Meram Tıp Fakültesi

DOÇ.DR. AHMET SEYFEDDİN GÜRBÜZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Meram Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dalı

E-posta : ahmetseyfeddingurbuz@hotmail.com
Dersler
1. perkütan girişim sırasında oluşan koroner ve periferik emboli sebep ve yöntemi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
2. perkütan koroner girişim sırasında oluşan koroner arter diseksiyonlarının sebepleri ve yöntemi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
3. stent malapozisyonlarının sebepleri, önlem ve tedavisi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
4. mitral stenozun ekokardiyografik değerlendirilmesi
Ders Saati: 1
Doktora
Türkçe
5. infektif endokardit
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
6. kardiyomiyopati
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
7. kardiyojenik şok akut akciğer ödemi
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
8. KV risk faktörleri ve stabil angina pektoris
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
9. akut kalp yetersizliği
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
10. kardiyomiyopatiler
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
11. KV risk faktörleri ve stabil angina pektoris
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe
12. infektif endokardit
Ders Saati: 1
Lisans
Türkçe
13. Koroner Arter Hastalığı
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
14. Koroner Arter Hastalığı
Ders Saati: 3
Lisans
Türkçe
15. Temel EKG
Ders Saati: 2
Lisans
Türkçe