ,KARAHAN ÖMER,BAKDIK SÜLEYMAN,ÖNER ÖZGÜR,OKUŞ AHMET,KÜÇÜKOSMANOĞLU İLKNUR,CİVCİK SEHER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
132. Thoracic Manifestations of Behçet Disease: Imaging findings
xVth Balkancongressof radiology ESOR Course
POYRAZ NECDET,BAKDIK SÜLEYMAN,KADIYORAN CENGİZ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
133. Ruptured intracranial dermoid cyst secondary to trauma:CT and MR findings
xVth Balkancongressof radiology
POYRAZ NECDET,İBRAHİM ERDEM GÖKMEN,AYDOĞDU DEMET,BAKDIK SÜLEYMAN,KADIYORAN CENGİZ
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
134. Dev Intraduktal Papillom: Nadir bir olgu
38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ
ALTUNKESER AYŞEGÜL,ALKAN ENDER,ERYILMAZ MEHMET ALİ,BAKDIK SÜLEYMAN,ÜNLÜ YAŞAR
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
136. Bilobar Ultra-Mini Percutaneous Hepatolithotomy
21. Annual Meeting of the European Society of Surgery
SÖNMEZ MEHMET GİRAY,ÖZTÜRK AHMET,BAKDIK SÜLEYMAN,GÖGER YUNUS EMRE,ÖZKENT MEHMET SERKAN,AKSOY FARUK,BELVİRANLI MEHMET METİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
138. Ultrasonographical assessment of absence of palmaris longus muscle: a cross‐sectional study in the Turkish population
X INTERNATIONAL SYMPOSIUMON CLINICAL ANATOMY
ÖZEN KEMAL EMRE,KARAHAN ALİ,ARSLAN SERDAR,BAKDIK SÜLEYMAN,ÖNCÜ FATİH,ÇİÇEKÇİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce