Meram Tıp Fakültesi

DR.ÖĞR.ÜYESİ ŞULE ARICAN

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

E-posta : drsulearican@hotmail.com
Bildiriler
1. KRONİK BEL AĞRILI HASTALARDA OKSİKODONUN ETKİNLİĞİ
1st. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)
ARICAN ŞULE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
2. Yeni Tip Koronovirus (Covid-19) İle Enfekte Gebede Sezeryan İle Doğum İçin Anestezi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu
INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020)
YILMAZ RESUL, KILIÇ FATMA, ARICAN ŞULE, HACIBEYOĞLU GÜLÇİN, SÜSLÜ HALİME, KOYUNCU MUSTAFA, TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
3. Glenn Shunt Operasyonu Geçirmiş Hipoplastik Sol Kalp Sendromlu Hastada Anestezi/Olgu Sunumu
TARK 2017
ARICAN ŞULE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,KAYA ERCAN,TOMRUK MUSTAFA,EROL ATİLLA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. Postherpetik nevralji hastalarında İMA ve dinamik tiyol-disülfid dengesi
ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL AĞRI KONGRESİ
ARICAN ŞULE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ULUKAYA SİNAN OĞUZHAN,AVCIOĞLU GAMZE GİZEM,REİSLİ RUHİYE,TUNCER UZUN SEMA,EREL ÖZCAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. Gebe ve kolda ateşli silah yaralanması olan hastada ulnar sinir blok ve radyofrekans uygulaması
ULUSLAR ARASI KATILIMLI 15. ULUSAL AĞRI KONGRESİ
ARICAN ŞULE,ULUKAYA SİNAN OĞUZHAN,REİSLİ RUHİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. Sözlü iletişim kurulamayan yoğun bakım hastalarında ağrı değerlendirmesinde pupillometre, yoğun bakım ağrı gözlem ölçeği (CPOT) ve vitel bulguların karşılaştırılması
ULUSLARARASI KATILIMLI 15. ULUSAL AĞRI KONGRESİ
YAMAN RABİA, REİSLİ RUHİYE, ARICAN ŞULE, YOSUNKAYA ALPER, TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. Pediatrik Hastalarda Larengial Mask Airway Yerleşiminin Doğrulanması ve Yeniden Yerleştirilmesi için Üst Solunum Yolu Ultrasonografi Kullanımı
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi (Tark 2019)
ARICAN ŞULE, PEKCAN SEVGİ, HACIBEYOĞLU GÜLÇİN, YUSİFOV MERVE, YÜCE SAİT, TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. SPINAL ANESTHESIA AND INTERSCALENE /SUPERFICIAL CERVICAL BLOCK IN MULTIPLEMYELOMA PATHOLOGICAL FRACTURE
5th International Congress on MultidisciplinaryStudies
BİLGE AYŞEGÜL,ARICAN ŞULE
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
10. Yabancı cisim aspirasyonunda havayolu yönetiminde ultrasonografinin önemi /Olgu sunumu
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 52.Ulusal Kongresi
GÖGER ESRA, ARICAN ŞULE, PEKCAN SEVGİ, HACIBEYOĞLU GÜLÇİN, EROL ATİLLA, KILIÇASLAN ALPER, ÖZCAN SERT NURCAN, TAVLAN AYBARS
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Pediatrik Tonsillektomi Operasyonlarında Levobupivakain ile Levobupivakain+Adrenalin Preoperatif ve Postoperatif Etkilerinin Karşılaştırılması
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49.Ulusal Kongresi
ÇİÇEKCİ FARUK, SİZER ÇİĞDEM, ATICI SAİT SELÇUK, ARICAN ŞULE, KARA İNCİ, KARAİBRAHİMOĞLU ADNAN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
16. Mitral Kapak Replasmanı Sonrası Atrial Trombüs ve Pulmoner Hipertansiyon / Sildenafil / Olgu Sunumu
18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN, ARICAN ŞULE, ÇİÇEKCİ FARUK, AYDIN AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
17. Kronik Non-Malign Ağrıda Transdermal Fentanil Kullanımı
11. Ulusal Ağrı Kongresi
TUNCER UZUN SEMA, REİSLİ RUHİYE, ARICAN ŞULE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
18. Nöropatik Kanser Ağrısında Pregabalin Kullanımı.
11. Ulusal Ağrı Kongresi
TUNCER UZUN SEMA, REİSLİ RUHİYE, ARICAN ŞULE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. Ameliyathane Dışı Uygulamada Karşılaşılan Zor Havayolu ve Yönetimi
TARK 2017
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ARICAN ŞULE,KARAKUŞ FERİDE,ÜYEL YASİN,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
20. Geçirilmiş Miyokard İnfarktüsü Olan ve Mitral Valv Replasmanlı Gebede Genel Anestezi Yönetimi
TARK 2017
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ARICAN ŞULE,VURAL YALÇIN EMİNE,TAVLAN AYBARS,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. Laparoskopik Apendektomi Yapılan Primer Lateral Sklerozlu Hastada Güvenli Kas Gevşetici Kullanımı
TARK 2017
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ARICAN ŞULE,BULUN YEDİYILDIZ MERVE,TOMRUK MUSTAFA,TOPAL AHMET
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. Aort Koarktasyonlu Gebede Acil Sezeryan İçin Uygulanan Genel Anestezi Yönetimi
TARK 2017
ARICAN ŞULE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,VURAL YALÇIN EMİNE,REİSLİ RUHİYE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
25. Algoloji Kliniğinde Bir Yıl İçinde Uyguladığımız Erektör Spina Plan Blok Deneyimlerimiz
Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi
HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,ARICAN ŞULE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
26. Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi Uygulamasında Ketamin ve Dexmedetomidin Kullanılan Hastaların Hemodinamik ve Maliyet Analizlerinin Karşılaştırılması
TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi
ARICAN ŞULE,YUSİFOV MERVE,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
27. Tonsil Kanseri Tanılı Hastada Zor Havayolu Deneyimimiz
TürkAnesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi
CİHAN EYÜP FATİH,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL,DUŞ SÜMEYYE,ARICAN ŞULE,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
28. Gebelik ve aşırı doz asetominofen sonrası toksik hepatit
1. Uluslar arası ve 24. Ulusal Multidisipliner Klinik Toksikoloji Kongresi
ARICAN ŞULE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
29. İntrakraniyal Anevrizmanın Endovasküler Tedavisinde Sevofluran Anestezisinin Hemodinamik ve Serebral Arter Çaplarına Etkisi
TARK 2020
ARICAN ŞULE,BAKDIK SÜLEYMAN,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL,KOÇ OSMAN,TAVLAN AYBARS,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
30. Ebeveyn Sağlığı Okuryazarlığı Çocukların Preoperatif Anksiyete ve Anestezi Yönetimi Üzerindeki Etkileri
TARK 2020 54. ULUSAL E. KONGRESİ
ARICAN ŞULE,BULUN YEDİYILDIZ MERVE,SARGIN MEHMET,ÇİÇEKCİ FARUK,HACIBEYOĞLU GÜLÇİN,YILMAZ RESUL,TAVLAN AYBARS
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
32. Nöropatik sırt ağrısı ile presente takayusu arteriti: nadir bir olgu.
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi (Tark 2020)
EREN AYŞE SEDA, YILMAZ RESUL, YÜCE MUHAMMET SAİT, ARICAN ŞULE, TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
33. MYASTENİYA GRAVİSLİ OLGULARDA 12 YILLIK YOĞUN BAKIM DENEYİMLERİMİZ
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi (Tark 2009)
Berra Erdem Tuba, YOSUNKAYA ALPER, BORAZAN HALE, ARICAN ŞULE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
34. UZUN QT SENDROMLU VE AĞIR TRAKEAL STENOZLU BIR OLGUDA ANESTEZI
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi (Tark 2009)
DUMAN ATEŞ, SARKILAR GAMZE, ÖZTİN ÖĞÜN CEMİLE, ARICAN ŞULE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
35. REFSUM HASTALIĞINDA ANESTEZİ UYGULAMASI
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Ulusal Kongresi (Tark 2009)
ARICAN ŞULE, BORAZAN HALE, KUTLU ELİF, OTELCİOĞLU ŞEREF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
43. NÖROPATİK SIRT AĞRISI İLE PRESENTE TAKAYASU ARTERİTİ: NADİR BİR OLGU
TARK 2020
EREN AYŞE SEDA,YILMAZ RESUL,YÜCE MUHAMMET SAİT,ARICAN ŞULE,TUNCER UZUN SEMA
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe