Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. YASEMİN DURDURAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

E-posta : ydurduran@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Konya il merkezindeki 5 yaş çocuklarda beslenme ve dinlenme durumunun fazla ağırlıkla ilişkisi
ŞENAY DEMİR
Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2012
2. Gebelerde gebelik öncesi sezgisel yeme ölçeği Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği
HAVVANUR TAŞKIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2019
3. Üniversite öğrencilerinde ortoreksiya nervoza eğilimi ve sağlık okuryazarlığı ilişkisi: Sivas örneği
ESRA ÖZEL ERDAL
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2021
4. Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinde sporcu beslenmesi bilgi düzeyi ve beslenme alışkanlıkları ile ilişkili etmenler
BÜŞRA GÖNENÇ SOLSUN
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Yüksek Lisans
2021