Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SÜLEYMAN BAKDIK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı

E-posta : sbakdik@erbakan.edu.tr
Dersler
1. Skrotum ve testisin Doppler US incelemesi
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
2. Alt ve üst ekstremite Doppler US incelemeleri
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
3. Abdominal ve karaciğer Doppler US incelemeleri
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
4. Renal Doppler US incelemeleri
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
5. Karotis ve vertebral sistem Doppler US incelemeleri
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
6. İatrojenik gastrointestinal problemler
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
7. Gastrointestinal traktın anjiografi ve girişimsel radyolojisi
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
8. Perkütan biopsiler
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
9. Biliyer sistemin inflamatuar hastalıkları postoperatif ve travmatik lezyonları
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
10. Safra kesesi ve safra yollarının neoplasmları
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
11. Adenomyomatozis ve kolesterolozis
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
12. Kolelitiyazis ve kolesistitis
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
13. Safra kesesi ve safra yollarının anamoli ve anatomik varyasyaonları
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
14. Safra kesesi ve safra yolları normal anatomi ve inceleme teknikleri
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
15. Mezenter patolojilerine radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
16. Safra yolları ve safra kesesi patolojilerine radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
17. Karaciğer malign tümörlerinde radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
18. Karaciğer benign tümörlerinde radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
19. Karaciğer parankim hastalıklarında radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
20. Skrotum ve testisin Doppler US incelemesi
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
21. Alt ve üst ekstremite Doppler US incelemeleri
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
22. Abdominal ve karaciğer Doppler US incelemeleri
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
23. Renal Doppler US incelemeleri
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
24. Karotis ve vertebral sistem Doppler US incelemeleri
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
25. İatrojenik gastrointestinal problemler
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
26. Gastrointestinal traktın anjiografi ve girişimsel radyolojisi
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
27. Perkütan biopsiler
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
28. biliyer sistemin inflmatuar hastalıkları postoperatif ve travmatik lezyonları
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
29. Safra kesesi ve Safra yolları neoplasmları
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
30. Adenomyomatozis ve kolesterolozis
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
31. Kolelitiyazis ve kolesistitis
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
32. Safra kesesi ve safra yollarının anatomi ve anatomik varyasyonları
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
33. Safra kesesi ve safra yolları normal anatomi ve inceleme teknikleri
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
34. Karaciğer patolojilerinde girişimsel işlemler
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
35. Mezenter patolojilerinde radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
36. safra yolları ve safra kesesi patolojilerine radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
37. Karaciğer malign tümörlerinde radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
38. Karaciğer benign tümörlerinde radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
39. Karaciğer Parankim Hastalıklarında Radyoloji Yaklaşım
Ders Saati: 4
Yüksek Lisans
Türkçe
40. Pratik
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
41. Pankreas ve dalak patolojilerine radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
42. Hepatobiliyer sistem radyolojisi, patolojilere radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
43. Gastrointestinal sistem radyolojisi,skopik incelemeler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
44. Akut karına radyolojik yaklaşım,değerlendirme
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
45. Abdomen normal radyolojik anatomi ve değerlendirme
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
46. GIS-Hepatobiliyer Sistem Radyolojisi
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
47. Pratik
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
48. Pankreas ve dalak patolojilerine radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
49. Hepatobiliyer sistem radyolojisi, patolojilere radyolojik yaklaşım
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
50. GIS Radyolojisi, Skopik incelemeler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
51. Akut karına radyolojik yaklaşım,değerlendirme
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
52. Abdomen normal radyolojik anatomi ve değerlendirme
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
53. GIS-Hepatobiliyer Sistem Radyolojisi
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
54. Hepatobiliyer sistem hastalıkları algoritma ve olgu örnekleri
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
55. Pratik
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
56. Pratik
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
57. GIS-Hepatobiliyer Sistem Radyolojisi
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
58. Hepatobiliyer sistemhastalıkları algoritma ve olgu örnekleri
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
59. GIS-Hepatobiliyer Sistem Radyolojisi
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
60. Hepatobiliyer sistem hastalıkları algoritma ve olgu örnekleri
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
61. GIS RADYOLOJİSİ
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe