Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET EMİN ÇETİN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uzay ve Uydu Mühendisliği Bölümü
Uzay ve Uydu Mühendisliği Anabilim Dalı

E-posta : mecetin@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Experimental study on penetration and perforation behavior of aluminum honeycomb sandwich structures using energy profiling method
International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’xx20)
ÇETİN MEHMET EMİN,MERAM AHMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Investigation Of Wear Behaviour Of AA7075-T6 Alloy In Terms Of Surface Roughness
The International Aluminium-Themed Engineering And Natural Sciences Conference
ÇETİN MUHAMMET HÜSEYİN,Korkmaz Şeyma,ÇETİN MEHMET EMİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Low Velocity Impact Behaviour of Checkered Al 1050 Alloy
The International Aluminium-Themed Engineering And Natural Sciences Conference
ÇETİN MEHMET EMİN,UYANER MESUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. EFFECT OF ADHESIVE ON LOW VELOCITY IMPACT BEHAVIOR OF ALUMINUM HONEYCOMB SANDWICH PANELS
The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineering and Technology
MERAM AHMET,ÇETİN MEHMET EMİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. Noktasal Yükleme Etkisindeki İnsan Kalça Ekleminin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi
Uluslararası Katılımlı 6. Biyomekanik Kongresi
ÇETİN MEHMET EMİN,SOFUOĞLU HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Yüzeysel Yükleme Etkisindeki İnsan Kalça Ekleminin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi
Uluslararası Katılımlı 6. Biyomekanik Kongresi
ÇETİN MEHMET EMİN,SOFUOĞLU HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Mikro Derin Çekme İşleminde Numune Boyut Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle İncelenmesi
18. Ulusal Mekanik Kongresi
ÇETİN MEHMET EMİN,CORA ÖMER NECATİ,SOFUOĞLU HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. Süperplastik Zn-22Al Alaşımında Ultra İnce Tane Oluşumunun Oda Sıcaklığındaki Şekillendirilebilirliğe Etkisinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
19. Ulusal Mekanik Kongresi
ÇETİN MEHMET EMİN,DEMİRTAŞ MUHAMMET,SOFUOĞLU HASAN,CORA ÖMER NECATİ,PÜRÇEK GENÇAĞA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. İstatiksel Tasarım Yöntemi Kullanılarak İnsan Kalça Ekleminin Mekanik Davranışının Belirlenmesi
19. Ulusal Mekanik Kongresi
ÇETİN MEHMET EMİN,SOFUOĞLU HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Low Velocity Impact Behavior of Aluminum-Polyurethane-Aluminum Composites
INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE
ÇETİN MEHMET EMİN,ŞAHİN MEHMET CİHAD,TEKEREK SEFA,DALFESOĞLU MEHMET EMİN,UYANER MESUT
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
12. The Effect of Solidity Ratio on the Natural Frequencies and Mechanical Behaviour of Sandwich Panel with a Hexagonal Honeycomb Core
1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials
PARTOVI MERAN AHMAD,ÇETİN MEHMET EMİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Zn-22Al Alaşımının Mikro Derin Çekilebilirliğine Zımba Hızının Etkisinin İncelenmesi
1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials
ÇETİN MEHMET EMİN,CORA ÖMER NECATİ,SOFUOĞLU HASAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Experimental and Numerical Investigation of Thickness Distribution in Forming of Superplastic Zn-22Al Alloy
6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science
ÇETİN MEHMET EMİN,DEMİRTAŞ MUHAMMET,PÜRÇEK GENÇAĞA,CORA ÖMER NECATİ,SOFUOĞLU HASAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
15. Effect of Grain Size on Microhardness of Superplastic Zn 22Al Alloy
International Conference on EngineeringTechnologies (ICENTE’17)
ÇETİN MEHMET EMİN,DEMİRTAŞ MUHAMMET,SOFUOĞLU HASAN,CORA ÖMER NECATİ,PÜRÇEK GENÇAĞA
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce