Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. AHMET SEYFEDDİN GÜRBÜZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : ahmetseyfeddingurbuz@hotmail.com
Bildiriler
2. Effect of Fenofibrate Treatment On Aortic Stiffness in PureHypertriglycidemia Patients
TKD Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu Toplantısı STAT ISTANBUL 2019
Efe Suleyman Cagan,ÖZTÜRK SEMİ,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,ACAR EMRAH,YILMAZ MEHMET FATİH,kalkan sedat,KIRMA CEVAT,İZGİ İBRAHİM AKIN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
3. BEHÇET HASTALIĞINA BAĞLI SOL ÖN İNEN KORONER ARTER VE SİRKUMFLEKS ARTERDE DEV ANEVRİZMA ÇOK NADİR BİR BİRLİKTELİK
34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
SOYLU AHMET,ALSANCAK YAKUP,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
4. ÇOK BİLİNEN AMA İHMAL EDİLEN BİR ANOMALİ: SOL ANA KORONER TUZAKLANMASI
34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
TATAR SEFA,ALSANCAK YAKUP,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,İÇLİ ABDULLAH
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
5. PROTEZ KAPAKTA WARFARİN DİRENCİ TEDAVİDE NE YAPALIM?
34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
ÖZER SÜMEYYE FATMA,ALSANCAK YAKUP,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,ÇOSKUN MÜKREMİN,ÖZÇELİK ABDULLAH,SOYLU AHMET,DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
6. SİSTEMİK SKLEROSİZLİ HASTADA NADİR BİR KOMPLİKASYON: SOL VENTRİKÜL PSÖDOANEVRİZMASI
35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
TATAR SEFA,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
7. IS A NINE DAY FEAST HOLIDAY A CHANCE? IS IT MISFORTUNE?
35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
AKILLI HAKAN,TATAR SEFA,ARIBAŞ ALPAY,İÇLİ ABDULLAH,ALSANCAK YAKUP,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,ÖZER HÜSEYİN,YAVUZ YUNUS EMRE
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
8. PULMONER HİPERTANSİYON İÇİN ÇOK NADİR BİR SEBEP: ERİŞKİN BİR HASTADA KONJETİNAL OLARAK SAĞ PULMONER ARTER YOKLUĞU
35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
ALSANCAK YAKUP,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,TATAR SEFA,KORKMAZ CELALETTİN,DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
9. ROMATİZMAL ÜÇ KAPAK İLERİ DERECE DARLIĞI OLAN GENÇ BAYAN HASTAYA TEDAVİ YAKLAŞIMI NASIL OLMALI ?
33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,KANDEMİR ŞERİF AHMET,ALSANCAK YAKUP,SOYLU AHMET,DÜZENLİ MEHMET AKİF
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
10. DİZALTI PERİFER ARTER HASTASINDA REVERS CART TEKNİĞİ İLE HER İKİ TİBİAL ARTERİN REVASKÜLARİZASYONU
31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,SAHİN MÜSLÜM,YAZICIOĞLU MEHMET VEFİK,Efe Suleyman Cagan,YILMAZ MEHMET FATİH,KILIÇGEDİK ALEV,TÜRKMEN MUHSİN,KIRMA CEVAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
11. ANTERİOR VE POSTERİOR TİBİAL ARTER PONKSİYONU İLE RETROGRAD PERİFER KRONİK TOTAL OKLÜZYON REVASKÜLARİZASYONU
31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
SAHİN MÜSLÜM,Efe Suleyman Cagan,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,YILMAZ MEHMET FATİH,GÜLER AHMET,KILIÇGEDİK ALEV,İZGİ İBRAHİM AKIN,DEMİR SERDAR,KARAMAN ÖZGE,TÜRKMEN MUHSİN,KIRMA CEVAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
12. KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN ATRİAL FİBRİLASYONU ÖNGÖRMEDE BNP VE SOL ATRİAL FONKSİYONLARIN ROLÜ
28.ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRESİ
BASARAN ÖZCAN,DÜNDAR CİHAN,TİGEN MUSTAFA KÜRŞAT,KARABAY CAN YÜCEL,GÜLER AHMET,İZGİ İBRAHİM AKIN,PALA SELÇUK,KALAYCI ARZU,TAŞAR ONUR,KALKAN SEDAT,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,KIRMA CEVAT
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
13. Cardiac allergy (Kounis Syndrome) and loss ofmotor neural sensaton during local anestheticskin test
3rd WAO International Scientific Conference (WISC) 2014
ÖZŞEKER ZEYNEP FERHAN,BULUT İSMET,TEPETAM FATMA MERVE,COLAKOĞLU BAHAUDDİN,KALKAN MEHMET EMİN,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
14. The relationship between aortic knob width and renovascular hypertension
17. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,ÖZTÜRK SEMİ,DEMİRCİ YASEMİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
15. Comparison of Angiographic Burden of Coronary Artery Disease Calculated by Syntax Score in Patients with Versus Without Hepatitis B Virus Seroposivity
14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND CARDIOVASCULARSURGERY
Efe Suleyman Cagan,ÖZTÜRK SEMİ,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,KILIÇGEDİK ALEV,KIRMA CEVAT,ERDOGAN EMRAH
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
16. THE RELATİONSHIP BETWEEN PROPORTİONAL PULSE PRESSURE AND CARDİAC INDEX IN PANTIENT WITH HEART FAILURE
15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery
ÖZÇELİK ABDULLAH,SOYLU AHMET,ÖZER SÜMEYYE FATMA,ÇOSKUN MÜKREMİN,ALSANCAK YAKUP,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce
18. DİYABETİ VE HİPERLİPİDEMİ OLMAYAN YENİ TANI EVRE I ESANSİYEL HİPERTANSİYONU OLAN HASTALARIN DİASTOLİK DİSFONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
KONYA AİLE HEKİMLİĞİ ETKİNLİK DERNEĞİ 1.ULUSAL KONGRESİ
GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,ÖZTÜRK SEMİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
19. TÜRKİYE’DE STEMI TANISIYLA FİBRİNOLİTİK TEDAVİ ALAN VEYA PRİMER PERKUTAN GİRİŞİM YAPILAN HASTALARIN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI:MINOCA-TR ÇALIŞMASI ALT GRUP ANALİZİ
Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2018
KILIC SALİH,ÖZÇELİK ABDULLAH,İNCİ SİNAN,YILANCIOĞLU YİGİT,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN,DOGAN ALİ,YİLMAZ SAMET,ÖZLÜK ÖZLEM ARICAN,ZOGHİ MEHDİ
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
21. geçirilmiş ventriküler septal defekt tamiri ve aort kapak replasmanı olan hastada nadir presenkop nedeni
Kardiyovasküler Akademi Kongresi 2018
GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
22. RELATIONSHIP BETWEEN RENAL RESISTIVE INDEX AND CORONARY ARTERY DISEASE IN PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION
1ST INTERNATIONAL AHI EVRAN MEDICINE CONGRESS
ÖZTÜRK SEMİ,GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN
Aktif
Yayımlanmış
Türkçe
23. Relationship between left ventricular hypertrophy and index of cardio-electrophysological balance (iceb) in patients with newly diagnosed hypertension
International Young Academy of Cardiology Congress
GÜRBÜZ AHMET SEYFEDDİN
Aktif
Yayımlanmış
İngilizce