Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. KÜLTİGİN TÜRKMEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : kultiginturkmen@erbakan.edu.tr
Projeler
1. Fabry Hastalığında Periferik Lenfosit Alt Grupları ve Regülatör T Hücre Oranlarının Belirlenmesi
Tamamlandı
Aktif
3. Kronik böbrek ve renal transplant hastalarında decoy reseptör 3´ ün inflamasyon ve aterosklerozdaki rolü
Tamamlandı
Aktif
4. KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN VEYA RENAL TRANSPLANTLIHASTALARDA SERUM SKLEROSTİN DÜZEYİ İLE KAROTİS İNTİMA-MEDİAPLAK VE KALINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tamamlandı
Aktif
5. DİYABETİK RATLARDA RADYOOPAK MADDE KULLANIMI SONRASI GELİŞEN RENAL HASAR ÜZERİNE MELATONİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
DİYABETİK RATLARDA RADYOOPAK MADDE KULLANIMI SONRASI GELİŞEN RENAL HASAR ÜZERİNE MELATONİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Tamamlandı
Aktif
6. Diyabetik Rat Modelinde Kontrast İlişkili Akut Böbrek Hasarı Patogenezinde İnterlökin 33 Apoptoz ve Otofajinin Rolü
Tamamlandı
Aktif
7. Diyabetik Ratlarda Radyoopak Madde Kullanımı Sonrası Gelişen Renal Hasar Üzerine Melatoninin Etkisinin İncelenmesi
Tamamlandı
Aktif