Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ SÜLEYMAN BAKDIK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı

E-posta : sbakdik@erbakan.edu.tr
Projeler
1. MK3475-937, “Cerrahi Rezeksiyon veya Lokal Ablasyon Sonrası Tam Radyolojik Yanıt Elde Eden Hepatosellüler Karsinomlu Gönüllülerin Adjuvan Tedavisinde Plaseboya Karşı Pembrolizumabın (MK-3475) Güvenliliği ve Etkililiğini Değerlendiren Faz 3, Çift-kör, İki Kollu Çalışma (KEYNOTE-937)”
Hepatoselüler kanser tedavisi
Devam Ediyor
Aktif
2. MK7902- 012 “Tedavi Edilemez/Metastatik Olmayan Hepatosellüler Karsinomlu Gönüllülerde Transarteriyel kemoembolizasyon (TAKE) karşısında TAKE ile kombinasyon halinde Lenvatinib (E7080/MK- 7902) ile Pembrolizumabın (MK-3475) Güvenliliği ve Etkililiğini Değerlendiren Faz 3 Çok Merkezli, Randomize, Çift-kör, Aktif Kontrollü Klinik Çalışma (LEAP-012)”
Hepatoselüler kanser tedavi
Devam Ediyor
Aktif
3. Yüksek PDL1 Expresyon Seviyesi Olan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Gönüllülerde, İlk Basamak Tedavi Olarak Pembrolizumab (MK-3475) artı Epacodastat (INCB024360)’ın, Pembrolizumab (MK-3475) artı Plasebo İle Karşılaştırıldığı, Faz 2,Randomize Çift kör, Çalışma, MK-3475-654/ECHO-305
Akciğer kanser tedavisi
Tamamlandı
Aktif