Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. KÜLTİGİN TÜRKMEN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

E-posta : kultiginturkmen@erbakan.edu.tr
Yönetilen Tezler
1. Hodgkin ve Hogdkin Dışı Lenfoma Hastalarında Kemik İliği Tutulumunun Değerlendirilmesinde Pet-BT ve Kemik İliği Biyopsisinin Karşılaştırılması
Buğra Sağlam
/ /
Tıpta Uzmanlık
2016
2. KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN VEYA RENAL TRANSPLANTLIHASTALARDA SERUM SKLEROSTİN DÜZEYİ İLE KAROTİS İNTİMA-MEDİAPLAK VE KALINLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Özlem Oğuz Keskiner
/ /
Tıpta Uzmanlık
2017
3. Hodgkin ve hodgkin dışı lenfoma hastalarında kemik iliği tutulumunun değerlendirilmesinde PET-BT ve kemik iliği biyopsisinin karşılaştırılması
BUĞRA SAĞLAM
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2016
4. Fabry hastalarında işitme fonksiyonu ve işitsel yolların değerlendirilmesi
FETHİ YÖNET
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2019
5. Nakil poliklinikte takipte olup donör spesifik antikoru pozitifleşen renal transplantasyonlu hastalarda klinik ve biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi
TALAT AYKUT
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Meram Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık
2020