Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. YASEMİN DURDURAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

E-posta : ydurduran@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Hekim Dışı Hastane çalışanlarının Tüberküloz Bilgi Durumu: Bir Üniversite hastanesi
1. Uluslararası Sağlık Bilimlerde MultiDisipliner Çalımalar Kongresi
KANDEMİR BAHAR,DURDURAN YASEMİN,PEKCAN SEVGİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Preference Of Delivery Method And Sexual- Reproductive Health Knowledge-Attitude Status in Women.
23rd International Conference on HealthcareLife-Science Research
DURDURAN YASEMİN,OKKA BERRİN,DEMİR LÜTFİ SALTUK,UYAR MEHMET,TEKİN ÖZLEN,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Bir Eğitim Araştırma Bölgesindeki Hastanelerde A Grubu Bildirimi Zorunlu Hastalıklar 2016 Yılı Değerlendirmesi
2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
DEMİR LÜTFİ SALTUK,TEKİN FATİH CEMAL,İlter Hüseyin,Kökcam Süleyman Sait,AKTUĞ DEMİR NAZLIM,DURDURAN YASEMİN,UYAR MEHMET,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Aşılar ve Aşılama Hakkında 18 Yaş Üzeri Bireylerin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Saptanması
19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
UYAR MEHMET,DEMİR LÜTFİ SALTUK,DURDURAN YASEMİN,ŞAHİN TAHİR KEMAL,YILDIRIM ÖZTÜRK ELİF NUR,TUNÇEZ İSMAİL HAKKI
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. 0-24 Aylık Bebeklerin Su Tüketiminde Annelerin Rolü
3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi
DEMİR LÜTFİ SALTUK,EREN GÜLLÜ,SARITAŞ TUĞÇE,UYAR MEHMET,DURDURAN YASEMİN,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN BİREYLERİN ÇOCUK İSTİSMARI HAKKINDA BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
3.ULUSLARARASI HALK SAĞLIĞI KONGRESİ
DURDURAN YASEMİN,EREN GÜLLÜ,YÜCEL MEHTAP,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. KONYA İLİ MERAM İLÇESİNDE MAVİ TÜNELİÇME SUYU PROJESİYLE ŞEBEKELEREVERİLEN SULARDAKİ İLETKENLİK, TOPLAMSERTLİK VE SERBEST KLOR DÜZEYLERİNİN2016 YILI DEĞERLERLERİYLEKARŞILAŞTIRILMASI
3.ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ
DEMİR LÜTFİ SALTUK,ALTINAY SANİYE BİLGE,MUTLU SEVDA,CAN AYŞE,BOYRAZ YUSUF KENAN,UYAR MEHMET,DURDURAN YASEMİN,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Dezavantajlı Gruplar Ve Suya Erişim.
3.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi
DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. İlkokullarda Obezite İnsidansının Saptanması 4 Yıllık Kohort Çalışmasının Ön Bulguları
3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
UYAR MEHMET,DEMİR LÜTFİ SALTUK,DURDURAN YASEMİN,YÜCEL MEHTAP,ALTINAY SANİYE BİLGE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Konya İli Meram İlçesinde Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran 18 Yaş ve Üzeri Erişkin Bireylerin Osteoporoz Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
UYAR MEHMET,DEMİR LÜTFİ SALTUK,DURDURAN YASEMİN,YILDIRIM ÖZTÜRK ELİF NUR,DUMAN HÜLYA,SARITAŞ TUĞÇE,DEMİRTAŞ AYŞE,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Bir Toplum Sağlığı Merkezi Masa Başı Çalışma Ofislerinin Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi ve Çalışanların Sağlık Yakınmalarına Ergonomi Girişiminin Etkisi
2.Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
TUNÇEZ İSMAİL HAKKI,DEMİR LÜTFİ SALTUK,KUNT MUAMMER,DURDURAN YASEMİN,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Tavuk etinin insan beslenmesi için önemi
4. uluslarararsı Beyaz Et Kongresi
ALKAN ŞENAY BURÇİN,DURDURAN YASEMİN,koygun serpil,UYAR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. The Sleeping Habits of Preschool Chıldren and Related Factors
Erciyes Pediatrics Academy Winter Congress
PEKCAN SEVGİ,DURDURAN YASEMİN,ÇOLPAN BAHAR
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
19. Meram Tıp Fakültesi hastanesinde çalışan hasta bakıcılarda kas iskelet sistemi sağlığının değerlendirilmesi
8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı
UYAR MEHMET,DURDURAN YASEMİN,DEMİR LÜTFİ SALTUK,YILDIRIM ÖZTÜRK ELİF NUR,ÇAĞLAYAN AĞIR FATMA,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. Ev Kazaları Sıklığı, Ev Kazalarından Korunma ve İlkyardım Bilgi Durumu
18. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
DURDURAN YASEMİN,İNFAL KESİM SELMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Tooth Brushing Habits And DMFT Values of Preschools Students in Meram
International Conference on Environmental health and safety
DEMİR LÜTFİ SALTUK,UYAR MEHMET,soğancı murat,demirci meral,gençaga kübra,DURDURAN YASEMİN,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
22. Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
27. Ulusal Dermatoloji Kongresi
DAYE MUNİSE,DURMAZ KORAY,DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. 18-65 Yaş Kadınların Besin Hazırlama Konusunda Bilgi Ve Tutumları: Meram İlçesi Örneği
1st International Health Sciences and Life Congress
DURDURAN YASEMİN,TAŞKIN HAVVANUR,SAĞDIÇ AYŞE,DEMİR LÜTFİ SALTUK,UYAR MEHMET,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
24. Kronik Hepatit B’li Hastalarda G Protein-Eşlikli ÖstrojenReseptör-1’in Tanısal Önemi
7. Türkiye EKMUD Uluslararası Kongresi
ATEŞ SELMA,KANDEMİR BAHAR,BELGE KURUTAŞ ERGÜL,DURDURAN YASEMİN,ERAYMAN İBRAHİM,BİTİRGEN MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
25. Reconstruction of Public Health Studies With The Geographical Information System To Provide Urban Sustainability
17th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress
DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,CİHAN FATMA GÖKŞİN,DURDURAN YASEMİN,BOZDAĞ ASLI
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
27. Konya İli Meram İlçesi’nde Aile Sağlığı Merkezine Başvuran 18 Yaş ve Üzeri Bireylerin Akılcı İlaç Kullanım Durumlarının Belirlenmesi
2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
DEMİR LÜTFİ SALTUK,UYAR MEHMET,DURDURAN YASEMİN,YILDIRIM ÖZTÜRK ELİF NUR,Dursun İbrahim,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. Primiparlarda Konstipasyonun Sezaryen Üzerine Etkisi
2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
KARA FATİH,KEBAPÇILAR AYŞEGÜL,DURDURAN YASEMİN,DOĞAN MERVE EZGİ,KAYA AYBİKE,ÇELİK ÇETİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
29. Sağlık Çalışanı Kadınların Uykululuk Hâli Sıklığının Saptanması, Uyku Bozukluğu Ve Uykululuk Halini Etkileyebilecek Özelliklerin Belirlenmesi
2. Uluslararası 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
UYAR MEHMET,DEMİR LÜTFİ SALTUK,DURDURAN YASEMİN,EREN GÜLLÜ,DİKER ZEHRA,ÖZKAFA AYŞE NUR,MUTLU SEVDA,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
31. Bir Üniversite Hastanesine Başvuranlarda Kızamık Seroprevalansının Saptanması
18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
KARA FATİH,UYAR MEHMET,ŞAHİNER ÖNAL GÜLAY,AKGÜN NEDİM,ERDOĞDU HASAN,DURDURAN YASEMİN,ÇAĞLAR SONA,FINDIK DUYGU
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. Hekim Dışı Sağlık Profesyonellerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi
18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
SAVAŞ DUMAN ÇİĞDEM,SULUHAN DERYA,DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. Çocuk Polikliniğine Başvuran İlköğretim Öğrencilerinde El Yıkama Uygulamalarının Gözlemlenmesi
17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
KANDEMİR BAHAR,DURDURAN YASEMİN,PEKCAN SEVGİ,SAVAŞ DUMAN ÇİĞDEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. Bir Tıp Fakültesinde Çalışmaya Katılan İntörnlerin “Halk Sağlığı” Stajı İle İlgili Bazı Görüşleri
17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
DURDURAN YASEMİN,DEMİR LÜTFİ SALTUK,UYAR MEHMET,SAVAŞ DUMAN ÇİĞDEM,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde İş Kazası Ve Kazaya Ramak Kala Olaylara Retrospektif Bir Bakış
17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
DURDURAN YASEMİN,UYAR MEHMET,DEMİR LÜTFİ SALTUK,ERDOĞAN AYFER,ARBAĞ HAMDİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
36. Aile Hekimliği Birimlerinde Hekim Hareketliği: 2010 - 2014 Yılları Konya Örneği
Aile Hekimliği Birimlerinde Hekim Hareketliği: 2010 - 2014 Yılları Konya Örneği
ÇAKIL ENVER,DURDURAN YASEMİN,DEMİR LÜTFİ SALTUK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
37. Konya İli 112 Acil Yardım Hizmetleri Sağlık Çalışanlarının Memnuniyet Durumu
17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
DURDURAN YASEMİN,KARA FATİH,BATI SERAP,ÜÇKUYU YAVUZ,EROL DEVRİM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
38. Hekim Dışı Hastane Çalışanlarının Afete Hazırlık Ve Bilgi Durum Değerlendirmesi
18.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
DURDURAN YASEMİN,KOÇAK KAMİL,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
39. Büğüş Sağlik Evi Bölgesinde Kadinlarin İyotlu Tuz Kullanim Ve Saklama Durumunun Değerlendirilmesi
16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
DURDURAN YASEMİN,UÇAN SABRİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
40. 4-5 Yaş Grubu Çocuklarda Çizgi Filmlerin Sağlık Davranışlarına Etkisi Üzerine Anne Görüşleri
16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
DURDURAN YASEMİN,SAMANCI TEKİN ÇİĞDEM
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
41. Konya Halk Sağliği Müdürlüğü Çalişanlarının Memnuniyet Durumu
16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
DEMİR LÜTFİ SALTUK,DURDURAN YASEMİN,KARA FATİH,BAYAT SEVDA,ASLAN FUNDA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
42. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Acil Servis, Ayaktan Ve Yatan Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
V.Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
DURDURAN YASEMİN,DEMİR LÜTFİ SALTUK,ERDOĞAN AYFER,ARBAĞ HAMDİ,UYAR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
43. Tıp fakültesi hastanesi mutfak çalışanlarında tavuk eti ve ürünleri tüketimi bilgi, tutum araştırması
4. uluslararası beyaz et kongresi
DURDURAN YASEMİN,DEMİR LÜTFİ SALTUK,ALKAN ŞENAY BURÇİN,UYAR MEHMET,KOYGUN SERPİL,TEKİN ÖZLEN,CAZUR SEDA,DİKER ZEHRA,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
44. Domestic violence against women sectional study in Konya
International Conference on Environmental Health Safety
tuncez ismail hakkı,UYAR MEHMET,ŞAHİN TAHİR KEMAL,DEMİR LÜTFİ SALTUK,DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
45. The evaluation of work year 2015 of an occupational health and safety unit of a community health centre
International Conference on Environmental Health Safety
DEMİR LÜTFİ SALTUK,DURDURAN YASEMİN,tanrıkulu ahmet,UYAR MEHMET,KUNT MUAMMER,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
46. Konya İlinde 0-15 Yas Grubu Çocukların Karıştığı Trafik Kazalarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Mekansal Analizi ve Halk Sağlığı Açısından Önemi
III. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu
DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,ALKAYA CEVDET,DURDURAN YASEMİN,YAĞCI CEREN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
47. Observing Of Brucella Illness With The Help Of Geographic Information System In Respect To Public Health: The Case Of Konya
Middle East Spatial Technology (MEST), Bahrain Conference Centre, Bahrain
DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,ABBAK RAMAZAN ALPAY,KARTAL LEVENT,DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
48. Diyaliz hastalarının CBS yardımıyla izlenmesi: Konya örneği
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı
DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,ERDİ ALİ,KARA FATİH,DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
49. Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Kronik Hepatit B Hastalığının Mekansal Dağılımı: Örnek Bir Uygulama
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu(UZAL-CBS)
DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,KANDEMİR BAHAR,YAĞCI CEREN,DURDURAN YASEMİN,BİTİRGEN MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
50. Konya kentinde coğrafi bilgi sistemi ile kavşaklarda taşit trafiği gürültü seviyesinin tesbiti ve halk sağliği açisindan değerlendirilmesi.
5. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU
DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
52. Kent bilgi sistemi ile aile hekimliği uygulamasi arasindaki mekansal ilişki.
III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu
DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
58. Toplum Saglıgı Merkezi Mevzuatına Bir Bakış
VIII. Temel Saglık Hizmetleri Bulusması
DEMİR LÜTFİ SALTUK,ŞAHİN TAHİR KEMAL,DURDURAN YASEMİN,UYAR MEHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
59. Eski Yunan ve Bizans Döneminde Obezite
5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi
OKKA BERRİN,DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
60. Bir Üniversite Hastanesi Hasta Hakları Birimine Başvurular ve Şikâyet Konuları
5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi
DURDURAN YASEMİN,OKKA BERRİN,BODUR ABDURRAHMAN SAİD
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
61. Konya Yöresinde Kadınlara Hamilelik, Doğum ve Doğum Sonu Dönemde Yapılan Geleneksel Uygulamalar
5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi
OKKA BERRİN,DURDURAN YASEMİN,KODAZ NESLİHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
62. Kadınların Jinekolojik Muayene ile İlgili Beklentileri
4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi
OKKA BERRİN,DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
63. Prenatal Tanı ve Etik
4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi
OKKA BERRİN,DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
64. Akşehir’de Evli Kadın Sağlık Çalışanlarının Sağlığının Değerlendirilmesi ve Üreme Sağlığını Koruyucu Tutumları
II. Uluslararası KatılımlıKadın Sağlık Kongresi
DURDURAN YASEMİN,İNFAL KESİM SELMA,BODUR ABDURRAHMAN SAİD
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
113. Su tüketiminde medyanın rolü
2.Uluslararası su ve sağlık kongresi
DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
114. Investigation of The Relationship Between The Asthma and Air Pollution with The Help of The Geographical Information System, The Case of Konya Province
2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017
DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,PEKCAN SEVGİ,DURDURAN YASEMİN,BOZDAĞ ASLI
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
115. Coğrafi bilgi sistemi yardımıyla hava kirliliği haritasının oluşturulması ve sağlığa olumsuz etkileri: Konya Örneği
4th. International Advanced Technologies Symposium
DURDURAN SÜLEYMAN SAVAŞ,ERDİ ALİ,KARA FATİH,DURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
116. Hemşirelerin Postpartum Döneme İlişkin Uyguladıkları Geleneksel Uygulamalar
2. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi
AYGÖR HAMİDE,DURDURAN YASEMİN,EGE EMEL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
117. Hekim dışı hastane çalışanlarının İş sağlığı-güvenliği uygulamaları bilgi-tutum durumu ile ilgili faktörler
2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
DURDURAN YASEMİN,Ay Mehmet,DEMİR LÜTFİ SALTUK,UYAR MEHMET,Kayapınar Ömer,ÖZDEMİR MEHMET,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
118. Attitudes and behaviors of individuals about organ donation
23rd International Conference on HealthcareLife-Science Research
UYAR MEHMET,DEMİR LÜTFİ SALTUK,DURDURAN YASEMİN,ERDEMİR ARZU,TEKİN ÖZLEN,EVCİ REYHAN,DİKER ZEHRA,TEKİN FATİH CEMAL,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
119. Konya İli Meram İlçesinde İçme Suyu Tercihleri ve Nedenleri
19.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
BOYRAZ YUSUF KENAN,DEMİR LÜTFİ SALTUK,EKEN KÜBRA,TABARA MUHAMMED FATİH,EVCİ REYHAN,DURDURAN YASEMİN,UYAR MEHMET,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
120. Çocuk Hastalıkları Birimlerinden Dermatoloji Polikliniğine Gelen Konsültasyon Olgularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
23. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu
DAYE MUNİSE,TEMİZ SELAMİ AYKUT,DURDURAN YASEMİN,BALEVİ ŞÜKRÜ,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
121. Hekim Dışı Hastane Çalışanlarının İş Sağlığı-Güvenliği Uygulamaları Bilgi-Tutum Durumu İle İlgili Faktörler
Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
DURDURAN YASEMİN,AY MEHMET,DEMİR LÜTFİ SALTUK,UYAR MEHMET,KAYAPINAR ÖMER,ÖZDEMİR MEHMET,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
122. Meram İlçesinde Ev Tipi Su Arıtma Cihazlarının İçme Suyu Kalitesine Etkisi
2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi
BOYRAZ YUSUF KENAN,DEMİR LÜTFİ SALTUK,EKEN KÜBRA,TABARA MUHAMMED FATİH,EVCİ REYHAN,DURDURAN YASEMİN,UYAR MEHMET,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
123. Konya ilinde tavuk eti ve ürünleri tüketim alışkanlıkları
4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi
UYAR MEHMET,DURDURAN YASEMİN,DEMİR LÜTFİ SALTUK,EVCİ REYHAN,TEKİN ÖZLEN,DİKER ZEHRA,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
124. Konya İlinde Tavuk Eti ve Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları
4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi
UYAR MEHMET,DURDURAN YASEMİN,DEMİR LÜTFİ SALTUK,ŞAHİN TAHİR KEMAL,EVCİ REYHAN,TEKİN ÖZLEN,DİKER ZEHRA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
125. Konya Meram ilçesine bağlı aile sağlığı merkezlerine başvuran kadınlarda içme suyu kullanım tercihleri
2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi
DURDURAN YASEMİN,UYAR MEHMET,BOYRAZ YUSUF KENAN,DEMİR LÜTFİ SALTUK,TEKİN ÖZLEN,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
126. Effects of household water purifier on drinking water quality in Meram Konya
23rd International Conference on HealthcareLife-Science Research
DEMİR LÜTFİ SALTUK,BOYRAZ YUSUF KENAN,EKEN KÜBRA,TABARA MUHAMMED FATİH,EVCİ REYHAN,DURDURAN YASEMİN,UYAR MEHMET,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
127. AN OVERVIEW OF HUMAN HEALTH AND RIGHTS DUE TO THE EFFECTS OF AIR POLLUTION
İTALYA
,GÜNEŞ EDA,KUNT FATMADURDURAN YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
128. Çocuk Hastalıkları Birimlerinden Dermatoloji Polikliniğine Gelen Konsültasyon Olgularının Değerlendirilmesi:Retrospektif Çalışma
23.Prof. Dr.A.Lütfü Tat Sempozyumu
DAYE MUNİSE,TEMİZ SELAMİ AYKUT,DURDURAN YASEMİN,BALEVİ ŞÜKRÜ,DURSUN RECEP,ATASEVEN ARZU,ÖZER İLKAY
Aktif
Türkçe
129. Konya Meram da Dumansız Hava Sahası Denetimi Yapan Ekiplerin Karşılaştıkları Sorunlar
VIII. Temel Sağlık Hizmetleri Buluşması
DEMİR LÜTFİ SALTUK,tuncez ismail hakkı,DURDURAN YASEMİN,UYAR MEHMET,ŞAHİN TAHİR KEMAL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe