Meram Tıp Fakültesi

PROF.DR. MEHMET TUĞRUL YILMAZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi Anabilim Dalı

E-posta : mtugrulyilmaz@erbakan.edu.tr
Bildiriler
1. Entegration of Bone Materail to Anatomy Education with QR Code
1st International Congress on Sports Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,İLERİ YUSUF YALÇIN,ŞEKER MUZAFFER,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,UYSAL İSMİHAN İLKNUR,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,AKIN SAYGIN DUYGU,ŞAHİN GÖKALP,AÇAR GÜLAY,KELEŞ ALİ,GÜLER MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
2. Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkinda Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tutumlari
4. International Mediterranean Symposium
AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkinda Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tutumlari
4. International Mediterranean Symposium
AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
4. Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkinda Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tutumlari
4. International Mediterranean Symposium
AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
5. Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkinda Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tutumlari
4. International Mediterranean Symposium
AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
6. Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkinda Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tutumlari
4. International Mediterranean Symposium
AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
7. Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkinda Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tutumlari
4. International Mediterranean Symposium
AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
8. Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkinda Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tutumlari
4. International Mediterranean Symposium
AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
9. Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkinda Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tutumlari
4. International Mediterranean Symposium
AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Cavıtas Glenoıdalıs’in Multidedektör BT ile Morfometrik Analizi
1ST INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY
KELEŞ ALİ,ÖZBEK ORHAN,YILMAZ MEHMET TUĞRUL,AKIN SAYGIN DUYGU,ŞEKER MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. Foramen Mentale’nin Değişik Yaş Gruplarında Ortopantomografi ile Morphometrik Analizi
1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR 2018)
KORKUT ZEHRA,ŞEKER MUZAFFER,MAĞAT GÜLDANE,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. Sağlik meslek yüksekokulu, tip ve diş hekimliği fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin belirsizliğe tahammülsüzlük ve kariyer stres düzeylerinin incelenmesi
1st International Congress on sports anthropology, nutrition, anatomy and radiology
AYDIN MUSTAFA,KELEŞ ALİ,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,AKIN SAYGIN DUYGU,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
13. Anatomi anabilim dalı kemik koleksiyonunun hasarlı ve yıpranmiş parçalarının sentetik malzemelerle onarılması
1st International MediterraneanAnatomy Congress 19. Ulusal Anatomi Kongresi
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ŞEKER MUZAFFER,AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,ÖZEN KEMAL EMRE,ŞAHİN GÖKALP,ÖZTEKİN HÜSEYİN CAHİT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
14. Morphometric evaluation of piriform aperture, choana and nasal bone in dry skulls
18. Ulusal Anatomi Kongresi
AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,AKIN SAYGIN DUYGU,ALPA ŞERİFE,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. . Typing and morphometric analysis of pterion on human skull.
18. Ulusal Anatomi Kongresi
AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,ALPA ŞERİFE,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Morphological caecum types in human fetal cadavers.
18. Ulusal Anatomi Kongresi
AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,AKIN SAYGIN DUYGU,BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. The Investigation of Medical Faculty Students’ Spatial Abilities and Anatomy Course Achievement
3rd Sarajevo Internatıonal Conference
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,AYDIN MUSTAFA,ŞEKER MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. TRUNCUS COELİACUS DAL VARYASYONU
1. MERAM TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KONGRESİ
YILMAZ İBRAHİM FIRAT,OYA MUHAMMED ALİ,KELEŞ ALİ,POYRAZ NECDET,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. The investigation of medical faculty students spatial abilities
International Conferance on Social Science Arts Business and Education
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,AYDIN MUSTAFA,ŞEKER MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
20. Morphometric analysis of greater palatin foramen with mdct
International Symposium on Morphological Sciences
AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,AKIN SAYGIN DUYGU,ÖZEN KEMAL EMRE,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,YILMAZ MEHMET TUĞRUL,KIREŞİ DEMET
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
22. Yüksek Öğretimde Akademik Teşvik Uygulamasının Ön Analizi
IX. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi
YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ŞEKER MUZAFFER
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
25. Morphometric analysis of multidetector CT angiography of the celiac trunk and branches
17. Ulusal Anatomi Kongresi
ODABAŞIOĞLU MEHMET ERCAN,CİHAN ÖMER FARUK,ÖZBEK ORHAN,YILMAZ MEHMET TUĞRUL
Aktif
Türkçe
26. Multidedector computed tomography MDCT study of inferior vena cava related to lumbar vertebra
International Symposium on Morphological Sciences
KESKİNÖZ ELİF NEDRET,SALBACAK AHMET,AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ÖZBEK ORHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
27. Morphometric analysis of iliocaval region related to lumbar vertebra and aortic bifurcation on multidedector computed tomography
International Symposium on Morphological Sciences
KESKİNÖZ ELİF NEDRET,SALBACAK AHMET,AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE,ÖZBEK ORHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
28. Branching Pattern of Aortıc arch Prelıminary Study
ISCAA2015
BÜYÜKMUMCU MUSTAFA,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,AKIN SAYGIN DUYGU,YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ÖZBEK ORHAN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
29. Anatomic measurement of splenic volume on CT in adult population with malignancy is there any association between cancer type and volume
International Symposium on Morphological Sciences
KALKAN HAVVA,AKIN SAYGIN DUYGU,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,KESKİN SUAT,YILMAZ MEHMET TUĞRUL,ÇİÇEKCİBAŞI AYNUR EMİNE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
30. Foramen transversarium duplikasyonu
Anatomi Günleri 2014
Aydın AD, Akın D, Buyukmumcu M, Yılmaz MT, Özen KE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
31. The diamater measurement at different levels of abdominal aortae on MDCT images
13. Ulusal Anatomi Kongresi
Yılmaz MT, Şeker M, Paksoy Y, Çiçekcibaşı AE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. Kolda nervus medianus un bir oluşum veya bağlantı varyasyonu
8. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi
Fazlıoğulları Z, Ulusoy M, Ünver Doğan N, Yılmaz MT, Karabulut AK
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. İnsan fetuslarında penis gelişiminin morfometrik analizi
15. Ulusal Anatomi Kongresi
Yılmaz MT, Akın D, Aydın AD, Şahin G, Çiçekcibaşı AE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. A complex variation of the parietal and visceral branches of the abdominal aorta
10 Th Congress Of European Association Of Clinical Anatomy
Unver Dogan N, Fazlıoğulları Z, Yılmaz MT, Uysal II, Çiçekcibaşı AE, Ulusoy M, Günaslan P
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
35. Anatomic course of sural nerve in human fetuses
21st Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry “Stress and Behavior” Conference
Kabakcı ADA, Buyukmumcu M, Akin D, Yılmaz MT, Seker M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
36. Microanatomical and topographical investigation of the common peroneal nerve fibular in human fetus
21st Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry “Stress and Behavior” Conference
Akin D, Yılmaz MT, Kabakcı ADA, Buyukmumcu M, Cicekcibasi AE
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
37. Microanatomical structure and topografic anatomy of ishchiatic nerve in human fetuses
5th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) and 1st Paneuropean congress
Kabakcı ADA, Büyükmumcu M, Yılmaz MT, Çiçekcibaşı AE, Akın D
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
38. The evaluation of morphometry of nasal bone and pyriform aperture using multidetector computed tomography in a living population
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Cankara N, Yılmaz MT, Çiçekcibaşı AE, Şeker M, Sakarya ME
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
39. The evaluation of morphometry of mastoid process using multidetector computed tomography in a living population
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Yılmaz MT, Cankara N, Çiçekcibaşı AE, Şeker M, Sakarya ME
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
40. Antropometric evaluation of body measurements on medicine faculty students
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Yılmaz MT, Akın D, Aydın AD, Büyükmumcu M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
41. Aberrant renal arteries and its clinical significance a case report
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Yılmaz MT, Çiçekcibaşı AE, Büyükmumcu M, Şeker M, Keskin S, Güler İ, Salbacak A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
42. Medical students views about practical lessons slides which used education of practical anatomy
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Büyükmumcu M, Aydın AD, Akın D, Yılmaz MT, Bodur AS
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
43. Morphometric analysis of styloid process using multidetector computed tomography
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Yılmaz MT, Akın D, Çiçekcibaşı AE, Aydın AD, Şeker M, Sakarya ME
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
44. Right aortic arch with aberrant left subclavian artery
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Güler İ, Şeker M, Özbek O, Çiçekcibaşı AE, Koç O, Cankara N, Yılmaz MT
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
45. Morphomethric analysis of C1 vertebrae on multidedector computed tomography
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Yılmaz MT, Aydın AD, Büyükmumcu M, Akın D, Özbek O
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
46. Evaluation of children 1 5 ages cerebrum volumes
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Cüce G, Şeker M, Kalkan S, Canbilen A, Sakarya ME, Cüce H, Yılmaz MT, Özbek O
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
47. Morphometry for caudal epidural block using multidetector computed tomography in a pediatric population
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Çiçekcibaşı AE, Borazan H, Arıcan Ş, Yılmaz MT, Sakarya ME
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
48. Splenic artery directly originating from abdominal aorta truncus hepatogastrica
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA)
Güler İ, Yılmaz MT, Özbek O, Aydın AD, Özen KE, Koç O, Akıllı H
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
49. Two vascular variations in one patient splenic artery directly originating from abdominal aorta truncus hepatogastrica and retroaortic left renal vein
4th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy
Güler İ, Yılmaz MT, Keskin S, Arıbaş A, Akın D, Akcan M, Salbacak A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
50. Evaluation of comparison results of cerebral blood flow changes in temporary clip applications using quantitive electroencephalography and a blood flow monitör
Monitor Sarajevo
Yavuz S, Üstün ME, Büyükmumcu M, Yılmaz MT
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
51. The morphometric analysis of the inferior phrenic arteries with multidetector computed tomography angiography MDCTA
Joint Meeting of Anatomical Societies
Yilmaz MT, Seker M, Paksoy Y, Cicekcibasi AE, Buyukmumcu M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
52. The anatomic importance of multidetector computerize tomography angiography MDCTA in Leriche s syndrome
Joint Meeting of Anatomical Societies
Yılmaz MT, Cicekcibasi AE, Seker M, Paksoy P
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
53. The morphometric analysis of the important bone structures on internal skull base in living individuals with multidetector computed tomography MDCT
Joint Meeting of Anatomical Societies
Gokce C, Cicekcibasi AE, Yılmaz MT, Kiresi D
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
54. The morphometric analysis of the important bone structures on external skull base in living individuals with multidetector computed tomography MDCT
Joint Meeting of Anatomical Societies
Gokce C, Cicekcibasi AE, Yılmaz MT, Kiresi D
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
55. The review of the clival canal by multidetector computed tomography MDCT
Joint Meeting of Anatomical Societies
Cicekcibasi AE, Yılmaz MT, Tezer M, Kiresi D, Salbacak A.
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
56. The mandibular landmarks of the facial artery and vein by multidetector computed tomography angiography MDCTA an anatomical and radiological morphometric study
Joint Meeting of Anatomical Societies
Cicekcibasi AE, Yılmaz MT, Kiresi D, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
57. The inferior mesenteric artery originating from the superior mesenteric artery with multidetector computed tomography angiography MDCTA
Joint Meeting of Anatomical Societies
Yılmaz MT, Seker M, Cicekcibasi AE, Paksoy Y, Buyukmumcu M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
58. The morphometric analysis of the coeliac trunk and its branches with multidetector computed tomography angiography MDCTA
Joint Meeting of Anatomical Societies
Yılmaz MT, Seker M, Paksoy Y, Cicekcibasi AE, Salbacak A
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
59. A case of coeliacomesenteric trunk
Joint Meeting of Anatomical Societies
Yılmaz MT, Tezer M, Cicekcibasi AE, Aydin AD, Salbacak A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
60. The evaluation of the hypoglossal canal types by multidetector computed tomography MDCT
Joint Meeting of Anatomical Societies
Yılmaz MT, Cicekcibasi AE, Tezer M, Kiresi D, Buyukmumcu M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
61. Development of tracheal hyaline cartilage in second and third trimesters of human fetuses a preliminary report
Joint Meeting of Anatomical Societies
Cuce G, Cicekcibasi AE, Yılmaz MT, Cuce H, Aktan TM, Buyukmumcu M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
62. The evaluation of efficiency of MDCT in sex determining with sterna measurements
ISCAA 2010, 2nd International Symposium Of Clinical And Applied Anatomy
Ulusoy M, Yılmaz MT, Uysal II, Paksoy Y, Seker M, Gumuş S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
63. Evaluation of the changes with the sex and the age in manubriosternal angle values measured by MDCT
ISCAA 2010, 2nd International Symposium Of Clinical And Applied Anatomy
Ulusoy M, Yılmaz MT, Uysal II, Paksoy Y, Seker M, Gumuş S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
64. The morphometric development of the cranial nevre dural openings in human fetuses
International Anatomical Sciences And Cell Biology Conference
Yılmaz MT, Büyükmumcu M, Çiçekcibaşı AE, Salbacak A, Seker M, Ustun M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
65. The volume of brain stem with sterologic method on magnetic resonance imaging
6 Th International Congress Of Pathophysiology
Büyükmumcu M, Cuce G, Yılmaz MT, Çiçekcibaşı AE, Paksoy Y, Kalkan S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
66. The volume of lateral ventricles with sterologic method on magnetic resonance imaging
6 Th International Congress Of Pathophysiology
Büyükmumcu M, Yılmaz MT, Cuce G, Çiçekcibaşı AE, Paksoy Y, Kalkan S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
67. Developments on the MDCT and radiological ımages new approaches in the clinical anatomy teaching
10 Th Congress Of European Association Of Clinical Anatomy
Seker M, Paksoy Y, Yılmaz MT, Gumus S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
68. A morphometric analysis of the important facial foramina by multidedector computed tomography
10 Th Congress Of European Association Of Clinical Anatomy
Çiçekcibaşı A.E, Kıresi D, Yılmaz MT, Gumus S, Seker M, Uyar M
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
69. Morphometric analyzes of the development of nasal cavity in human fetuses
10 Th Congress Of European Association Of Clinical Anatomy
Yılmaz NA, Çiçekcibaşı A.E, Emlik D, Yılmaz MT, Keles B, Salbacak A
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
70. Morphological and developmental analysıs of the sternum by MDCT prelımınary report
10 Th Congress Of European Association Of Clinical Anatomy
Yılmaz MT, Ulusoy M, Uysal II, Paksoy Y, Seker M, Gumuş S
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
71. Morphometric study on scapular notch by multidedector CT preliminary report
10 Th Congress Of European Association Of Clinical Anatomy
Yılmaz MT, Gumuş S, Uysal II, Paksoy Y, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
72. Total excision of giant pineal tumor by combined occipital transtentorial supraserebellar transsinus approach
3rd International Symposium On Microneurosurgıcal Anatomy
Üstün E, Büyükmumcu M, Arıcan Ş, Yılmaz MT, Fazlıoğulları Z
Aktif
Yayımlanmamış
İngilizce
73. A morphometric study on proximal femur in dried bones
16. Ulusal Anatomi Kongresi
Akın D, Aydın Kabakcı AD, Yılmaz MT, Şeker M, Korkut Z
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
74. An osteometric study on humerus bones
16. Ulusal Anatomi Kongresi
Aydın Kabakcı AD, Akın D, Buyukmumcu M, Yılmaz MT, Cicekcibasi AE, Cihan E
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
75. Mastoid process a craniometric investigation in human skull
16. Ulusal Anatomi Kongresi
Aydın Kabakcı AD, Akın D, Buyukmumcu M, Sindel M, Ogut E, Yılmaz MT, Sahin G
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
76. Morphometric evaluation of foramen magnum in dried human skull
16. Ulusal Anatomi Kongresi
Akın D, Aydın Kabakcı AD, Buyukmumcu M, Sindel M, Ogut E, Yılmaz MT, Sahin G
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
77. Bilateral S shaped curled internal carotid artery case
16. Ulusal Anatomi Kongresi
Aydın Kabakcı AD, Akın D, Cicekcibasi AE, Yılmaz MT, Keskin S
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
78. Deneysel Diabette insülin in böbrek dokusu üzerine olan etkileri
XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
Cüce G, Şeflek HN, Çetin S, Aktan TM, Duman S, Yılmaz MT, Büyükmumcu M
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
79. Truncus coeliacus olgu sunumu
Anatomi Günleri 2014
Yılmaz MT, Şahin G, Buyukmumcu M, Şeker M, Keskin S, Özen KE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
80. Protuberantia occipitalis externa varyasyonlarının nın çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmesi
Anatomi Günleri 2014
Akın D, Aydın AD, Çiçekcibaşı AE, Yılmaz MT, Emlik D, Şahin G
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
81. Fetal biyometri persentil değerimiz II biparietal çap
34. Ulusal Radyoloj Kongresi
Yılmaz MT, Keskin S, Akın D, Kalkan H, Aydın AD, Çiçekcibaşı AE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
82. Arterial and muscular variations in the upper limb of a single cadaver
11. Ulusal Anatomi Kongresi
Uysal II, Cicekbasi AE, Yılmaz MT, Dogan UN, Ziylan T
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
83. Fetal biyometri persentil değerimiz I femur uzunluğu
34. Ulusal Radyoloj Kongresi
Yılmaz MT, Keskin S, Akın D, Kalkan H, Aydın AD, Çiçekcibaşı AE
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
84. Böbreklerin çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile morfometrik analizi
15. Ulusal Anatomi Kongresi
Akın D, Yılmaz MT, Özbek O, Özbiner H, Çiçekcibaşı AE, Buyukmumcu M, Aydın AD
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
85. Glandulae suprarenales adrenal bezler in çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile morfometrik analizi
15. Ulusal Anatomi Kongresi
Akın D, Yılmaz MT, Özbek O, Özbiner H, Çiçekcibaşı AE, Buyukmumcu M, Aydın AD
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
86. Sternal index a study on 734 MDCT
13. Ulusal Anatomi Kongresi
Yılmaz MT, Ulusoy M, Uysal İU, Paksoy Y, Şeker M
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
87. The role of MDCT in anatomy education and anatomical studies
13. Ulusal Anatomi Kongresi
Yılmaz MT, Şeker M, Çiçekcibaşı AE, Paksoy Y
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
88. İnsan fetuslarında Nervus vagus gelişiminde toplam sinir çapı değerlendirilmesi
X. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi
Cüce G, Çiçekcibaşı AE, Yılmaz MT, Cüce H
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
89. İnsan Fetuslarında Nervus vagus un Fasikül Seyri
9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi
Cüce G, Cicekbasi AE, Yılmaz TM, Cüce H
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
90. Beyin ve Beyincik Hacimlerinin Sterolojik Olarak Değerlendirilmesi Ön Çalışma Raporu
9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi
Yılmaz TM, Cüce G, Seker M, Kalkan S, Büyükmumcu M, Paksoy Y, Salbacak A, Cüce H
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
91. Beyin Hemisferlerinin Hacim Farklılıklarının Sterolojik Olarak Değerlendirilmesi Ön Çalışma Raporu
9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi
Cüce G, Yılmaz MT, Gültekin B, Cicekbasi AE, Kalkan S, Aktan TM, Duman S, Canbilen A, Gümüş S, Ziylan T
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
92. A projection to postgraduate education in anatomy a sample from selçuk university
12. Ulusal Anatomi Kongresi
Seker M, Yılmaz MT, Karaoğlu N
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
93. A case of unilateral sternocleidomastoid and anterior scalene muscles variation
12. Ulusal Anatomi Kongresi
Fazlıoğulları Z, Çiçekcibaşı AE, Unver Doğan N, Yılmaz MT, Büyükmumcu M, Ziylan T
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
94. A case of unilateral multiple vascular and nerve variation on the neck
12. Ulusal Anatomi Kongresi
Unver Doğan N, Çiçekcibaşı AE, Fazlıoğulları Z, Yılmaz MT, Uysal İİ, Salbacak A
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
95. Multiple variations of the abdominal aorta in single cadaver
11. Ulusal Anatomi Kongresi
Uysal II, Cicekbasi AE, Yılmaz MT, Şanlı O, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
96. A survey on the anatomy teaching of anatomy in Faculty of Dentistry
10 Ulusal Anatomi Kongresi
Cicekbasi AE, Uysal II, Seker M, Yılmaz TM, Dogan UN, Bodur S, Karabulut AK, Salbacak A
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
97. A survey on the satifaction of the teaching of anatomy in Meram Faculty of Medicine
10. Ulusal Anatomi Kongresi
Uysal II, Cicekbasi AE, Seker M, Dogan UN, Yılmaz TM, Bodur S, Buyukmumcu M, Ziylan T
Aktif
Yayımlanmamış
Türkçe
98. A complex variation of branches of the femoral artery
10. Ulusal Anatomi Kongresi
Dogan UN, Cicekbasi AE, Yılmaz T, Uysal II, Seker M
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe